Nieuws-archief

Op deze pagina vindt u oude Nieuws-items; dat betekent dat de inhoud niet meer actueel is en dat sommige links wellicht niet meer werken. Bovendien is de volgorde van de berichten niet strikt chronologisch.


NAJAARS-veiling Bubb Kuyper Haarlem
Tijdens de halfjaarlijkse veiling van Bubb Kuyper worden, behalve vele boeken in alle soorten en maten, 130 kleine en grote kavels exlibris en kleingrafiek geveild. Kijk voor meer informatie op de pagina Agenda.

Lentenummer Grafiekwereld is uit
De narcissen schieten uit de grond en dat is gewoonlijk een voorbode van de komst van het voorjaarsnummer van Grafiekwereld, ook dit jaar weer. De inhoud van dit nummer is niet minder fleurig dan de lenteflora, en nog uitbundiger dan voorheen, want er zijn nu 36 i.p.v. 24 pagina’s. In deze jaargang komt in elk nummer een vrouwelijke kunstenaar aan bod, als eerste Wendelien Schönfeld, in een uitgebreid artikel over haar grafisch werk, van de hand van Pieter Jonker. In de volgende nummers zal er aandacht zijn voor Gea Karhof, Joanna Quispel en Claudia van de Leur. Verder is er een bijdrage van Peter Kooij over de wat minder bekende kunstenaar Adrianus Visser (1899-1962), gevolgd door een artikel van Maarten Giltay Veth over nieuwjaarswensen met een zinvolle boodschap. Cees Lith presenteert 10 exlibriscuriositeiten en Evert Veldhuizen behandelt een Indisch exlibris van C.A. Lion Cachet. Onze voorzitter Connie Stumpel toont en bespreekt haar nieuwe exlibris en Anneüs van der Bee laat zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in de boekenverkoop. Bij dit nummer werden weer de gebruikelijke bijlagen meegezonden: de nieuwsbrief van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding nr. 161 en als klap op de vuurpijl Nobilis Cahier 16 over het werk van Antje Veldstra. Op de pagina Publicaties is een preview van dit nummer te vinden.
Lentenummer Grafiekwereld en Nobilis Cahier 16

Exlibriswereld op MABP in Maastricht
Op de 15e Maastricht Antiquarian Book and Print Fair (MABP) die van 10 t/m 12 maart gehouden werd in de Sint-Janskerk in de Limburgse hoofdstad, heeft onze vereniging een serieuze poging gedaan om zichzelf en zijn activiteiten onder een breder publiek bekendheid te geven. De nieuwe flyer en ook ander promotiemateriaal werd in ruime mate verspreid onder de bezoekers. Het heeft alvast één nieuw lid opgeleverd. Hopelijk volgen er meer...D'Artagnan prent

In Maastricht wordt dit jaar stilgestaan bij de 350e sterfdag van de vermaarde graaf D’Artagnan. Deze sneuvelde tijdens het beleg van Maastricht op 25 juni 1673, in de rang van eerste musketier in het leger van de Franse koning Lodewijk XIV. Ter gelegenheid van dit feit is een een herinneringsprent (cad) verschenen van de hand van Chris Leenders. Wie in het bezit wil komen van een genummerd en gesigneerd exemplaar van deze prent kan zich via e-mail wenden tot Connie Stumpel, voorzitter van Exlibriswereld. De prijs van de prent is € 10,00 (excl. verzendkosten).

Vlnr Camille Oostwegel, Connie Stumpel en Chris Leenders bij de presentatie van de prent.Exlibriswereld aanwezig op MABP, Maastricht
Van vrijdag 10 t/m zondag 12 maart vindt in Maastricht voor de 15e keer de Maastricht Antiquarian Book and Print Fair (MABP) plaats. Het evenement speelt zich af in de Sint Janskerk, Vrijthof 24. Onze vereniging zal op deze beurs aanwezig zijn met een informatiestand, om het exlibris en de kleingrafiek te promoten en zo mogelijk nieuwe leden te werven. De openingstijden zijn: vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 (jongeren onder de 18 gratis). Nadere informatie over de Fair is te vinden op de website van MABP.

MABP in de Sint Janskerk (foto MABP)

Geslaagde ruildag in Valkenswaard
Op 11 februari jl vond in het Steendrukmuseum in Valkenswaard de eerste Exlibriswereld-ruildag van 2023 plaats. De opkomst was verrassend groot, een bewijs dat er nog volop leven in de exlibriswereld zit. Ook onze Belgische vrienden waren weer in ruime getale aanwezig. Traditiegetrouw werd een lithografie van Hedwig Pauwels onthuld die de aanwezigen voor een vriendelijke prijs konden aanschaffen. Van de dag is een fotoreportage te bekijken op de pagina Fotogalerij.
Hedwig Pauwels en zijn nieuwe prent

Grafiekwereld nummer 4 verschenen
Nummer 4 van de huidige jaargang van Grafiekwereld is onlangs verschenen en verzonden. In deze uitgave vinden we bijdragen van Evert Veldhuizen over de Tsjechische graficus Oldřich Jelen,van Kees Bremer over een exlibris van de Hongaar Endre Vadasz, en van Coen Geertsema over zijn naspeuringen aangaande het kleine exlibrisoeuvre van Melie van der Meij. Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn 10 mooiste exemplaren gelegenheidsgrafiek van niet-Nederlandse kunstenaars. De column van Anneüs van der Bee mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hij blikt weemoedig terug op de tijd dat hij zijn eerste schreden in de exlibriswereld zette... Bij dit laatste nummer van Grafiekwereld is wederom een premieprent gevoegd, dit keer een kleurenlitho van de bovengenoemde Oldřich Jelen. Hij heeft er twee vervaardigd; wie de ontbrekende prent à € 10 wil aanschaffen, wende zich tot Maarten Giltay Veth (voor contactgegevens zie het blad).  Het mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding 160 completeren deze decemberzending. Voor een preview van dit nummer zie de pagina Publicaties.Veiling van exlibris in Haarlem

Op donderdag 24 november komt bij veilinghuis Bubb Kuyper een belangrijke collectie exlibris en kleingrafiek onder de hamer, te weten deel 2 van de collectie Henk Weltje. Zie voor meer gegevens hierover de pagina Agenda.

Grafiekwereld nummer 3 verschenen
De najaarseditie van Grafiekwereld is een themanummer dat geheel gewijd is aan de prentkunst in relatie tot Nederlandse volksverhalen. Gastredacteur en "oude rot" Pieter Jonker heeft de samenstelling van dit nummer voor zijn rekening genomen en met medewerking van Pieter Kooij, Evert Veldhuizen en vaste waarde Anneüs van der Bee is weer een boeiend en fraai verlucht blad van de persen gerold. Meegezonden werd als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov, zijnde de definitieve staat van de ook al bij het winternummer 2019 meegeleverde prent in eerste staat, getiteld De vloek van Nagele. Verder bij dit nummer de gebruikelijke toegiften in de vorm van het mededelingenkatern van de secretaris en de antiquariaatsaanbieding (nr. 159). Op de pagina Publicaties is wederom een royale preview te vinden.

Ontbrekend beeldverslag geplaatst
Een oplettende sitebezoeker wees erop dat van de Jubileumbijeenkomst op 30 0ktober 2021 in De Bilt geen fotoverslag op de site te vinden is. Die constatering was geheel juist, een nalatigheid van de afdeling webbeheer... In deze omissie is nu alsnog voorzien door de plaatsing van de betreffende diaserie op de pagina Fotogalerij.

Zomernummer 2022 Grafiekwereld verschenen
In juni verscheen het zomernummer van Grafiekwereld, met de gebruikelijke baaierd aan artikelen en afbeeldingen. Roland Koekkoek belicht originaliteit en authenticiteit van het exlibris, Cees Lith gaat in op het grafisch werk van R.N. Roland Holst. Johan Veenstra bespreekt een curieus exlibris en Anneüs van der Bee verdiept zich in het fenomeen schoonheid. Evert Veldhuizen laat zien hoe je per luchtballon in de exlibriswereld kunt belanden en Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn meest geliefde typografische kunstwerken. Wijnand Sins besluit dit nummer met zijn zoektocht naar een ver familielid, Akke Sins. Met het blad werden de gebruikelijke bijlagen meegezonden: het mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding 158. En uiteraard verdient vermelding het Nobilis Cahier nummer 15, geheel gewijd aan de grafiek van Grietje Postma. Voor een preview van het zomernummer zie de pagina Publicaties.

Grafiekwereld nummer 1 jaargang 2022 verschenen
De inkt is al lang droog en en het volgende nummer is alweer in de maak, maar hier dan toch de melding van het verschijnen van het eerste nummer van Grafiekwereld in 2022, vanwege (on)praktische omstandigheden met de nodige vertraging. Ook deze aflevering bevatte weer interessante bijdragen, met vele illustraties in kleur. Evert Veldhuizen belicht het werk van Fré Cohen en Marion van Bergen. Jan van Opstal (en niet zoals abusievelijk bij het artikel vermeld Evert Veldhuizen) gaat in op leven en werk van Käthe Kollwitz; helaas zijn er twee in memoriams te melden: voor Johan Souverein van de hand van Connie Stumpel, en voor Cor van Vlijmen van de hand van Trudie Siegerink. Pieter Jonker richt de schijnwerpers op Jeanne Bieruma Oosting, over wie een lezenswaardige biografie is verschenen van Jolande Withuis. Ook bij Stichting Nobilis is een boek verschenen over de betekenis van Bieruma Oosting voor de prentkunst, getiteld Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst (auteurs Pieter Jonker en Peter Kooij). Coen Geertsema, die veel tijd besteedt aan het vervaardigen en aanleveren van werklijsten, verhaalt wat daarbij zoal zijn pad kruist. Ton Rechtuijt bespreekt een bijzonder exlibrtis van de hand van Jan Schoonhoven, waarna Anneüs van der Bee dit nummer afsluit met enige bespiegelingen ten aanzien van het voor menigeen herkenbare fenomeen 'ontspullen'... Het blad ging weer vergezeld van enkele bijlagen, dit keer een lino van Marion van Bergen als premieprent, Antiquariaatsaanbieding 157 en het mededelingenkatern van de secretaris. Bekijk een preview van dit nummer op de pagina Publicaties. De zomereditie zal spoedig volgen...
Ruildag 19 februari 2022 in Valkenswaard VERSOEPELINGEN
Voor de komende ruildag in Valkenswaard zijn een aantal beperkende maatregelen niet langer van kracht:
 • Het maximale aantal van 35 bezoekers komt te vervallen
 • aanmelding vooraf is daarom niet meer nodig

De overige maatregelen blijven van kracht:

 •  bij corona-gerelateerde klachten niet komen;
 •  bij binnenkomen en verplaatsing in het gebouw mondkapje dragen;
 •  bij binnenkomst geldig coronatoegangsbewijs tonen.

Helaas kon door omstandigheden de door Hedwig Pauwels voor de gelegenheid gemaakte prent gemaakt niet gedrukt worden; deze zal bij een volgende gelegenheid beschikbaar zijn.

In het museum (dat onlangs een interne vernieuwing heeft ondergaan) is vanaf dinsdag 15 februari een nieuwe expositie te zien over Henry Privat-Livemont, Privat-Livemont, art nouveau-meester van de Belgische affichekunst. Zijn werk wordt vaak in één adem genoemd met dat van prominente tijdgenoten als Alphonse Mucha en Adolphe Crespin.


Ruildag 19 februari 2022 in Valkenswaard GAAT DOOR!
De geplande ruildag van Exlibriswereld die voor 19 februari a.s op de kalender staat, kan definitief doorgang vinden. Wel zullen de nodige voorwaarden gelden. Zie hiervoor en voor overige informatie de aankondiging op de pagina Agenda.

Winternummer Grafiekwereld verschenen
Het jubileumjaar van Exlibriswereld loopt ten einde en met het bijna dubbeldikke winternummer van Grafiekwereld krijgt het een waardige afsluiting. De pagina's zijn dit keer vrijwel geheel gevuld met afbeeldingen van exlibris en gelegenheidsgrafiek, één voor elk van de 75 jaren van het verenigingsbestaan. Evert Veldhuizen heeft, na voorbereidend werk van Jan van Koolwijk, een fraaie selectie gemaakt en deze voorzien van enige inleidende bespiegelingen. Aan het eind van het nummer is een index opgenomen van artikelen uit de jaargangen 2018 t/m 2021, en ook een van de grafiekafbeeldingen uit dezelfde periode. Maarten Giltay Veth heeft deze monnikenklus voor zijn rekening genomen. Met het blad werd de gebruikelijke Antiquariaatsaanbieding meegezonden, alsmede het mededelingenkatern van de secretaris. Als feestelijke toegift ontvingen alle leden een aantal bladen op naam van mr. D. Giltay Veth, beschikbaar gesteld door zijn kleinzoon. Bedankt, Maarten! Een preview van het decembernummer kan men bekijken via de pagina Publicaties.

Veel exlibris op Najaarsveiling Bubb Kuyper
Op de najaarsveiling van boeken en prenten van veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem, die gehouden wordt van 23 t/m 26 november 2021 wordt dit keer een omvangrijke hoeveelheid exlibris en gelegenheidsgrafiek aangeboden. De ruim 330 kavels (dwz vele duizenden bladen) zijn afkomstig uit de verzameling van Exlibriswereld-lid Henk Weltje. Voor verdere details over de veiling zie de aankondiging op de pagina Agenda.

vlnr M.C. Escher, C. de Wolff, M. Fingesten


Exlibriswereld op Boekkunstbeurs Leiden
Op zaterdag 6 en zondag 7 november jl werd in de Pieterskerk te Leiden de jaarlijkse Boekkunstbeurs van de Stichting Drukwerk in de Marge gehouden. De vele stands waren bevolkt met margedrukkers, boekbinders, leveranciers van materialen enz. enz. Ook Exlibriswereld was aanwezig met een stand ter promotie van de vereniging. De standbezetting, in de personen van Lambert Hermkens en Maarten Giltay Veth, mocht zich verheugen in een levendige belangstelling voor het tentoongestelde materiaal en nam de gelegenheid te baat om het fenomeen exlibris grotere bekendheid te geven. De zondag kreeg voor Maarten een feestelijk tintje, toen bekend werd dat de Puettmannprijs dit jaar aan hem is toegekend vanwege zijn bijzondere drukwerk. Wij feliciteren Maarten van harte met deze eervolle onderscheiding.
Video 75 Jaar Exlibriswereld in vogelvlucht
Tijdens de jubileumdag op 30 oktober in De Bilt werd o.m. de videofilm vertoond met een overzicht van 75 jaar Exlibriswereld. Deze is nu ook hier te bekijken:Geslaagde jubileumdag in De Bilt
Op zaterdag 30 oktober vond in Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt de feestelijke dag plaats ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Exlibriswereld. De dag had een welgevuld programma: voorzitter Connie Stumpel sprak een openingswoord en vervolgde met de presentatie van de jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis en gedrukt door Francis Dirix. Aansluitend  werd een videopresentatie getoond met de titel 75 Jaar Exlibriswereld in vogelvlucht. Deze zal binnenkort op deze website te zien zijn. Henk Weltje en Wieneke Driessen gaven ieder een boeiende, persoonlijk getinte voordracht over het verschijnsel kleingrafiek en wat bij hen het verzamelvuur had doen ontbranden. Na de lunch was er volop gelegenheid tot ruilen en bijpraten. Roland Koekkoek zwaaide de hamer bij een speciale jubileumveiling ten bate van de verenigingskas, waarvan de bodem nu waarschijnlijk niet meer te zien is... Aan de zijwanden van de zaal waren twee exposities ingericht, één met favoriet werk van leden en kunstenaars en één met exlibris en gelegenheidsgrafiek van W.J. Rozendaal. De dag werd afgerond met een drankje en een hapje. Op de pagina Fotogalerij is een beeldimpressie van deze jubileumbijeenkomst te bekijken.

