Welkom

op de website van Exlibriswereld, de Nederlandse vereniging voor exlibris en andere (klein)grafiek.Mededeling van het bestuur

In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering en ruilbijeenkomst van zaterdag 16 mei 2020 in De Bilt af te blazen en naar een latere datum te verschuiven. We hebben geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, zodat wij nu nog geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Natuurlijk hopen wij dat de crisis niet nog maanden aanhoudt, maar we kunnen op dit moment niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Vandaar dat het goed is om de berichtgeving over een nieuwe datum en eventueel ander belangrijk nieuws op deze website in de gaten te houden. Ondertussen hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeert en wensen u sterkte en succes om de maatregelen die genomen zijn op te volgen. Beeldmerk NEK
ontw. W.J. Rozendaal
In 1946 is deze vereniging, als "opvolger" van de in 1932 opgerichte Nederlandsche Exlibriskring (NEK), opgericht als onderdeel van de Wereld Bibliotheek Vereniging. Vanaf oktober 1986 is Exlibriswereld een zelfstandige vereniging met ongeveer 400 leden/abonnees, voornamelijk in Nederland, maar daarnaast onder meer ook in België, Duitsland, Oostenrijk, de VS en Japan.
De vereniging wil in Nederland bekendheid geven aan de exlibriskunst onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en tentoonstellingen en het uitgeven van een tijdschrift. Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal ruilbijeenkomsten, die voor leden gratis toegankelijk zijn. De laatste jaren vinden deze afwisselend plaats in De Bilt, Valkenswaard en Fochteloo. Door het uitbrengen van ruil- en ledenlijsten worden de contacten tussen de leden bevorderd. Verder kan de vereniging bemiddelen bij het verstrekken van exlibris-opdrachten aan grafisch kunstenaars in binnen- en buitenland.

Z. Mutafchiev (Bg)
Europe (litho 2011)

De vereniging stimuleert internationale betrekkingen tussen exlibrisverzamelaars, door deelname