Najaarsnummer van Grafiekwereld verschenen!
Het derde nummer in dit jubileumjaar kan met recht een jubileumuitgave genoemd worden: drie auteurs gaan in op de bewogen geschiedenis van Vereniging Exlibriswereld. Ieder van hen neemt een periode van 25 jaar voor zijn rekening. Pieter Jonker bijt het spits af met de periode 1946-1971, Evert Veldhuizen neemt de jaren tot 1986 voor zijn rekening en Roland Koekkoek sluit de rij met de meest recente decennia. Verder vertelt Guus Willemsen over meer dan 75 jaar verzamelen, met tal van anekdotes tot ver buiten onze landsgrenzen. Anneüs van der Bee sluit dit nummer af met enkele overpeinzingen over de tanende betekenis van het boek voor de hedendaagse verzamelaar en de verminderde belangstelling voor de gelegenheidsgrafiek... Het herfstnummer is rijk geïllustreerd, dit keer bovendien met historisch fotomateriaal. Als bijlagen werden meegezonden Antiquariaatsaanbieding 155 en het mededelingenkatern van de secretaris met daarin o.m. aandacht voor de naderende jubileumdag op 30 oktober a.s. Lees daarover meer in de Agenda. Een selectie uit Grafiekwereld 2021-3 is te bekijken via de pagina Publicaties.

Wim en Ans van der Kuijlen
In de afgelopen vier nummers van Grafiekwereld verscheen een serie artikelen van de hand van Cees Lith, getiteld Wim en Ans van der Kuijlen. In dit artikel gaat de auteur uitvoerig in op de bewogen levenswandel van dit illustere verzamelaarsechtpaar en uiteraard ook op de door hen bijeengebrachte collectie. De vier afleveringen zijn nu, voorzien van een nawoord, gebundeld in een digitale uitgave. Het complete artikel is in te zien via de pagina Publicaties, of via deze link.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
De zomer is nog jong, maar de eerste vrucht is al geoogst in de vorm van Grafiekwereld 2021-2. Ook nu weer met een keur van boeiende en fraai geïllustreerde bijdragen, en ook nog eens beduidend dikker dan gebruikelijk. De voorzitter presenteert de Jubileumprent door Henk Blokhuis, die bij het vorige nummer werd meegezonden. Bert Groeneveld wijdt een uitgebreid artikel aan Maurits Escher en zijn tijdgenoten, Evert Veldhuizen herdenkt de onlangs overleden graficus Vladimir Suchánek en Cees Lith sluit met deel 4 zijn serie over Wim en Ans van der Kuijlen af. Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn tien favoriete exlibris, Johan Veenstra gaat in op het werk van twee Tsjechische grafici: Hana Čápová en Renatá Kaiserová, en Evert Veldhuizen bespreekt werk van de Witrussische graficus Egor Shokoladov, die de meegezonden premieprent vervaardigd heeft. Pieter Jonker geeft een bespreking van het boek Rotterdammers en hun exlibris van de hand van ons mede-lid Ton Rechtuijt en Anneüs van der Bee tenslotte gaat, hopelijk voor het laatst, in op het effect van de corona-crisis op het fenomeen verzamelen. Als bijlagen werden, behalve de al genoemde premieprent, met het zomernummer meegezonden Antiquariaatsaanbieding 154 en het Mededelingenkatern van de secrtetaris. Op de pagina Publicaties is een preview van dit nummer te bekijken.

Nieuwe datum Jubileumdag: 30 oktober 2021

In verband met de voort durende COVID-19-crisis heeft het bestuur van Exlibriswereld, in samenspraak met de Jubileumcommissie, eerder besloten om de viering van ons 75-jarig jubileum, die op zaterdag 24 april 2021 in Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt zou plaatsvinden, naar een latere datum te verschuiven.

Inmiddels is een nieuwe datum vastgesteld: 30 OKTOBER 2021. De locatie blijft ongewijzigd. Het programma van de dag zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Rotterdammers en hun exlibris
Van ons medelid Ton Rechtuijt verscheen onlangs een boek, getiteld Rotterdammers en hun exlibris. Deze uitgave omvat ruim 200 pagina's vol informatie over een selectie van 100 Rotterdamse exlibris en hun eigenaren, uiteraard ruim voorzien van illustraties, waarvan vele in kleur. Het waren niet alleen patriciërs en havenbaronnen die een exlibris voor zichzelf lieten maken. Architecten, juristen en artsen gaven daarvoor eveneens opdrachten, maar ook een timmerman, een kantoorklerk en een ‘vleesschhouwer’ lieten de trots voor hun boekenbezit zien door middel van een eigen exlibris. De prijs van het boek bedraagt € 19,50 bij bezorging binnen Rotterdam of voor de rest van Nederland € 24,00 inclusief verzendkosten. Meer informatie over Ton en zijn boek en aanwijzingen voor het bestellen zijn te vinden op de website van de auteur.

Jubileumprent 75 jaar Exlibriswereld
De jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis, die de leden bij nummer 1 van Grafiekwereld 2021 hebben ontvangen, is nu ook bij te bestellen via onze webwinkel in de afdeling Premieprenten. De prijs is bepaald op het feestelijke bedrag van € 10,00 (excl. verzendkosten). Wacht niet te lang, want de oplage is beperkt!


Grafiekwereld 2021-1 verschenen
Aflevering één van Grafiekwereld in ons jubileumjaar is verschenen. Het is het eerste nummer dat door de nieuwe hoofdredacteur Toon Streppel is samengesteld. Het is een geslaagde voortzetting van het blad zoals we dat van zijn voorganger Pieter Jonker gewend waren: boeiende artikelen en fraaie verluchting. Om te beginnen stelt Connie Stumpel, de nieuwe voorzitter van Exlibriswereld zich voor, met een optimistische blik in de toekomst.  Evert Veldhuizen gaat uitvoerig in op de bijzondere plaats in de kleingrafiek voor de kleurcombinatie rood en zwart op wit en van zijn hand is ook een In memoriam bij het overlijden van de Oekraiense exlibriskunstenaar Arkady Pugachevsky. Cees Lith behandelt een Poesjkin-exlibris van de hand van de Rus Alexander Fedorov en presenteert tevens deel 3 van zijn serie gewijd aan het verzamelaarsechtpaar Wim en Ans van der Kuijlen. Columnist Anneüs van der Bee geeft een herkenbaar inkijkje in zijn leven als verzamelaar in tijden van corona... Het tijdschrift ging dit keer vergezeld van een rijk pakket bijlagen: om te beginnen de fraaie Jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis, een kleurenlino op het thema 'ruilen'. Verder werd meegezonden Nobilis Cahier 14, over de vogelprenten van Erik van Ommen, met daarin ook een verhelderende uiteenzetting over de techniek van de reductiehoutsnede. Het cahier is te bestellen via de website van Stichting Nobilis. Het mededelingenkatern van de secretaris en de Antiquariaatsaanbieding ontbraken ook dit keer niet. De zending werd gecompleteerd met een exemplaar van de flyer bij de jubileumtentoonstelling rond  Willem Jacob Rozendaal, waarover hieronder meer. Op de pagina Publicaties is een preview van dit nummer te bekijken.

Tentoonstelling Grafiek van W.J. Rozendaal
Maandag 1 maart was de geplande start van de tentoonstelling met werk van Willem Rozendaal, samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Exlibriswereld. De expositie is weliswaar ingericht, maar de mogelijkheden tot bezoek zijn vanwege de geldende corona-maatregelen nog beperkt. Zie voor verdere details de pagina Agenda of Jubileum - Laatste nieuws. Onderstaande video geeft alvast een indruk van het tentoongestelde werk.Tentoonstelling Escher en tijdgenoten in Den Haag
In Museum Escher in het Paleis is van 17 februari t/m 16 mei 2021 een tentoonstelling te zien die gewijd is aan het grafisch werk van Maurits Escher en een aantal illustere tijdgenoten. Voor verdere details zie de pagina Agenda.

Winternummer Grafiekwereld verschenen
Zo komen wij de visiteloze feestdagen wel door: het decembernummer van Grafiekwereld, tevens het laatste nummer onder het hoofdredacteurschap van Pieter Jonker, is onlangs verschenen. Het is niet alleen als vanouds een prachtig en boeiend nummer, het is ook nog eens extra dik door een meegebonden toegift van de hand van Peter Kooij over de Duitse graficus Conrad Felixmüller. Aanleiding voor dit extra artikel zijn twee van diens exlibris-houtblokken uit de collectie van Stichting Nobilis. Als premiebijlage bij dit nummer ontvingen alle leden een afdruk van beide blokken. Verder in dit nummer deel 2 over verzamelaarsechtpaar Wim en Ans van der Kuijlen van de hand van Cees Lith, een bijdrage van Evert Veldhuizen over de cultuurgeschiedenis van Oekraïne in het algemeen en de graficus Oleksiy Sobolevsky in het bijzonder, en de bespiegelingen van columnist Anneüs van der Bee over de negatieve en positieve corona-consequenties voor de exlibrisverzamelaar. Last but not least onthaalt Pieter Jonker ons op een uitvoerig artikel ten afscheid (of toch niet..?). Bij dit nummer een hele stapel bijlagen: de al genoemde 2 exlibris van Felixmüller, het mededelingenkatern van de secretaris, een schrijven aangaande het jubileum in 2021, een jubileum-boekenlegger (vervaardigd en geschonken door Thieu Wetemans), en Antiquariaatsaanbieding 152 met 234 kavels. Bekijk de preview van dit nummer op de pagina Publicaties.

Nieuwe voorzitter en secretaris Exlibriswereld
Tijdens de in meerdere opzichten historische Algemene Ledenvergadering, die op 19 september jl. in De Bilt werd gehouden, heeft voorzitter Marius Schalkwijk zijn aangekondigde aftreden geëffectueerd door de voorzittershamer over te dragen aan Connie Stumpel. Marius heeft zijn voorzitterschap meer dan 33 jaar op meer dan voortreffelijke wijze vorm en inhoud gegeven, waarvoor vanaf deze plek namens alle leden heel veel dank en waardering. Tegelijk wensen we Connie Stumpel alle succes als nieuwe voorzitter, in een tijd dat het de vereniging niet bepaald voor de wind gaat wat ledental betreft. Maar zij heeft al aangegeven de toekomst met optimisme, enthousiasme en daadkracht tegemoet te zullen treden. Ook Jan van Koolwijk verlaat, na ruim zes jaar, het bestuur. Het secretariaat van de vereniging was bij hem in bekwame en onvermoeibare handen. Heel veel dank, Jan! Zijn taken worden overgenomen door Toon Streppel. Wij wensen Toon veel succes bij de uitvoering van deze veeleisende bestuursfunctie. Voor de actuele bestuurssamenstelling zie de pagina Bestuur. Een andere opmerkelijke wisseling van de wacht gaat plaatsvinden bij ons kwartaalblad Grafiekwereld. Pieter Jonker heeft aangekondigd het redacteurschap van "zijn" Grafiekwereld na 7 jaargangen te zullen neerleggen. Dat kunnen wij alleen maar betreuren, want met de 28 afleveringen onder zijn redactie (we hebben er nog één tegoed) heeft hij een prachtig lees- en kijkmonument neergezet, waarin de grafische kunst in al zijn facetten wordt belicht.  Toon Streppel zal, behalve het secretariaat van de vereniging, ook het redacteurschap van Grafiekwereld voor zijn rekening nemen. Hieronder enkele beelden uit de vergadering, die vanwege de corona-perikelen jammer genoeg minder deelnemers kende dan gebruikelijk en zeker minder dan het belang verdiende... Hieronder enkele momenten uit deze bewogen bijeenkomst:


Premieprent bij Grafiekwereld nummer 3
De leden van Exlibriswereld hebben bij het najaarsnummer van Grafiekwereld een premieprent ontvangen, een linoleumsnede van de hand van Marco van Ooijen. Marco heeft twee prenten geleverd; als u ook de u ontbrekende prent wil ontvangen, kunt u deze bestellen via e-mail. De prijs is € 10,00 (excl. verzendkosten). De prenten zijn ook te bestellen via de Shop.


Grafiekwereld nummer 3 is verschenen
De R is weer in de maand, tijd voor het najaarsnummer van Grafiekwereld. Alle leden en abonnees hebben het intussen ontvangen. Met de kleurige omslagillustraties van Jeanne Bieruma Oosting ziet het er weer zeer aantrekkelijk uit, en dat geldt natuurlijk ook voor het binnenwerk. Evert Veldhuizen bijt het spits af met een uitvoerig artikel over Marco van Ooijen, de schepper van de premieprent (in twee versies) bij dit nummer. Pieter Jonker bespreekt de grafici Aldrik Salverda en Marian Vergouwen. Cees Lith opent een reeks over de verzamelactiviteiten van het echtpaar Wim en Ans van der Kuijlen en Pieter Jonker "ontmoet" Anne Vondeling. Anneüs van der Bee laat zijn gedachten gaan over de ongekende mogelijkheden bij het thematisch verzamelen. Peter Kooij sluit dit nummer af met een bespreking van het grafisch werk van Fokko Mees. De bijlagen bij dit nummer zijn, behalve de genoemde premieprent, de Antiquariaatsaanbieding 151, de Jaarrekening van de penningmeester, en een uitgebreid schrijven van de secrtetaris over de komende Algemene Ledenvergadering op 19 september a.s. in De Bilt (zie hiervoor ook de Agenda).  Via de pagina Publicaties zijn enkele artikelen uit het herfstnummer in te zien.

En nog twee..
Toegevoegd zijn intussen ook de werklijsten van Eppo Doeve en Fedde Weidema.

Twee nieuwe werklijsten!
Op de pagina Werklijsten zijn twee nieuwe werklijsten te vinden, te weten die van Ina van Eibergen Santhagens-Waller en van J.F. ten Klooster.

Centrum voor Prentkunst weer open
Op zaterdag 13 juni heeft het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis zijn deuren weer geopend voor het publiek. Tot en met 27 september 2020 is er een tentoonstelling te zien met werken op papier van Siemen Dijkstra en keramiek van Elysia Verhoeven. De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag van 13.30 - 16.30 uur. Tot nader order is het noodzakelijk om voor uw bezoek een tijdslot te reserveren via de zeer bezienswaardige vernieuwde website van Sichting Nobilis. Het adres van het Centrum is Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
De coronacrisis heeft de redactie en de vormgever er niet van kunnen weerhouden opnieuw een boeiend nummer van Grafiekwereld te doen verschijnen. Afwisselende inhoud en kleurrijke illustraties nodigen uit tot aandachtig lezen... Evert Veldhuizen opent met een uitgebreid artikel over de Russische kunstenares Ella Tsyplyakova, die de premieprent bij dit nummer heeft gemaakt (te koop in de Shop). Dan zijn er boekbesprekingen door Pieter Jonker betreffende Carel Visser, Jacob Kruijff, Lucebert en Anna Metz; Chris Groot bespreekt een nieuwe uitgave over het werk van Siemen Dijkstra. Cees Andriessen op zijn beurt geeft een bespiegeling over het fenomeen verzamelen, Peter Kooij gaat op zoek naar Chagall en columnist Anneüs van der Bee tracht het verschijnsel tijd te doorgronden. Een nieuwe serie Ontmoetingen completeert deze zomereditie, met meteen al drie afleveringen: Pieter Jonker laat ons nader kennis maken met Rudolf Rieß en Mario de Filippis, Kees Bremer voert Kuno Brinks ten tonele. De redactie plaatst daarbij een oproep aan lezers van het blad om ook een bijdrage te leveren aan deze nieuwe rubriek. Als bijlagen bij dit nummer werden meegezonden de al genoemde premieprent,  de mededelingen van de secretaris (met o.m. positieve berichten inzake het bestuur! en een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering, zie Agenda) en Antiquariaatsaanbieding nr. 150. Via de pagina Publicaties is een preview van deze uitgave te bekijken.

Nieuwe series Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend zijn twee nieuwe series geplaatst, te weten Serie III dd 30-05-2020 en Serie IV dd 13-06-2020. Oplossingen (met zoveel mogelijk gegevens) zijn uiteraard van harte welkom.

Mededeling van het bestuur

In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering en ruilbijeenkomst van zaterdag 16 mei 2020 in De Bilt af te blazen en naar een latere datum te verschuiven. We hebben geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, zodat wij nu nog geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Natuurlijk hopen wij dat de crisis niet nog maanden aanhoudt, maar we kunnen op dit moment niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Vandaar dat het goed is om de berichtgeving over een nieuwe datum en eventueel ander belangrijk nieuws op deze website in de gaten te houden. Ondertussen hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeert en wensen u sterkte en succes om de maatregelen die genomen zijn op te volgen. NIEUWE DATUM: ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Aanbieding voor nieuwe leden Exlibriswereld
Wie zich vanaf nu aanmeldt als lid van de vereniging Exlibriswereld kan voor het bescheiden bedrag van € 7,50 in het bezit komen van een exlibris-starterspakket. Dit omvat ca. 75 exlibris uit de eigen voorraden van de vereniging. Op deze manier kunnen beginnende verzamelaars op eenvoudige wijze een basis leggen voor een interessante collectie. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over het lidmaatschap van Exlibriswereld evenals een aanmeldingsformulier voor aspirant-leden is te vinden op de pagina Lid worden.

Doek valt voor Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
Van onze zuiderburen komt het bericht dat, met de pensionering van de collectiebeheerder, in november 2019, en het besluit van het stadsbestuur om geen opvolger aan te stellen, de activiteiten van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas helaas worden beëindigd. Dat betekent o.m. dat er geen eigen tentoonstellingen meer gehouden  worden, en ook de tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd zal niet meer vanuit SteM (=Stedelijke Musea) Sint-Niklaas georganiseerd worden. De collectie zal vooralsnog door de SteM bewaard worden, maar alle uitbreidingen van de collectie door aankoop of schenking worden stopgezet. Wèl kan onze zustervereniging Graphia zijn bestuursvergaderingen en jaarlijkse ruildag in SteM blijven organiseren. Bovendien zal Graphia in 2020 drie tentoonstellingen over exlibris inrichten in de Gerard Gaudaenzaal van SteM.

Premieprent Jubileum 2021
Bij het decembernummer van Grafiekwereld ontvingen leden en abonnees als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov. Deze prent maakt onderdeel uit van één van de bijzondere projecten die in het kader van het jubileumjaar 2021 worden georganiseerd, waarbij het Nederlandse volksverhaal het centrale thema is. Rond dit thema zal Peter Lazarov een aantal prenten in opdracht vervaardigen. De nu verspreide prent, een opdracht van het bestuur van Exlibriswereld, is de eerste staat van een houtgravure met als thema De vloek van Nagele. In het jubileumjaar zullen leden en abonnees de definitieve versie van deze prent ontvangen. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheid om als opdrachtgever deel te nemen, zie het Laatste nieuws rond het jubileum. Deze prent kan evenals zijn voorgangers (voorzover niet uitverkocht) nabesteld worden in onze webwinkel.

Peter Lazarov (houtgravure 2019)

Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september 2018 in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.


Grafiekwereld Jaargang 7 Nummer 1 verschenen
Onlangs is het voorjaarsnummer van Grafiekwereld van de persen gerold en bezorgd bij leden en abonnees. Dit nummer telt dubbel zoveel pagina's als gebruikelijk. Het betreft een special die geheel gewijd is aan het thema 'prentkunst in en om Zutphen'. De diverse artikelen behandelen achtereenvolgens de Gaillarde Pers, Zutphen in prenten, en de kunstenaars Peter Kooij, Jeanne Bieruma Oosting, Sandra van de Griendt, Wim van der Meij, Peter Kalkowsky, Charles Glaude Behrens, Linde Leijh en Ank Spronk-Feenstra. Alle bijdragen zijn voorzien van vele prachtige illustraties, voor een groot deel in kleur. Bij het voorjaarsnummer waren ook de gebruikelijke bijlagen gevoegd, in de vorm van het mededelingenkatern van de secretaris en de Antiquariaatsaanbieding (nr. 149). Als premie werd dit keer meegezonden Nobilis Cahier 13, getiteld de prentkunst van Manuel Kurpershoek, vrienden en collega's. Van Grafiekwereld 2020-1 is een preview te bekijken via de pagina Publicaties.

De omslagen van Grafiekwereld 2020-1 en Nobilis Cahier 13

Nieuwe werklijsten
In de rubriek Werklijsten zijn onlangs weer tien nieuwe werklijsten geplaatst. Deze zijn in te zien en te downloaden.

Goedbezochte ruildag in Valkenswaard
In het Steendrukmuseum in Valkenswaard vond op zaterdag 15 februari de traditionele voorjaarsruildag van Exlibriswereld plaats. Behalve de levendige ruilhandel was er de presentatie van de 4e seizoensprent in het lithografische vierluik van de hand van Hedwig Pauwels. Ten behoeve van de Jubileumkas was er opnieuw een uitgebreide en hoogwaardige tombola. Bekijk het fotoverslag van de dag.

Hedwig Pauwels en zijn prent De Winter

Decembernummer Grafiekwereld verschenen
Jaargang 6 van Grafiekwereld wordt dezer dagen compleet met het verschijnen van het decembernummer. Pieter Jonker heeft wederom een belangrijk deel van de kopij voor zijn rekening genomen, met een artikel over de graficus Kuno Brinks en een bijdrage over het jubileumproject met Peter Lazarov, waarin het Nederlandse volksverhaal centraal staat. Aanmelding voor deelname aan dit project is nog mogelijk tot 15 januari 2020. Peter Kooij verzorgde het tweede en laatste deel van zijn verkenningen rond Phons Schellart; Willem Visser verhaalt van een bijzondere ervaring in verband met de Belgische kunstenaar Rik Wouters (1882-1916); Evert Veldhuizen levert een uitgebreid artikel naar aanleiding van het 50-jarig kunstenaarsjubileum van Joost Swarte en Henk de Gans verdiept zich in het thema 'molens' op exlibris. Anneüs van der Bee gaat in zijn column in op de eenzaamheid van de exlibrisverzamelaar en doet enige nuttige suggesties aan de hand om dat isolement te doorbreken. Behalve deze interessante verhandelingen bevat dit nummer helaas ook enkele verdrietige berichten: in de afgelopen periode zijn Thomas Thiels, Jos van Waterschoot en Wim Zwiers overleden. Zij hebben, ieder op hun eigen manier, een belangrijke bijdrage geleverd aan onze exlibriswereld. De pdf van dit nummer kan geraadpleegd worden op de pagina Publicaties

Exlibriswereld op Boekkunstbeurs Leiden 2019
Op 9 en 10 november was onze vereniging voor het tweede achtereenvolgende jaar met een informatiestand vertegenwoordigd op de zoals altijd drukbezochte Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden. De beurs wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk in de Marge en de Stichting Handboekbinden. De EW-standbemanning in de personen van Lambert Hermkens en Maarten Giltay Veth mocht zich verheugen in een levendige aanloop en wist de naamsbekendheid van Exlibriswereld opnieuw een stevige impuls te geven. Ook volgend jaar zal Exlibriswereld weer acte de présence geven in de Pieterskerk!

5e Dag van de Prentkunst/Najaarsruildag Exlibriswereld
Vele (klein)grafiekliefhebbers wisten zaterdag 12 oktober, ondanks het druilerige weer, de weg te vinden naar het Friese Fochteloo, de thuisbasis van Stiching Nobilis. In het grafiekcentrum en het aanpalende Dorpshuis Et Legien verzamelden zich grafisch kunstenaars, verzamelaars en geïnteresseerd publiek. Kunstenaars presenteerden hun werk en op het programma stonden enkele lezingen en grafiekdemonstraties. Voor de leden van Exlibriswereld was er ruimte voor ruilactiviteiten, Stichting Nobilis hield "uitverkoop" van prenten. Van de dag is een fotoverslag te vinden via de pagina Fotogalerij.

5e Dag van de Prentkunst, Fochteloo 12 oktober 2019

Nieuwe werklijsten geplaatst
Er zijn weer vier nieuwe werklijsten geplaatst op de pagina Werklijsten. Om precies te zijn, die van Theo van Hoytema, R.N. Roland Holst, Joop Sjollema en C.T. Tuymelaar.

Ruildag Haarlem gaat niet door
De eerder voor 14 december 2019 in Haarlem aangekondigde ruildag van Exlibriswereld kan helaas, wegens gebrek aan een geschikte én betaalbare ruimte,  geen doorgang vinden.

Najaarsnummer Grafiekwereld verschenen
September is de maand van verschijnen van het najaarsnummer van Grafiekwereld (jaargang 6, nummer 3), dat leden en abonnees onlangs hebben ontvangen. Het blad staat weer vol interessante teksten en vele fraaie illustraties. Pieter Jonker bespreekt de grafici Jan Mensinga en Jozef Cantré, en doet verslag van de schenking aan Stichting Nobilis van het grafisch werk van Herman Gordijn (1932-2017); Evert Veldhuizen gaat in op het werk van het Russische grafisch talent Svetlana Ryabova (*1994), en op dat van Willy Sluiter en de enkele exlibris van diens hand; Peter Kooij wijdt een uitgebreid artikel aan de bekende verzamelaar/graficus A.I.J.M. (Phons) Schellart, en Henk de Gans buigt zich over een exlibris met het thema 'Rhodos'; Anneüs van der Bee ten slotte vergast ons op een typologie van de verzamelaar. Bij dit nummer is nu eens geen premieprent meegezonden, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door Nobilis Cahier 12, over verzamelaar en grafiekpromotor Jan Rhebergen (1915-2002). Uiteraard werden ook de Antiquariaatsaanbieding (nr. 147) en het mededelingenkatern van de secretaris meegezonden. Ook van dit nummer is de pdf te vinden op de pagina Publicaties.


Nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht
Weer een nieuwe rubriek! Zoals aangekondigd biedt deze site nu ook de mogelijkheid een oproep te plaatsen, als men op zoek is naar een bepaald exlibris, specifieke informatie enz. Met deze nieuwe service hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe vruchtbare (ruil)contacten en gestroomlijnde informatie-uitwisseling. De nieuwe pagina is opgenomen in het menu in de linkerkolom. Nieuwe oproepen en reacties op oproepen van anderen kunnen daar worden "ingeleverd".

Nieuwe rubriek Werklijsten
Zoals aangekondigd in het zojuist verschenen mededelingenkatern bij Grafiekwereld 5-1 is op deze site sinds kort de nieuwe rubriek Werklijsten in de lucht, waar werklijsten van exlibris- en kleingrafiek-kunstenaars een plek kunnen krijgen. Er is alvast een beginnetje gemaakt met een achttal lijsten die te raadplegen, te printen en te downloaden zijn, o.a. een door Anne de Boer samengestelde lijst van kunstenaars van De Ploeg. Verdere informatie is te vinden op de pagina zelf. De hoop is dat we hiermee het begin hebben gemaakt van een degelijke databank van met name de Nederlandse kleingrafiek, hoewel natuurlijk ook lijsten van buitenlandse kunstenaars een plaats kunnen krijgen. De oplettende bezoeker van exlibriswereld.nl zal ook bemerkt hebben dat de lay out van de site enigszins is aangepast, in die zin dat het navigatiemenu nu in zijn geheel aan de linkerkant staat, hetgeen de overzichtelijkheid hopelijk ten goede komt. Over verdere aanpassingen en verbeteringen wordt voortdurend nagedacht. Bovenaan de planning staat nu een nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht, die binnen afzienbare tijd gelanceerd zal worden... Andere bruikbare suggesties zijn altijd welkom, bv via de mail!

Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend is een tweede serie van 24 onbekende exlibris geplaatst, in een aparte diapresentatie.Wie meent een of meer bladen te kunnen identificeren, wordt van harte uitgenodigd dit door te geven via het reactieformulier. Ook eventuele nieuwe te identificeren exlibris kunnen via dat formulier aangemeld worden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe pagina Gezocht/gevraagd, voor wie bepaalde bladen of informatie zoekt. Wordt vervolgd...

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruillijsten leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Zomernummer Grafiekwereld
Het zomernummer van Grafiekwereld is van de persen gerold en zal dezer dagen bij leden en abonnees bezorgd worden. Bij dit nummer is opnieuw een premieprent gevoegd, dit keer van de Bulgaarse kunstenaar Stanislav Filipov. Het is een houtsnede geïnspireerd op het beroemde toneelstuk De Kersentuin van Anton Tsjechov. De inhoud van het blad is als gewoonlijk gevarieerd en royaal geïllustreerd. Pieter Jonker bespreekt bovengenoemde premieprent en diens maker, verder een prent van de onvolprezen Siemen Dijkstra en een tweetal boeken die zijn verschenen over de kunstenaar Harry van Kruiningen (1906-1996); Peter Kooij gaat in op het werk van de etser Johan Hemkes en wijdt tevens een artikel aan het tentoonstellen van grafiek in de jaren ‘30 van de vorige eeuw; Kees Bremer levert een beschouwing over het scheepsexlibris en Evert Veldhuizen verdiept zich in een uitgebreid artikel in leven en werk van Jan Toorop (1858-1928). Een bezoek aan de Jahrestagung van de DEG in het Duitse Wetzlar inspireerde Anneüs van der Bee tot een aantal bespiegelingen met betrekking tot de vergrijzing in het legioen der grafiekverzamelaars. Het Mededelingenkatern en Antiquariaatsaanbieding nr. 146 maken de zomerzending van Grafiekwereld compleet. De pdf-versie van dit nummer is te vinden op de pagina Publicaties.

Veiling voor leden, De Bilt 18 mei 2019
Aansluitend aan de jaarvergadering op 18 mei a.s. in Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt zal wederom een veiling gehouden worden. Leden kunnen hiervoor kavels inbrengen, maximaal 10 per persoon. Deze dienen in de vorm van een lijst met omschrijving en inzetprijs vóór 1 mei 2019 aangeleverd te worden aan de secretaris. Hij zal zorgdragen voor een volledige kavellijst, die een aantal dagen voorafgaand aan de veiling op deze website kan worden geraadpleegd en gedownload. Op aanvraag bij de secretaris kan een digitaal (via de mail) of papieren exemplaar (per post tegen portokosten) worden toegestuurd. Ook op de dag zelf zal een aantal exemplaren van de lijst beschikbaar zijn. De te veilen kavels kunnen voorafgaand aan de veiling ter plekke bekeken worden. Afrekening vindt plaats onmiddellijk na afloop van de veiling. Van de opbrengst stroomt 10% in de verenigingskas.
Bekijk de kavellijst.

Dubbele premieprent voorjaar 2019


Bij het voorjaarsnummer van 2019 hebben de leden wederom een premieprent ontvangen. De kunstenaar Peter Chinovsky heeft twee verschillende prenten gemaakt, waarvan elk lid er één als bijlage heeft aangetroffen. Indien gewenst kan de ontbrekende prent nabesteld worden bij de secretaris van de vereniging voor de prijs van € 10,00 per exemplaar (excl. verzendkosten). De prenten zijn getiteld Nest (boven links) en Shell (boven rechts). Geef bij uw bestelling aan welke van de twee het betreft. De bestelling kan per e-mail aan de secretaris gericht worden.

Nieuwe werklijsten geplaatst
Dankzij de inbreng van enkele trouwe leden zijn er weer aan aantal nieuwe werklijsten geplaatst, o.a. van Nico Bulder en Gerard Hilhorst en Otto de Kat. Om deze te bekijken, ga naar de Werklijsten.

Voorjaarsnummer Grafiekwereld verschenen
Redactie, vormgever en secretaris hebben weer alles op alles gezet om een lezenswaardig en fraai vormgegeven lentenummer (nummer 1 van jaargang 6) bij de leden en abonnees te doen bezorgen en zijn daarin gewoontegetrouw uitstekend geslaagd. Op het omslag prijkt grafisch werk van Dirk van Gelder en ook het binnenwerk is rijkelijk verlucht. Evert Veldhuizen gaat uitgebreid in op het werk van de Bulgaarse graficus Peter Chinovsky, die de premieprent (in twee versies) bij dit nummer heeft verzorgd. Van Pieter Jonker zijn er artikelen over de kunstenaar Jan Deodatus en de bekende verzamelaar G.M. (Bep) van Wees, evenals een behartenswaardig In memoriam voor Pieter Burggraaf. Henk Weltje levert een doorwrochte bespreking van het boekwerk Dit is mijn boek over de Joodse exlibriscultuur in Nederland, van de hand van Jan Aarts en Chris Kooyman. Henk de Gans gaat in op het fenomeen 'scheepsexlibris' en Anneüs van der Bee ten slotte wijst op de niet te onderschatten rol van de verzamelaar als hoeder van ons erfgoed en ijveraar voor vreedzame verhoudingen. Als bijlagen bij dit voorjaarsnummer werden meegezonden het mededelingenkatern van de secretaris, het tentoonstellingsprogramma 2019 van de Stichting Nobilis en de al genoemde premieprent. Bijzondere vermelding verdient hier nog Antiquariaatsaanbieding 145, de eerste onder auspiciën van Evert Veldhuizen, die deze taak heeft overgenomen van Agaath en Jos van Waterschoot, bij wie deze dienst vele jaren lang in uiterst bekwame handen was! De pdf-versie van het tijdschrift is te vinden op de pagina Publicaties.

Geslaagde Voorjaarsruildag in Valkenswaard
De goed bezochte Voorjaarsruildag van Exlibriswereld vond zoals gebruikelijk plaats in het Steendrukmuseum in Valkenswaard, en wel op zaterdag 16 februari. Behalve voor de ook dit keer weer levendige ruilactiviteiten, was er gelegenheid voor de presentatie van de litho Lente, in de serie De vier seizoenen van de hand van Hedwig Pauwels. De aanwezige leden konden voor een welhaast symbolisch bedrag een exemplaar van de prent aanschaffen. Verder vond er weer een tombola plaats, die opnieuw een aardig bedrag opleverde voor de jubileumkas. Een foto-verslag van de dag is te vinden in de Fotogalerij.

Lustrum-jaargang Grafiekwereld compleet
Dezer dagen hebben leden en abonnees het winternummer van Grafiekwereld ontvangen, waarmee jaargang 5 nu compleet is. Het nummer staat opnieuw boordevol kwistig geïllustreerd leesvoer, waarvan Pieter Jonker het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen met artikelen over de Amsterdamse etser Joost Schmidt (van wie twee prenten het omslag sieren), over de Estlandse graficus Lembit Löhmus en over de Oostenrijkse kunstenaar Max Kislinger, van wie een exlibris als premieprent is meegezonden (zie Shop). Verder zijn er bijdragen van Evert Veldhuizen over het jonge Petersburgse talent Anna Perekhodko, van Ben Remkes over de verstilde prenten van Antje Veldstra, en van Cees Andriessen over een prent van Hens de Jong. Anneüs van der Bee presenteert zich in zijn column als de trotse bezitter van een  poor men's art collection. Behalve de genoemde premieprent waren bij dit nummer het gebruikelijke mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding nr. 144 bijgevoegd. De pdf van het winternummer is in te zien op de pagina Publicaties.

Winterruildag Exlibriswereld Boxtel
Een niet al te groot doch select gezelschap had op zaterdag 8 december 2018 de weg weten te vinden naar het Museum Boxtel (MUBO), waar  de jaarlijkse winterruildag van onze vereniging op het programma stond. Er werd zoals gebruikelijk levendig geruild en van gedachten gewisseld. Hieronder een foto-collage van de dag.


Exlibriswereld op Leidse Boekkunstbeurs
Zoals eerder in deze rubriek aangekondigd was Exlibriswereld op 10 en 11 november vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse Boekkunstbeurs in de Pieterskerk in Leiden. Het was voor het eerst dat onze vereniging aan dit grote evenement deelnam. De standbemanning, gerecruteerd uit bestuur en leden, mocht zich verheugen in ruime belangstelling van de beursbezoekers, waarbij toch weer opviel dat lang niet iedereen bekend is met het fenomeen exlibris. Dat euvel is weer enigszins verholpen dankzij de enthousiaste voorlichting door ons promotieteam, dat zelfs een aantal nieuwe leden wist binnen te halen. Hulde!


4e Dag van de prentkunst
Op zaterdag 6 oktober vond in het Centrum voor prentkunst en het aangrenzende dorpshuis Et Legien in het Friese Fochteloo de 4e Dag van de prentkunst plaats. Hiervan is een foto-impressie te zien via de pagina Fotogalerij.

Grafiekwereld jaargang 5 nummer 3 verschenen
In de loop van september is het najaarsnummer van Grafiekwereld gedrukt en verspreid onder de leden en abonnees. De omslagillustraties zijn dit keer van de hand van Antje Veldstra. De inhoud is weer gewijd aan allerlei aspecten van de grafische (klein)kunst: om te beginnen is er een uitgebreid artikel van Evert Veldhuizen over het werk van de Tsjechische grafica Eva Hašková, die dit keer ook verantwoordelijk is voor de bijgeleverde premieprent. Pieter Jonker duikt in het grafisch werk van Jan van der Pol, in dat van de Stellingwerver Sierd Geertsma èn in de prentkunst in kleur van de Tsjechische kunstenaar Josef Hodek. Verder zijn er twee boekpresentaties: Exlibris Passion van de hand van Francis Dirix uit Hasselt, waarin hij zijn collectie exlibris met grafische thema's ten tonele voert;  en de tentoonstellingscatalogus van het project Chemins de traverse Paris, een samenwerkingsproject van Wendelien Schönfeld en Pascale Hémery (zie ook de website van Wendelien). Anneüs van der Bee breekt in zijn column een burijn voor de gelegenheidsgrafiek, die naar zijn mening enigszins uit beeld dreigt te raken. Het nummer eindigt met een hommage aan Anne de Boer, ter gelegenheid van haar 70e verjaardag: tillyke Anne! De pdf van deze herfsteditie is wederom te raadplegen op de pagina Publicaties.

Dubbele najaarspremieprent
Bij de herfsteditie van Grafiekwereld hebben leden en abonnees een premieprent aangetroffen van de hand van de Tsjechische kunstenares Eva Hašková. Eva heeft in feite twee premieprenten vervaardigd, getiteld respectievelijk De dag en De nacht. Als lid of abonnee hebt u uiteraard slechts één van beide ontvangen. Mocht u ook in het bezit willen komen van de andere, stuur dan een e-mail aan de secretaris van Exlibriswereld, onder vermelding van het exemplaar dat u wenst. De kosten bedragen € 10,- plus verzendkosten. U ontvangt bericht of de gevraagde prent nog beschikbaar is, met aanwijzingen omtrent de betaalwijze.

Exlibriswereld aanwezig op Boekkunstbeurs Leiden 2018
Tijdens de jaarlijkse Boekkunstbeurs, die wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk in de Marge en de stichting Handboekbinden, zal dit jaar ook onze vereniging Exlibriswereld met een stand aanwezig zijn, een initiatief van ons kersverse bestuurslid Maarten Giltay Veth. De beurs vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 november (Sint-Maarten!), als vanouds in de monumentale Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a te Leiden. 
Boekkunstbeurs 2017 (foto Rob Over de Linden)

Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas
Het internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas (B) organiseert traditiegetrouw zijn tweejaarlijkse Internationale Exlibris- en Kleingrafiekwedstrijd, editie 2019, met een totaal aan prijzengeld van € 7750.  Het reglement/inschrijfformulier is nu beschikbaar. Voor jongere deelnemers (tot 15 jaar) is er een afzonderlijke wedstrijd, met een eigen jongeren-reglement/inschrijfformulier. Voor beide categorieën geldt als uiterste inzenddatum 31 oktober 2018. Meer informatie is te vinden op deze webpagina van de organisatie.

Veiling boeken uit collectie Frans Pot
Tijdens de Dag van de Prentkunst annex Najaarsruildag van Exlibriswereld, op zaterdag 7 oktober in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, zal het complete grafiek-gerelateerde boekenbezit van wijlen dr. Frans Pot geveild worden. Het overzicht van de te veilen publicaties is te vinden in deze catalogus. Wie niet in de gelegenheid is op deze dag aanwezig te zijn, kan eventuele biedingen doorgeven aan de >>secretaris van de vereniging. Hij neemt ze tijdens de veiling in het biedverloop mee. Achteraf zal hij de winnende bieders van hun aanwinsten op de hoogte brengen.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
Wat later in de maand dan gebruikelijk is nummer 2 van Grafiekwereld jaargang 5 dezer dagen bij de leden en abonnees bezorgd. Opnieuw is er een meer dan aantrekkelijk blad van de persen gerold waarin een scala van interessante thema's aan de orde komt. Zo is er deel 1 van een tweeluik over beeldend kunstenaar Jan van der Pol van de hand van Pieter Jonker, die ook een zeer uitgebreid en rijk geïllustreerd dubbelportret van het Belgische kunstenaarsechtpaar Joke van den Brandt en Frank Ivo van Damme én een artikel over de kleurenhoutsneden van de Tsjechische graficus Karel Vik uit zijn pen heeft laten vloeien. Evert Veldhuizen presenteert het afsluitende tweede deel over De Stijl-kunstenaar Vilmos Huszár. Columnist Anneüs van der Bee wordt bekropen door een Titanic-gevoel, maar dankzij Maarten Giltay Veth weet hij vooralsnog het hoofd boven water te houden... Als zomerpremie is dit keer Nobilis Cahier 11 bijgevoegd, getiteld Verstild. Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen. Verder zijn er als vertrouwde bijlagen Antiquariaatsaanbieding 142, Antiquariaatsaanbieding Pot-4 en het mededelingenkatern van de secretaris. Het pakket wordt gecompleteerd door een eerste nadere kennismaking met Grafiekplatform VOG, dat ook de belangstelling voor de grafische kunst tracht aan te wakkeren. Wellicht dat in de toekomst de krachten op enigerlei wijze gebundeld kunnen worden, tot meerdere bekendheid van beide partijen. De pdf-versie van dit nummer van Grafiekwereld is evenals alle voorafgaande te vinden op de pagina Publicaties.

Voorjaarsnummer Grafiekwereld verschenen
Terwijl buiten krokus en narcis de kop opsteken wordt binnen bij smeulend open-haardvuur of cv nummer 1 van jaargang 5 van Grafiekwereld opengeslagen, en met recht. Redactie en vormgever zijn er wederom in geslaagd een lezenswaardige en oogstrelende aflevering samen te stellen. Pieter Jonker neemt zoals gewoonlijk het leeuwendeel van de kopij voor zijn rekening, met artikelen over Emile Puettmann, Vladimir Suchanek, Wijke van de Bij, over de relatie tussen boek en exlibris en over de totstandkoming van de premieprent bij dit nummer, een zeefdrukprent door Peter Gerrits. Willem Keizer bespreekt een bibliofiele heruitgave met prenten van Thijs Mauve en van de hand van Evert Veldhuizen is er deel 1 van een tweeluik over leven en werk van Vilmos Huszár. Guus Willemsen gaat in op Joodse exlibriscultuur in Nederland en aan de hand van Anneüs van der Bee tenslotte belanden we weer met beide benen in het digitale tijdperk. Als bijlagen bij dit nummer zijn meegezonden bovengenoemde premieprent, het mededelingenkatern van de secretaris en last but not least de Antiquariaatsaanbiedingen 141 en Pot-3. De pdf van Grafiekwereld 5-1 is in te zien via de pagina Publicaties.

Internationale exlibris-wedstrijd "wapenstilstand"
Onze Franse zustervereniging AFCEL organiseert, ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde, samen met de gemeente Saint-Mihiel en de Amis de la Bibliothèque Bénédictine, een exlibriswedstrijd, die openstaat voor alle nationaliteiten en alle leeftijden. Het thema is het begrip 'wapenstilstand' in ruime zin. Het uitgebreide wedstrijdreglement (in vier talen, waaronder het Nederlands) is te vinden op een speciaal hiervoor ingerichte webpagina, waar ook het aanmeldformulier te vinden is. Van datzelfde formulier is dit de pdf-versie.

Ruildag Exlibriswereld in Valkenswaard
Tombola!
Op zaterdag 17 februari vond in het Steendrukmuseum in Valkenswaard een drukbezochte voorjaarsruildag van onze vereniging plaats. Ook vele Belgische grafiekliefhebbers hadden de weg naar Valkenswaard weten te vinden. Onder hen Francis Dirix en Hedwig Pauwels die, vanwege hun activiteiten voor het museum, tot ere-vriend van het Steendrukmuseum werden benoemd. Ter bekrachtiging van dat feit ontvingen zij ieder een oorkonde uit handen van museumdirecteur Maarten Kentgens. Traditiegetrouw had Hedwig Pauwels weer een fraaie litho vervaardigd, nummer 2 in de serie De vier jaargetijden. De aanwezigen konden dit kunstwerk voor een bescheiden bedrag aan hun collectie toevoegen. Tussen de levendige ruilactiviteiten door werd nog tijd gevonden voor een tombola met aantrekkelijke prijzen, de eerste in een serie ten bate van de jubileumkas voor het 75-jarig bestaan van Exlibriswereld in 2021. Een fotoverslag van de dag is te bekijken in de Fotogalerij.

Jaarvergadering De Bilt
Afgelopen zaterdag 12 mei was in De Bilt de jaarvergadering annex ruildag/veiling/tombola van Exlibriswereld. De notulen zullen t.z.t. onder de leden verspreid worden. Nu al is een fotografische impressie van de dag te bekijken op de pagina Fotogalerij.

Exlibrisveiling Bubb Kuyper Haarlem
Tijdens de grote halfjaarlijkse boeken- en grafiekveiling bij veilinghuis Bubb Kuyper, Kenaupark 30 in Haarlem, komt ook een aanzienlijke hoeveelheid exlibris en aanverwante zaken onder de hamer. De veiling neemt 5 dagen in beslag, van 28 mei t/m 1 juni. De afdeling Ex libris and related art, met bijna 150 kavels, wordt geveild op donderdag 31 mei vanaf  18.30 uur. Kijkdagen: 24 t/m 27 mei, van 10.00 - 16.00 uur. De catalogus is online in te zien op de website van Kuyper.

Jaarvergadering met veiling
Aansluitend aan de jaarvergadering van Exlibriswereld op 12 mei a.s. in De Bilt (zie ook Agenda), wordt er weer een veiling gehouden van door leden ingebrachte exlibris, kleingrafiek en boeken. Van deze veiling is inmiddels de kavellijst beschikbaar. De kavels zijn voorafgaand aan de veiling te bekijken. Wie op de dag van de veiling niet aanwezig kan zijn, kan biedingen indienen bij de secretaris, via e-mail.

Ruilbijeenkomsten in 2018

De data van de ruilbijeenkomsten in 2018 zijn bekend, noteer ze dus vast in uw agenda!
 • Op 17 februari in het Steendrukmuseum te Valkenswaard;
 • Op 12 mei in vergadercentrum HF Witte in De Bilt, in combinatie met de jaarvergadering.
  Zaal open 10.00 uur, aanvang jaarvergadering 11.00 uur;
 • Op 6 oktober Dag van de Prentkunst in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo;
 • Op 8 december in het MUBO in Boxtel, Baroniestraat 18.
Deze bijeenkomsten worden ook vermeld in de Agenda; zodra over de invulling van de dagen meer bekend is, vindt u daar de nadere informatie.

Decembernummer Grafiekwereld verschenen
Reikhalzend werd uitgekeken naar de verschijning van Grafiekwereld nummer 4 van deze jaargang, mede vanwege het in het vooruitzicht gestelde Nobilis Cahier nummer 10, dat gewijd is aan het werk van Wim Zwiers. Het is zover, beide uitgaven vonden dezer dagen hun weg naar leden en abonnees, vergezeld van de gebruikelijke bijlagen: Antiquariaatsaanbieding 140 en het Mededelingenkatern. Maar dit keer was er nog een toegift in de vorm van een vroege houtsnede van de hand van Wim Zwiers uit 1944, geschonken door onze secretaris, Jan van Koolwijk. Het decembernummer zelf bevat bijdragen over Henk Blokhuis, van wie twee lino's het omslag sieren, over Kea Homan, over Jan Montyn, en over Jan Keyser van de Avalon Pers. Verder deel 2 over De Stijl en Theo van Doesburg (een reeks artikelen door Evert Veldhuizen), en een boekaankondiging over werk van Evert Musch. Naast de column van Anneüs van der Bee verdienen de artikelen- en afbeeldingenindexen van de eerste vier jaargangen van Grafiekwereld vermelding. De pdf is weer te vinden op de pagina Publicaties.

Nieuwe website Graphia
Deze of gene onder u zal het reeds opgemerkt hebben: onze Belgische zustervereniging Graphia heeft sinds enige tijd een fraaie, gloednieuwe website. Via deze link komt u op de site van onze zuiderburen. De hyperlink op de pagina Links is eveneens  bijgewerkt.

Fragment van de nieuwe homepage van Graphia

Dit is mijn boek | Joodse exlibriscultuur in Nederland
In oktober 2017 verschijnt het langverwachte boek over de Joodse exlibriscultuur in Nederland, van de hand van Jan Aarts en Chris Kooyman. Deze publicatie is het resultaat van een langlopend project met als doel een zo compleet mogelijke collectie tot stand te brengen van exlibris die toebehoorden aan Nederlandse Joden of aan Joden die, bijvoorbeeld als vluchteling, naar Nederland kwamen. De zoektocht leverde uiteindelijk 1747 exlibris van 1393 verschillende titularissen op. Het boek zal 1496 pagina's tellen en ca. 1700 afbeeldingen bevatten. De boekhandelsprijs zal  € 88,00 bedragen. Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen het boek bestellen tegen de sterk gereduceerde prijs van € 70,00 (dit is inclusief verzendkosten); bestelling kan geschieden door € 70,00 over te maken op IBAN NL44INGB0001781409 t.n.v. De Buitenkant Amsterdam, onder vermelding van "EL". Vergeet daarbij niet uw naam en volledige adres in te vullen.

Publicatie bij tentoonstelling Theo van Hoytema
Bij de tentoonstelling over het werk van Theo van Hoytema in het Steendrukmuseum in Valkenswaard (zie Agenda) is een interessante publicatie verschenen, in de vorm van een fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde brochure. Het boekje is, evenals de expositie, getiteld Natuurgetrouw getekend. De mooiste prenten van Theo van Hoytema (1863-1917). Auteur Aad Vervoorn geeft een beknopte biografie van de kunstenaar en gaat vervolgens in op de door hem verzorgde boeken, zijn toegepaste grafiek en zijn kalenders, die het bekendste bestanddeel van zijn werk vormen. Natuurgetrouw getekend is te koop in het museum; voor leden van Exlibriswereld geldt een gereduceerde prijs van € 5,00 (vanwege een door de vereniging bijgedragen sponsorbedrag).

 Nobilis Cahier 10 over Wim Zwiers
Tijdens de 3e Dag van de Prentkunst, op 7 oktober 2017 in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, werd nummer 10 van de serie Nobilis Cahiers gepresenteerd. Dit cahier is geheel gewijd aan het grafische werk van Wim Zwiers, die inmiddels de meer dan respectabele leeftijd van 95 jaar bereikt heeft, maar nog steeds kunstzinnig (en anderszins!) actief is. Marius Schalkwijk, voorzitter van Exlibriswereld, sprak de hoofdpersoon toe en overhandigde hem het eerste exemplaar van het Cahier. Onderstaande video geeft een impressie van deze "ceremonie". Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld ontvangen een exemplaar van het nieuwe Cahier bij het decembernummer van Grafiekwereld. Overige belangstellenden dienen zich te wenden tot de uitgever, Stichting Nobilis.


3e Dag van de Prentkunst / Najaarsruildag Exlibriswereld
De Dag van de Prentkunst op7 oktober jl. in Fochteloo ligt inmiddels alweer ruim een week achter ons. In het rijkgevulde zaalprogramma waren de hoofdrollen weggelegd vor Cees Andriessen, Peter Lazarov en Wim Zwiers. Om de herinnering levend te houden is naar goed gebruik een fotoverslag van de dag te bekijken in de Fotogalerij.

Veiling boeken uit collectie Frans Pot
Tijdens de Dag van de Prentkunst annex Najaarsruildag van Exlibriswereld, op zaterdag 7 oktober in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, zal het complete grafiek-gerelateerde boekenbezit van wijlen dr. Frans Pot geveild worden. Het overzicht van de te veilen publicaties is te vinden in deze catalogus. Wie niet in de gelegenheid is op deze dag aanwezig te zijn, kan eventuele biedingen doorgeven aan de >>secretaris van de vereniging. Hij neemt ze tijdens de veiling in het biedverloop mee. Achteraf zal hij de winnende bieders van hun aanwinsten op de hoogte brengen.

Premieprent najaar 2017


Bij het najaarsnummer van Grafiekwereld hebben leden en abonnees wederom een premieprent ontvangen. Deze keer is het een droge-naaldets van de hand van de Tsjechische kunstenaar Jaroslav Dajč. Omdat van een droge-naald geen al te grote oplagen gedrukt kunnen worden, heeft Dajč maar liefst vier verschillende prenten met een scène uit de avonturen van Don Quichot vervaardigd, alle in een oplage van 100 exemplaren. Wie het vierluik compleet wil hebben kan de ontbrekende drie bestellen bij de secretaris. De prenten kosten € 8,00 per stuk; de verzendkosten bedragen € 1,50 per zending. Aarzel niet te lang, want de voorraad is beperkt!

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 3 is uit!
De bladeren beginnen te vallen, dus iedereen zit klaar voor het najaarsnummer van Grafiekwereld, dat inmiddels aan alle leden en abonnees is toegezonden. Om te beginnen doet de hoofdredacteur verslag van de hartverwarmende respons op zijn alarmerende oproep in het zomernummer (die ook hieronder is weergegeven). Verder onder meer interessante bijdragen over relatief jonge en wat oudere kunstenaars: tot de eerste categorie horen Konstantin Kalinovich (Oekraïne) en Michiel van Nieuwland, tot de tweede  de Tsjechische graficus Jaroslav Dajč. Deze laatste heeft de premieprent bij dit nummer geleverd. Henk de Gans bespreekt een exlibris van de Antwerpse kunstenaar Edward Pellens (1872-1947), en Anneüs van der Bee maakt ons opnieuw deelgenoot van zijn boeiende bespiegelingen, dit keer over de praktijk van het exlibris-verzamelen. Deel 1 van een serie getiteld De Stijl en Theo van Doesburg van de hand van Evert Veldhuizen, en een bijdrage van Maarten Giltay Veth over de steendrukken van Aage Sikker Hansen completeren deze aflevering. Op de pagina Publicaties is zoals gebruikelijk de pdf te vinden.

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 2 verschenen
De zomer is begonnen en dat wordt zoals gebruikelijk gevierd met het verschijnen van het juninummer van Grafiekwereld, dat zoals evenzeer gebruikelijk weer boeiende artikelen biedt over (klein)grafiek. Behalve een bewogen oproep van de hoofdredacteur om financiële en inhoudelijke bijdragen, is er aandacht voor o.a. grafica Sietske Bosma, de kunstenaar van De Stijl Bart van der Leck, het Amsterdamse dubbeltalent Johan van Hell, de wetenschapper/kunstenaar Peter O. Gerrits en graficus Theo Kurpershoek. Verder een bijdrage van Henk de Gans, die twee exlibris bespreekt en de column van Anneüs van der Bee. Het geheel is weer kwistig en kleurig geïllustreerd. Bijgevoegd zijn het mededelingenkatern en de antiquariaatsaanbieding en last but not least Nobilis Cahier nr. 9, dat geheel gewijd is aan de virtuoze etser Hans Blanken. Exemplaren van dit Cahier en andere die nog voorradig zijn kunnen besteld worden via de website van Stichting Nobilis. Grafiekwereld jg 4 nr 2 is evenals alle eerder verschenen nummers in pdf-vorm te bekijken op de pagina Publicaties.

Wim Zwiers, van harte!
Op 17 mei 2017 viert de "grand old man" van de Nederlandse exlibriskunst, Wim Zwiers, geboren in 1922, zijn 95e(!) verjaardag. Wim behoort tot de gouden generatie Nederlandse exlibriskunstenaars met namen als Pam Rueter, Jan Battermann, Lou Strik, Pieter Wetselaar, Ru van Rossem, om er slechts enkele te noemen. Met zijn omvangrijke oeuvre aan exlibris, gelegenheidsgrafiek en vrije prenten, waarin hij zich met name veelvuldig van de kopergravure-techniek bediende, heeft hij een niet te overschatten bijdrage geleverd aan de Nederlandse grafische kunst. Bestuur en leden van Exlibriswereld wensen de jarige een feestelijke dag en nog vele jaren in goede gezondheid!

Geen veiling op 13 mei in De Bilt, wel op 1 juni in Haarlem
De aangekondigde veiling, die zou plaats vinden aansluitend aan de jaarvergadering op 13 mei a.s. in De Bilt kan helaas geen doorgang vinden, om de eenvoudige reden dat er door de leden geen kavels zijn aangemeld. Het goede nieuws is, dat er nu extra veel gelegenheid is voor ruilactiviteiten en onderlinge communicatie. Als pleister op de wonde voor de veilingliefhebbers, zij gewezen op de veiling van een aantal interessante exlibris-kavels tijdens de halfjaarlijkse veiling bij Bubb Kuyper in Haarlem. Raadpleeg voor details de Agenda.

Workshop exlibris maken
Litho-stenen
Altijd al een exlibris willen maken? Dat kan. Op zaterdag 11 november 2017 biedt het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard u de unieke gelegenheid deel te nemen aan een workshop steendrukken en tevens een eigen exlibris te maken. Deze workshop wordt geleid door de bekende Belgische kunstenaar Hedwig Pauwels en meester-drukker Francis Dierix. Deelnemers maken kennis met de fascinerende wereld van de lithografie en ontvangen tevens een zelf ontworpen en getekend exlibris in een oplage van 50 steendrukken. De dag begint om 10.00 uur; de kosten inclusief materialen, lunch, afsluitend drankje en de 50 afgedrukte exlibris bedragen € 135,00. Inschrijven is mogelijk tot 1 november 2017. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 8. Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Lowies Giesen-Verbiest via tel.nr. 040-2049841 of via e-mail.

Monografie over Jan Th. Giesen
Onlangs is een rijk geïllustreerde monografie verschenen van de hand van Jan Roedoe over leven en werk van de Haagse kunstenaar Jan Th. Giesen (1900-1982). De volledige titel van deze uitgave luidt Jan Th. Giesen, kunstenaar op een goede plaats, maar in een verkeerde tijd. Giesen heeft naast veel ander werk ook een klein maar fraai en gezocht exlibris-oeuvre nagelaten, dat enige verwantschap vertoont met het werk van Chr. Lebeau. Het werk van Giesen is in menige verzameling vertegenwoordigd. De monografie (paperback, 192 pagina's) is voor € 19,95 te koop bij de boekhandel; ISBN 978-90-826700-0-4. Het boek kan ook besteld worden bij de Stichting Jan Giesen; ga hiervoor naar de website van de stichting.

Premieprent Grafiekwereld Jg 4 nr 1
Bij het jongste nummer van Grafiekwereld is weer een fraaie premieprent meegeleverd (exclusief voor de leden). Het is een linosnede gecombineerd met kleurendruk, gemaakt door de jonge kunstenaar Floortje Sebens. Over haar en haar werk verscheen al een artikel in Grafiekwereld 2015 nummer 1, en ook in het net verschenen nummer passeren haar werk en werkwijze de revue. De premieprent is er in twee varianten: Kraneweg z(omer) en Kraneweg w(inter). Elk lid heeft één van beide varianten ontvangen. Wie ook de andere aan zijn collectie wil toevoegen, kan een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (zolang de voorraad, die uiteraard beperkt is, strekt). De kosten bedragen € 12,50 per prent plus € 1,50 verzendkosten. Vanzelfsprekend zijn de prenten ook te koop in de Shop.

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 1 verschenen
Dezer dagen ploft het voorjaarsnummer van Grafiekwereld op de mat van leden en abonnees. De 60e jaargang van ons blad, dat 56 jaargangen uitkwam onder de titel Exlibriswereld, is hiermee ingeluid. Het behoeft geen betoog dat ook deze uitgave weer bol staat van de interessante bijdragen: Evert Veldhuizen staat stil bij het werk van Floortje Sebens, die de premieprent bij dit nummer voor haar rekening heeft genomen, in twee varianten nog wel; dan een uitbundige ode aan de lino van de hand van Pieter Jonker, die tevens artikelen wijdde aan de Tsjechische graficus Zdenek Mézl (1934-2016) en aan graficus/illustrator Harry van Kruiningen (1906-1996); Connie Stumpel gaat in op het werk van de Haarlemse kunstenaar Eric Claus, en Henk de Gans bespreekt een houtgravure van Peter Lazarov; verder is er een kleurrijk geïllustreerde bijdrage over werk van Jan Sluijters van de hand van Margreta van Kammen. En de column van Anneüs van der Bee ontbreekt natuurlijk niet, antiquariaatsaanbieding en mededelingenkatern evenmin. Deze editie is ook weer in te zien op de pagina Publicaties.

Ruildag Valkenswaard 11 februari 2017
De Lente (lithografie Hedwig Pauwels)
Ondanks de winterse omstandigheden had een behoorlijk aantal belangstellenden de weg naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard weten te vinden. De in het vooruitzicht gestelde veiling zal hieraan niet vreemd zijn geweest, samen met de onthulling van de inmiddels traditionele litho van de hand van Hedwig Pauwels. Deze traditie zal in ieder geval nog geruime tijd aanhouden, want de prent van dit jaar is de eerste in een reeks van vier, die ieder één van de vier jaargetijden uitbeelden. Als eerste was De Lente aan de beurt. De als klein aangekondigde veiling viel wat langer uit dan verwacht: enige tientallen door leden ingebrachte kavels kwamen onder de door voorzitter Marius Schalkwijk deskundig gehanteerde hamer. Van deze geslaagde ruilbijeenkomst is een fotoreportage geplaatst in de Fotogalerij.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Ruildag/expositie/lezing Marishuis Heumen
In ateliermuseum Jac Maris in Heumen hield Exlibriswereld op 10 december 2016 een ruildag. Tegelijkertijd was aldaar de expositie over het Nijmeegse exlibris te bezichtigen, samengesteld door Leo Ewals, die op deze dag tevens een lezing over dit onderwerp presenteerde. Een foto-impressie van het evenement is te bekijken op de pagina Fotogalerij.

Grafiekwereld Jaargang 3 nummer 4 verschenen
Het winternummer van jaargang 3 van Grafiekwereld heeft inmiddels zijn weg gevonden naar leden en abonnees, dit keer vergezeld van Nobilis Cahier 8, dat geheel gewijd is aan leven en werk van de Friese kunstenaar Dirk Kerst Koopmans (1906-1998). Het tijdschrift zelf bevat weer een keur aan boeiende bijdragen: onder meer een verslag van het 36e FISAE-congres in het Russische Vologda, artikelen over de School van Oleg Yakhnin, over de kunstenaressen Laura Casal Valle en Mirka Farabegoli, herinneringen aan de bekende verzamelaar mr. D. Giltay Veth en de vaste column van Anneüs van der Bee. Met het blad werden weer de gebruikelijke bijlagen meegezonden: de Antiquariaatsaanbieding 136, het mededelingenkatern en, ook niet onbelangrijk, het verzoek van de penningmeester de kosten van lidmaatschap of abonnement over te maken. De pdf-versie van het decembernummer is te bekijken via de pagina Publicaties.

Dubbeltentoonstelling in Fochteloo
Zoals ook uit de Agenda valt op te maken, is in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo inmiddels de tentoonstelling met werk van Lou Strik en Anneke Kuyper inmiddels van start gegaan. Tot 1 november kunt u de tentoonstelling bezoeken van het werk van dit veelzijdige kunstenaarsechtpaar. Van Lou Strik zijn er houtgravures, kopergravures en etsen te zien. Naast vrij werk ook toegepaste kleingrafiek, zoals exlibris en gelegenheids-grafiek. Van Anneke Kuyper zijn er lijnetsen, ets-aquatinten, pastels en olieverfschilderijen te zien. Ook van haar hand prachtige exlibris. Naast het feit dat het gaat om een verkooptentoonstelling zijn er ook hele bijzondere zaken te zien: ontwerpen van prenten, originele blokken en platen, foto’s en documenten. De tentoonstelling markeert de schenkingen van Anneke Kuyper uit Haarlem aan de Stichting Nobilis. Naast vroegere aankopen is door haar schenkingen de ateliernalatenschap van Lou Strik nu volledig in het bezit van de Stichting Nobilis. De aquarellen van Lou Strik zijn aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam en Museum Het Rembrandthuis, die beide ook de prenten van zijn hand hebben. Mevrouw Anneke Kuyper schonk ook haar eigen complete prent-oeuvre aan de Stichting Nobilis en de prenten die zij en haar man Lou Strik tijdens hun leven verzamelden. Ook de ontwerpen van de prenten en de verschillende staten van de etsen van Anneke Kuyper zijn nu in Fochteloo. Adres van het Centrum: Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo; openingstijden zijn donderdag t/m zondag van 13.30-16.30 uur.

Najaarsveiling Bubb Kuyper
Van 22 t/m 25 november 2016 staat bij Bubb Kuyper in Haarlem de najaarsveiling van boeken en grafiek op het programma. Ook dit keer komt er weer een aanzienlijk aantal kavels in de categorie Exlibris onder de hamer. Raadpleeg voor meer details de Agenda en/of de website van Bubb Kuyper.

Geslaagde ruildag rond expositie Lou Strik en Anneke Kuyper 
Op zaterdag 8 oktober vond in het Friese Fochteloo bij Stichting Nobilis de najaarsruildag van Exlibriswereld plaats. In de ochtend werd de schenking door Anneke Kuyper van de ateliernalatenschap van Lou Strik en van haar eigen grafisch oeuvre aan Stichting Nobilis luister bijgezet in de vorm van een feestelijke bijeenkomst rond de tentoonstelling met werk van Strik en Kuyper. Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf sprak lovende woorden, zowel over beide kunstenaars als over de drijvende kracht achter het Centrum voor prentkunst annex Stichting Nobilis: Pieter Jonker. Voorzitter van Exlibriswereld, Marius Schalkwijk, en Pieter Jonker lieten hun licht schijnen over het grafisch werk van beide kunstenaars. In de middag vonden in het aanpalende dorpshuis Het Legien de gebruikelijke ruilactiviteiten plaats. Tegelijkertijd gaf grafisch kunstenaar Jan van der Meulen daar een demonstratie van zijn staaldruk-techniek, een eigen vinding als vervanging van de lithografie. Op de pagina Fotogalerij is een foto-impressie van de dag te bekijken.

Grafiekwereld Jaargang 3 nummer 3 verschenen
Het is september en dat is de maand van verschijnen van het najaarsnummer van Grafiekwereld; intussen hebben alle leden en abonnees hun exemplaar ontvangen. Voor- en achterzijde van deze jongste aflevering worden gesierd door een lijnets van de hand van Anneke Kuyper. De inhoud is vrijwel in zijn geheel gewijd aan het kunstenaarsechtpaar Lou Strik en Anneke Kuyper; van hun werk is momenteel een tentoonstelling te zien in het Centrum voor prentkunst in Fochteloo (zie hieronder bij Dubbeltentoonstelling). Evert Veldhuizen bespreekt de bij dit nummer meegezonden premieprent van de hand van Lou Strik (bekijk de meest recente Premieprenten); Rob Møhlmann, Marius Schalkwijk en Fons van der Linden gaan uitvoerig in op het werk van beide grafici; Pieter Jonker verhaalt hoe het complete grafisch oeuvre van Lou Strik in Fochteloo terechtkwam. Verder zijn er bijdragen over drukker/lithograaf Jan van der Meulen en de Franse kunstenaar Jean-Marcel Bertrand. Ook bij dit nummer zijn de gebruikelijke bijlagen, Antiquariaatsaanbieding en Mededelingenkatern, meegeleverd. Op de pagina Publicaties is het complete herfstnummer van Grafiekwereld in te zien.

Grafiekwereld Jaargang 3 nummer 2 verschenen
Het zomernummer van Grafiekwereld, jaargang 3 nummer 2, is onlangs verschenen en bij de leden afgeleverd. Op voor- en achterzijde van het omslag is een ets afgebeeld van de hand van Dirk van Gelder (1907-1990). Ook is er weer een aantrekkelijke bijlage toegevoegd, een houtgravure van de Russische kunstenaar Mikhail Verkholantsev (geb. Moskou, 1937), getiteld Orpheus en Eurydice; De prent is nog te bestellen via de Shop. Haast u, de ervaring leert dat het soms hard kan gaan... Een greep uit dit nummer: naast een uitvoerig artikel over Verkholantsev, bijdragen over de grafici Siemen Dijkstra, Dirk van Gelder en Peter Lazarov, en een beschouwing door Cees Andriessen over de plaats van de grafiek in de huidige tijd. Bijgevoegd zijn de gebruikelijke bijlagen, het mededelingenkatern en de Antquariaatsaanbieding. Ook dit tweede nummer van jaargang 2016 is in te zien via de pagina Publicaties.

Website Nico Bulder
Sinds enige tijd is een nieuwe website online, met uitgebreide achtergrondinformatie en beeldmateriaal van het werk van de onder exlibrisverzamelaars overbekende Nico Bulder. De site is tot stand gekomen met medewerking van enkele leden van Exlibriswereld. Op de site, waarvan de teksten in het Engels zijn, is veel informatie te vinden over leven en werk van Bulder. Uiteraard ligt de nadruk op de afbeeldingen, die zijn onderverdeeld in een tiental rubrieken, waaronder exlibris, boekillustraties en gelegenheidsgrafiek. Ook is er een video te bekijken. De website is te bereiken via de link op de Linkspagina (onder Kunstenaars) of door hier te klikken.


Grietje Postma: boek en tentoonstelling
De overzichtstentoonstelling met meerkleurenhoutsnedes van Grietje Postma (hiernaast een uit 2006) opent op 12 maart 2016 in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo. Tijdens deze opening wordt tevens de luxe uitgevoerde oeuvrecatalogus van haar werk gepresenteerd, onder de titel Gesneden Stilte. Tot 1 februari 2016 kunt u voordelig intekenen met de vermelding van uw naam in het boek! Er is ook een speciale editie met een nieuwe prent van Grietje Postma. De uitgave is tweetalig: Nederlands en Engels. In bijna dertig jaar bouwde Grietje Postma (1961), wonend en werkend in Boelenslaan, een prachtig prent-oeuvre op, gebruikmakend van de techniek van de reductiehoutsnede. Hoogste tijd voor een fraai boek met een tekstbijdrage van de kunstschilder en museumdirekteur Rob Møhlmann, dat op groot formaat verschijnt: 275 x 275 mm in een hard cover. Fotograaf en vormgever Sijtze Veldema van Stilet Vormging Dwingeloo is aangetrokken om het werk te fotograferen en het boek vorm te geven. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Nobilis die in 2016 haar 25-jarig bestaan viert. Grietje Postma volgde de kunstvakopleiding aan de A.B.K. Academie Minerva te Groningen (1984-1989) met als hoofdvak grafiek, onder leiding van o.a. Wim van Veen. Het leven, de natuur en het landschap om haar heen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Dit vertaalt zich in prenten met een verstilde harmonische sfeer. Haar werk wordt geëxposeerd op diverse plekken in binnen- en buitenland en is aangekocht door verschillende bedrijven, instellingen en particulieren. In vier edities van ‘Grafiek Nu’ was haar werk te zien. Bekijk en/of download de flyer met intekenformulier.

Boek Nijmeegse exlibris
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Nijmeegse exlibris in het Maris-huis in Heumen (zie voor details de Agenda), is een boekje verschenen van de hand van Leo Ewals, eveneens getiteld Nijmeegse exlibris. In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de kapel of de ruïne op het Valkhof, de Waalbrug of een ander icoon uit de Nijmeegse topografie. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. De publicatie telt 59 pagina's, en kost € 15,00; ISBN 978-94-911-3605-4. Het boek is verkrijgbaar in het museum; bestellen kan ook, ga daarvoor naar de museumwinkel op marishuis.nl.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Speciaal voor leden: Oeuvrecatalogus grafiek van Dirk van Gelder
In 2007 verscheen van de hand van Susan Adams (e.a.) het boek Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Oeuvrecatalogus van de grafiek. Het boek telt 303 pagina's en werd in luxe band met stofomslag uitgegeven. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Exlibriswereld kunnen leden van de vereniging het boek nu bestellen voor de zeer gereduceerde prijs van € 15,00 + verzendkosten. Bestellingen kunnen per email doorgegeven worden aan mw. A.M. van den Noort, bij wie ook nog enkele etsen van Dirk van Gelder verkrijgbaar zijn. Het boek is ook af te halen, tegen contante betaling,  in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo.

Prent van Verdienste voor Pieter Jonker
Op zaterdag 21 mei 2016 vond in De Bilt de jaarvergadering van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Pieter Jonker, vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de prentkunst in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste, een co-productie van Anneke Kuyper (ets/gravure) en Joke van den Brandt (kalligrafie). Behalve de jaarvergadering, die geanimeerd doch ordelijk verliep, was ook tijd ingeruimd voor een presentatie over papierrestauratie door Charlotte van Alem en was Dick Berendes aanwezig om wat van zijn typografiek te laten zien. Voor het overige was er uiteraard voldoende gelegenheid voor ruilactiviteiten. In de Fotogalerij is een beeldverslag van de dag te bekijken.

Speciaal aanbod voor leden van Exlibriswereld
Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen profiteren van een bijzonder aanbod. Een tweetal etsen van graficus Reinder Homan is te koop voor € 95,00 per stuk (in plaats van de normale € 180,00 per stuk). Het betreft de prenten De vallei (lijnets 2016, 140x150 mm) en Hoog boven de wilgen (ets/aquatint 2016, 200x150 mm). U kunt één of beide prenten rechtstreeks bestellen bij de kunstenaar door een e-mail te sturen.
De vallei
Hoog boven de wilgenPremieprenten Ulyana Turchenko uitverkocht
De vier elementen
Al binnen een week na verschijnen van het voorjaarsnummer van Grafiekwereld is de complete serie van vier premieprenten van de hand van Ulyana Turchenko, met het thema De vier elementen, uitverkocht. Ook andere premieprenten die via de Shop verkrijgbaar zijn vinden nog gretig aftrek, zodat steeds meer exemplaren uitverkocht raken. Dus hebt u nog een of meer prenten op het oog en wilt u niet achter het net vissen, bekijk dan de nog verkrijgbare bladen en sla uw slag. Bekijk het overzicht van inmiddels 20 jaar Premieprenten.

Exlibris-veiling Bubb Kuyper
Graag attenderen wij exlibrisverzamelaars en andere geïnteresseerden op de halfjaarlijkse boek- en prentveiling bij Bubb Kuyper in Haarlem, waar op donderdag 26 mei ook meer dan 60 kavels in de categorie Exlibris en aanverwante kunst geveild zullen worden. Meer informatie hierover is te vinden in de Agenda.

Grafiekwereld Jaargang 3 nummer 1 verschenen
Dezer dagen ontvangen de leden van Exlibriswereld het voorjaarsnummer van Jaargang 3. Het omslag wordt zowel aan de voor- als aan de achterkant gesierd door een (reproductie van) een lijnets van de hand van Reinder Homan, wiens werk in dit nummer uitvoerig aan bod komt. Ook is er weer een fraaie bijlage toegevoegd, een prent van de Oekraiense Ulyana Turchenko; zij maakte een serie van 4 prenten op het thema de vier elementen; ieder lid ontvangt één van de vier prenten, de ontbrekende drie kan men bijbestellen door een e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging, onder vermelding van het element dat men al ontvangen heeft. De prijs voor 3 prenten bedraagt € 25,00 (excl. verzendkosten). Haast u, de voorraad is beperkt. Verder biedt dit nummer, behalve een uitgebreid artikel over Turchenko, bespiegelingen over menhirs en Twentse exlibris en een kijkje in de Chinese exlibris-keuken. Bijgevoegd zijn de gebruikelijke bijlagen, het mededelingenkatern en de Antquariaatsaanbieding. Ook dit eerste nummer van jaargang 2016 is weer in te zien via de pagina Publicaties.

Gezocht: kleingrafiek van Aart van Dobbenburgh
Zelfportret
Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard is momenteel druk doende met de voorbereidingen van een tentoonstelling van werk van de bekende lithograaf Aart van Dobbenburgh (1899-1988). De tentoonstelling gaat van start op 30 april 2016. Het museum beschikt voor de expositie in ruime mate over grafisch werk van deze kunstenaar, met name de grotere formaten. Om het beeld verder te completeren zoekt het museum nog exemplaren van exlibris en andere kleingrafiek van Van Dobbenburgh. Bent u in het bezit van voorbeelden hiervan en bent u bereid deze voor de duur van de expositie in bruikleen te geven, neem dan via e-mail contact op met Frank van Oortmerssen, directeur van het museum. Het handigste is om afbeeldingen bij te voegen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Verdere bijzonderheden over deze tentoonstelling zijn te vinden in de Agenda.

Geslaagde ruildag in Valkenswaard
In het Steendrukmuseum in Valkenswaard vond zaterdag 13 februari de eerste ruildag van het jaar plaats. Er was een grote opkomst, ook België was met een stevig contingent vertegenwoordigd, en er werd levendige ruilhandel bedreven. Het inmiddels traditionele hoogtepunt vormde de presentatie van een nieuwe litho van de hand van Hedwig Pauwels. Ook was er, later op de dag, tijd ingeruimd voor een besloten veiling van door leden ingebrachte boeken en exlibris. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de clubkas. Gelukkige bijkomstigheid was dat in de atelierruimte van het museum de jonge kunstenaar Stefan Bleekrode aan het werk was, die de laatste hand legde aan een litho van een gezicht op Londen, zodat wie dat wilde van nabij het betekenen van een lithosteen kon aanschouwen. Hiervan zijn ook wat beelden te zien in de fotoreportage van de dag, die te vinden is in de Fotogalerij.

Ruildag in Doetinchem
Op 12 december 2015 was in Doetinchem de jaarlijkse winter-ruildag, die altijd plaats vindt in het kader van de thematentoonstelling die Henk Weltje in het oosten des lands organiseert. Er werd zoals gebruikelijk levendige ruilhandel bedreven.
De tentoonstelling zelf, rond het thema Het exlibris als erfgoedfenomeen, is nog de hele maand te bezichtigen in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem; de openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur, op zaterdag van 10.00-16.00 uur (beide kerstdagen gesloten).

Grafiekwereld Jaargang 2 nummer 4 verschenen
Het winternummer van Grafiekwereld is onlangs verschenen en bij de leden bezorgd. Dit keer is er weer een fraaie premieprent bijgeleverd, een ets van de Russische graficus Leonid Stroganov, te bekijken en te bestellen via de Shop. Over hem is een uitgebreid artikel te lezen in dit nummer, en verder o.m. artikelen over vogelschilder Erik van Ommen en de beroemde exlibriskunstenaar Michel Fingesten (1884-1943); interessante bijdragen van Henk de Gans, Lambert Hermkens, Teodor Lazarov en Annemiek Rens completeren deze wintereditie, die weer garant staat voor veel lees- kijkplezier. Ook dit laatste nummer van jaargang 2015 is weer in zijn geheel te raadplegen via de pagina Publicaties.

Exlibrisveilingen
In november en december vinden er twee veilingen plaats die voor exlibris-verzamelaars interessant kunnen zijn. Tijdens de halfjaarlijkse boek-en prentveiling bij Bubb Kuyper in Haarlem komen op donderdag 26 november ruim 70 kavels exlibris onder de hamer. Veilinghuis Peerdeman veilt op vrijdag 4 december de collectie Jan Kramer, met ruim 60 lots. Alle verdere details omtrent locaties, tijden, kijkdagen, catalogi enz. zijn te vinden op de websites van beide veilinghuizen.

1e DvdP groot succes
De 1e Dag van de Prentkunst, die zich zaterdag 10 oktober in het Friese Fochteloo voltrok, is zeer succesvol verlopen. Een flink aantal grafische kunstenaars van de vereniging HOLT was aanwezig met werk en verzorgde demonstraties van grafische technieken. Diverse lezingen, over grafische kunst, het verschijnsel exlibris en de toekomst van het Centrum voor Prentkunst, trokken veel publiek en ook de dag als geheel werd druk bezocht. Dat gold eveneens voor de veiling van werk van Ank Spronk-Feenstra, al bleven de veilingresultaten wat achter bij de verwachtingen. Ondanks de decentrale ligging van Fochteloo kende ook de najaarsruildag van Exlibriswereld, die gelijktijdig plaatsvond, een meer dan redelijk aantal deelnemers; zelfs enkele leden uit België konden worden begroet. Ga naar de Fotogalerij voor een fotoverslag en een minifilmpje van deze bijzondere dag.

Veilingcatalogus Ank Spronk online
Zoals reeds gemeld vindt tijdens de eerste Dag van de Prentkunst in Fochteloo, op 10 oktober 2015, een veiling plaats van werken uit de ateliernalatenschap van Ank Spronk. De veiling begint om 15.00 uur. In de veilingcatalogus is informatie te vinden over de gang van zaken tijdens de veiling, het uitbrengen van schriftelijke biedingen vooraf, en de wijze van betaling. Kijkdagen voor de veiling zijn gepland op donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober, op beide dagen van 13.00 tot 16.30 uur. Op zaterdag 10 oktober kunnen de te veilen werken nog bekeken worden van 10.00 tot 11.30 uur.

Grafiekwereld Jaargang 2 nummer 3 verschenen
Het herfstnummer van Grafiekwereld is gereed en onder de leden verspreid, vergezeld van een aantal bijlagen, waaronder Nobilis Cahier 7, getiteld Ank Spronk-Feenstra (1919-2010) Etsen en aquarellen, alsmede de Mededelingenbijlage en Antiquariaats-aanbieding 131. In dit nummer onder meer artikelen over Anatoli Kalashnikov, Elly de Koster en Har Siekman, en over jonge exlibriskunstenaars. Ook de vertrouwde column van Anneüs van der Bee ontbreekt dit keer niet. Deze najaarsuitgave is weer in zijn geheel te raadplegen via de pagina Publicaties.

Dag van de prentkunst in Fochteloo
Op 10 oktober 2015 voltrekt zich in het Centrum voor prentkunst in het Friese Fochteloo (gemeente Ooststellingwerf) voor de eerste keer de Dag van de prentkunst. Inmiddels heeft de invulling van de dag duidelijk gestalte gekregen. Kijk wat er zo al op het programma staat.

Nieuwe links
Lou Strik (C2, 1958)
Op de Links-pagina, in de sectie Kunstenaars, sinds kort twee nieuwe links naar kunstenaarswebsites. De ene leidt naar de website over leven en werk van Lou Strik (1921-2001, nadere introductie overbodig), de andere naar die van de jonge kunstenaar Maarten Giltay Veth. Op het eerste gezicht hebben die twee weinig of niets gemeen, toch is er een connectie: Lou Strik graveerde in de jaren '50 enkele exlibris voor D. Giltay Veth, de grootvader van Maarten. De laatste maakte in het verleden wel incidenteel exlibris, maar sinds kort is hij pas echt besmet met het exlibris-virus. Op zijn website zijn de symptomen daarvan te zien.

H.N. Werkman (1882-1945) Leven & Werk
In het kader van het Werkman-jaar en vooruitlopend op de overzichtsexpositie in het Groninger Museum (te zien vanaf 11 april 2015), is een boek verschenen met dezelfde titel als de tentoonstelling: H.N. Werkman (1882-1945) Leven & Werk. Tien auteurs nemen in dit rijk geïllustreerde boek de lezer mee door het levensverhaal van Werkman. Het boek bevat zo’n honderd verhalen en een schat aan beeldmateriaal. Werkman komt zelf aan het woord in citaten uit zijn brieven en literaire teksten. Het voorwoord is geschreven door Prof. dr. Henk van Os. Het boek telt 256 pagina’s en is verkrijgbaar bij de boekhandel en de museumwinkel van het Groninger Museum voor de prijs van € 29,95. Voor meer informatie over boek en Werkman-jaar klik hier. Voor gegevens over de tentoonstelling zie de Agenda.


Opening Centrum voor Prentkunst Fochteloo
Op zaterdag 31 januari gaat het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo officieel open. Het vormt het nieuwe onderkomen voor de Stichting Nobilis, die zich sinds 1991 bezighoudt met het aanleggen van een grafiekcollectie, het organiseren van tentoonstellingen en het uitgeven van grafiekmappen en andere publicaties. Het centrum, dat wordt gerund door Pieter Jonker en Beint Koopstra, is gevestigd in een voormalig schoolgebouw en bevindt zich op het adres Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo. Jaarlijks zal onze vereniging op deze locatie de najaarsruildag houden en ook worden er met regelmaat tentoonstellingen ingericht. Aankondigingen hiervan zijn t.z.t. te vinden in de Agenda.

Veilingen voor leden in 2015
Het bestuur is voornemens om tijdens de voor- en najaarsbijeenkomsten van 2015 een veiling van maximaal 50 à 60 kavels (klein)grafiek te organiseren. Eventuele inbrengers kunnen hun kavels aanmelden bij de secretaris van de vereniging, bij voorkeur  per e-mail. Het bestuur behoudt zich het recht voor een selectie te maken uit de aangeleverde kavels, om zowel de kwaliteit te waarborgen als de kwantiteit  binnen de perken te houden. De eerste van beide veilingen vindt plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst, die gepland is op zaterdag 11 april 2015 in De Bilt. In de Agenda worden t.z.t. de exacte gegevens vermeld.
[10 september 2014]

Grafiekwereld Jaargang 2 nummer 2 verschenen
Het voorjaarsnummer van Grafiekwereld is van de persen gerold en inmiddels bij de leden gearriveerd, dit keer voorzien van een premieprent van de hand van Tom Thijsse, de Mededelingenbijlage en de Antiquariaatsaanbieding. In deze aflevering onder meer artikelen over de mezzotint, de Drentse kunstenaar Jan Meine Jansen en het exlibris in de Tweede Wereldoorlog; en natuurlijk de vaste column van Anneüs van der Bee. Ook dit nummer is weer in te zien via de pagina Publicaties.

Geslaagde ruildag/veiling De Bilt
Op zaterdag 11 april hield Exlibriswereld zijn voorjaarsruildag annex veiling in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. De opkomst was goed en er vond levendige ruilhandel plaats. Zoals al meerdere keren in het recente verleden vond bij deze gelegenheid ook een veiling, exclusief voor verenigingsleden, plaats, waarbij o.a. een flink aantal vrije prenten van de hand van Ank Spronk onder de hamer kwam. Er werd enthousiast geboden, slechts 'n enkel kavel bleef onverkocht. Van deze dag is inmiddels een foto-impressie te zien.

Veilingcatalogus 11 april 2015
De lijst van te veilen items tijdens de voorjaarsruildag op 11 april a.s. in de Bilt is gereed ter inzage. Het is een gevarieerd aanbod van exlibris, overige kleingrafiek, vrije grafiek en boeken/mappen enz., in totaal 77 kavels, kortom voor elk wat wils. De veiling zal rond het middaguur beginnen onder leiding van veilingmeester Marius Schalkwijk. Een deel van de opbrengst komt zoals gewoonlijk ten goede aan de verenigingskas. Buiten de veiling om is er uiteraard volop gelegenheid om te ruilen. Bekijk de kavellijst. Verdere details over de ruildag zijn te vinden in de Agenda.

Ode aan de lino
Edith Brouwer, sinds kort lid van Exlibriswereld, is betrokken bij een sympathiek project van Atelier Open in Amsterdam, getiteld Ode aan de lino. AO wil deze mooie en toegankelijke kunstvorm onder de aandacht brengen van een groter publiek. Ode aan de lino is een crowdfunding-project. Na afloop van het project zal AO blijvend aandacht besteden aan linokunst, via de website en te organiseren exposities. Voor uitgebreide informatie over dit project en hoe eraan deel te nemen, zie de AO-website.

Eerste jaargang Grafiekwereld compleet
Met het verschijnen van het winternummer 2014 van Grafiekwereld is de eerste jaargang van dit nu al illustere blad compleet. Op de pagina Publicaties zijn alle tot nu toe verschenen nummers in pdf-vorm in te zien. Het omslag van nummer 4 wordt gesierd door onderstaande prent van Siemen Dijkstra. Bij dit nummer ontvingen de leden zoals gebruikelijk een premieprent, dit keer een ets van de Russisch-Duitse kunstenares Maria Noblé. De prent is te bekijken in de Shop, afdeling Premieprenten.

Siemen Dijkstra Moordenaarsveen, kleurenhoutsnede 2011, 21x93 cm

Grafiekwereld Jaargang 2015 nummer 1 verschenen
Dezer dagen hebben de leden hun brievenbus weer horen klepperen en een dikke envelop op de deurmat horen ploffen, met daarin het voorjaarsnummer van de nieuwe jaargang Grafiekwereld, Nobilis Cahier nummer 6 en het mededelingen- en antiquariaatskatern, alsmede een tweetal promotiekaarten in het kader van de verenigingsbrede ledenwerfactie. Het nieuwe nummer is, evenals de nummers van jaargang 2014, in te zien op de pagina Publicaties.

Jaarvergadering Valkenswaard
Henk Weltje
Op 7 februari vond in het Steendrukmuseum in Valkenswaard de jaarvergadering annex ruilbijeenkomst van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Henk Weltje uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste (een ets/gravure van Anneke Kuyper met kalligrafie van Joke van den Brandt) voor zijn activiteiten voor de vereniging, zoals het organiseren van ruilbijeenkomsten en het inrichten van exposities in het oosten des lands. Tijdens de vergadering werd verder levendig gediscussieerd over de koers van de vereniging, waarbij de verbreding naar de vrije grafiek een belangrijk nieuw element vormt. Een fotoreportage van de dag is te zien via de pagina Fotogalerij.

Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2015
Het Internationaal Exlibriscentrum van de stad Sint-Niklaas organiseert in 2015 voor de 27e keer zijn tweejaarlijkse Internationale Exlibriswedstrijd. De wedstrijd is ook toegankelijk voor kleingrafiek. In principe is het thema vrij, maar er is een speciale prijs voorbehouden voor het thema “het portret”. Er kan nog tot uiterlijk 1 november 2014 werk worden ingestuurd  naar het Internationaal Exlibriscentrum (Stedelijke Musea), Zwijgershoek 14 te B‑9100 Sint Niklaas. De officiële prijsuitreiking is voorzien voor 28 maart 2015. Verdere details en het wedstrijdreglement vindt u hier. Hiernaast ziet u het winnende exlibris van 2013, een kleurenlino van de Argentijnse kunstenaar Mauricio Schvarzman.
[22 september 2014]

Ruildag Museum Meermanno Den Haag, 11 oktober 2014
Op zaterdag 11 oktober werd een geslaagde ruilbijeenkomst gehouden in Museum Meermanno in Den Haag. Een beeldverslag van deze dag is te zien in de Fotogalerij.
[12 oktober 2014]

Demonstratie mezzotint  door Katsunori Hamanishi
Bij de opening op 3 oktober 2014 van zijn tentoonstelling bij Galerie Épreuve d'Artiste te Antwerpen liet de Japanse graficus Katsunori Hamanishi zien hoe een mezzotint-prent tot stand komt, inclusief het aanbrengen van kleur en bladgoud. Een fotoreportage van deze demonstratie is te vinden in de Fotogalerij. De tentoonstelling loopt nog tot 19 oktober 2014.
[13 oktober 2014]

Boek Debora Duyvis
Recentelijk verscheen een uitgave over leven en werk, inclusief oeuvrecatalogus, van Debora Duyvis. Voor verzamelaars van exlibris en kleingrafiek is zij een goede bekende vanwege haar fraaie kopergravures en houtsneden, maar ook in de vrije grafiek heeft zij haar sporen verdiend. Het boek van de hand van Jaap Versteegh draagt als titel Leven in lijnen. Debora Duyvis, grafica 1886-1974. Het is te bestellen via dit mailadres; de prijs bedraagt € 21,95 (exclusief verzendkosten). Aanleiding tot de verschijning van dit boek is de tentoonstelling die vanaf 6 september 2014 te zien is in het Stadsmuseum Woerden. Meer details hierover zijn te vinden in de Agenda.
[27 augustus 2014]Herfstnummer Grafiekwereld verschenen
Onlangs verscheen nummer 3 van Grafiekwereld, de opvolger van ons vertrouwde Exlibriswereld. De pdf-versies van Grafiekwereld zijn in te zien via de pagina Publicaties. Bij het herfstnummer hebben de leden opnieuw een fraaie premieprent ontvangen, een kleurenhoutsnede van Frank Dekkers. Deze is inmiddels toegevoegd aan het assortiment in de Shop.
[7/8 september 2014]

Expositie Debora Duyvis geopend
De kast van Debora
Onder grote belangstelling vond op 5 september de opening plaats van de tentoonstelling over het werk van Debora Duyvis. Stralend middelpunt in de expositie is de werkkast van de kunstenares, die enkele jaren geleden door enkele familieleden "herontdekt" werd in een meubelopslag. De kast zat boordevol prenten, proefdrukken, tekeningen, correspondentie, gereedschappen, materialen enz. enz. Genoeg om als basis te dienen voor deze prachtige, intieme tentoonstelling, die naast vrij werk, ook een aardige hoeveelheid exlibris en gelegenheidsgrafiek laat zien. Kortom, een must see voor elke exlibris- en grafiekverzamelaar. Voor meer details over de expositie en het bij de tentoonstelling verschenen boek zie hieronder en in de Agenda.
[7 september 2014]


Tentoonstellingen Cees Bantzinger
Momenteel lopen er twee tentoonstellingen, gewijd aan het werk van Cees Bantzinger (1914-1985). De ene in Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50 in Amstelveen (wo t/m vr 11.00-17.00 uur, za en zo 13.00-17.00 uur), de andere in het Persmuseum, Zeeburgerkade 10 te Amsterdam (di t/m vr 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur). Bantzinger heeft vooral naam gemaakt als tekenaar/illustrator. Ook heeft hij een aantal exlibris gemaakt. Beide exposities zijn nog te zien tot en met 31 augustus.
[29 juli 2014]


Opening expositie Meermanno
Henk van Buul en Kees Coolen
Op 22 juli werd in het Museum Meermanno in Den Haag de exlibris-tentoonstelling Van Dürer tot Escher; exlibriskunst uit de collectie Jansen-Ebing geopend, met een selectie uit die rijke verzameling. De collectie, die ca. 80.00 bladen omvat, is door Henk van Buul (lid van Exlibriswereld!) en Kees Coolen vakkundig en nauwgezet in de database van het museum gecatalogiseerd. De voltooiing van die klus vormde samen met het overlijden van mw. Jansen in 2013 aanleiding tot het inrichten van deze expositie. Gegroepeerd rond thema's als Don Quichotte, Tijl Uilenspiegel, heraldiek, erotiek en typografie passeert een kleurrijke stoet Nederlandse en buitenlandse (exlibris-)kunstenaars de revue. Per vitrine is er een  heldere en relevante toelichting,
Rickey Tax
ook van de hand van Henk van Buul. De collectie Jansen-Ebing is over lange tijd en met veel zorg verzameld. Johan H.A. Jansen (1913-1992) was zeer actief in de ex-libriswereld en na zijn overlijden heeft zijn vrouw Gon Jansen-Ebing het verzamelen voortgezet. Het verzamelaarsechtpaar had een uitgebreid netwerk en heeft in totaal 238 opdrachten verstrekt. Een selectie van werken in opdracht, correspondentie met kunstenaars, ontwerpschetsen, houtblokken en etsplaten worden tevens getoond in de tentoonstelling. Het fraaie zomerweer bood collectiebeheerder Rickey Tax de gelegenheid de tentoonstelling vanaf het bordes aan de tuinzijde van het museum officieel te openen. Meer details over de tentoonstelling en de bijbehorende workshop Exlibris drukken op 16 augustus zijn te vinden in de Agenda en op de site van Museum Meermanno.
[22 juli 2014]

Zomernummer Grafiekwereld verschenen
Onlangs verscheen nummer 2 van Grafiekwereld, de opvolger van ons vertrouwde Exlibriswereld. De pdf-versies van Grafiekwereld zijn in te zien via de pagina Publicaties.
[21 juni 2014]

Ruildag/veiling De Bilt, 17 mei 2014
Op zaterdag 17 mei vond in De Bilt een geslaagde ruilbijeenkomst plaats, waarbij exclusief voor leden van de vereniging een veiling van exlibris en kleingrafiek werd gehouden, ten bate van de clubkas. Bekijk de foto's.

Eerste nummer Grafiekwereld
Het eerste nummer van Grafiekwereld
Zoals al aangekondigd is deze maand (maart 2014) het eerste nummer verschenen van Grafiekwereld, de opvolger van het vertrouwde lijfblad van de Nederlandse exlibrisverzamelaars Exlibriswereld, dat 56 jaargangen gekend heeft. Met deze verandering wordt vooral beoogd het perspectief (én de doelgroep van de vereniging) te verbreden, door ook aan de vrije grafiek aandacht te besteden. Uiteraard zullen exlibris en andere kleingrafiek een prominente plaats in het blad blijven innemen. In Nummer 1 is het "nieuwe" aandachtsgebied, de vrije grafiek, vertegenwoordigd met een artikel over de Friese grafica Grietje Postma. Vermeldenswaard is het feit dat het blad qua formaat een royale slag groter is dan zijn voorganger. Als nu ook de vereniging weer gaat groeien, is er sprake van een echte win-winsituatie! Door op de afbeelding van het omslag te klikken wordt de pdf-versie van dit nummer geopend.

Expositie en monografie Karel van Veen
Kunstenaar Karel van Veen (Rotterdam 1898-1988) zocht geen roem of erkenning. Hij ging zijn eigen weg, schilderde op zijn eigen manier en onttrok zich aan de modieuze kunststromingen van zijn tijd. Critici erkenden zijn virtuositeit, maar konden hem niet goed plaatsen. Van Veen heeft ook fraaie grafiek, waaronder ook een aantal exlibris, nagelaten, veelal houtsneden en -gravures. Momenteel is een tentoonstelling te zien getiteld Karel van Veen, schuilderijen, tekeningen, grafiek in het Chabotmuseum, Museumpark 11 in Rotterdam (Museumjaarkaart geldig). De tentoonstelling loopt t/m 8 juni 2014. Over leven en werk van deze kunstenaar is tevens een fraaie monografie verschenen, van de hand van Yve de Vries. Ook het grafisch werk krijgt ruim aandacht. Gebonden, full color, 30x24 cm. 320 pagina’s, 520 afbeeldingen. Prijs: € 65,00; ISBN 978-90-9028207-7.

Boek over Willem Gerard Hofker
Willem Gerard Hofker [1902-1981]
Bij uitgeverij Waanders en & De Kunst verscheen onlangs een prachtig boek over schilder/graficus Willem Gerard Hofker. De auteurs Seline Hofker en Gianni Orsini geven een helder en overzichtelijk beeld van leven en werk van deze vooral in Indische kringen geliefde kunstenaar. Het boek is zeer rijk geïllustreerd met tekeningen, schilderijen en grafiek. Met name het laatste is voor onze vereniging interessant. Dat Hofker ook enkele exlibris op zijn naam heeft staan, waaronder het bekende cliché voor de letterkundige C.J. Kelk, draagt daar nog aan bij. Let op: dit boek is inmiddels uitverkocht.
Seline Hofker en Gianni Orsini: Willem Gerard Hofker [1902-1981], gebonden, 256 pagina's, ISBN 978 94 91196 71 3. Prijs € 35,-.

Ruilbijeenkomst 8 februari 2014 in Valkenswaard
Op 8 februari jl. vond in het Steendrukmuseum in Valkenswaard de jaarvergadering van onze vereniging plaats, gevolgd door een ruilbijeenkomst. Van die laatste is een fotoserie te bezichtigen in de Fotogalerij.

Laatste nummer Exlibriswereld
Het laatste nummer van Exlibriswereld
Begin december 2013 verscheen Exlibriswereld jaargang 56 nummer 4, het laatste nummer van redacteur Jos van Waterschoot. Het is tegelijkertijd het laatste nummer onder de titel Exlibriswereld, die ons tijdschrift sinds 1958 onafgebroken heeft gevoerd. Vanaf het volgende nummer verschijnt het blad onder de nieuwe naam Grafiekwereld, met als ondertitel voortzetting van Exlibriswereld. Driemaandelijks tijdschrift voor grafiekminnend Nederland met de nadruk op kleingrafiek. Een hele mond vol, maar hiermee wordt recht gedaan aan onze rijke geschiedenis en onze hechte achterban. De titel geeft de koers aan van de vereniging: door verbreding en vernieuwing nog meer mensen binden, zonder onze natuurlijke achterban van liefhebbers van de kleine prentkunst tekort te doen. In feite is het een "natuurlijke" verbreding van onze horizon, want vele exlibriskunstenaars hebben ook vrije grafiek vervaardigd. Denk maar aan Jan Battermann, Henk Blokhuis, Willem Rozendaal, Lou Strik, Wim Zwiers e.v.a.

Dag van de Kleingrafiek
Jos en Agaath van Waterschoot-de Jong
Op 5 oktober 2013 vond in De Eendracht in Gemert de Dag van de Kleingrafiek plaats, speciaal georganiseerd ter ere van Jos en Agaath van Waterschoot, vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging, o.m. binnen bestuur, antiquariaatsdienst en redactie van het verenigingsblad. Gezamenlijk ontvingen zij uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste. Burgemeester Jan van Zomeren van Gemert maakte zijn opwachting om Jos te onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het verschijnen van Exlibriscahier 5, met daarin vijftig jaar exlibrisherinneringen van Agaath en Jos, maakte het feest compleet. Bekijk de uitgebreide foto-impressie van de dag.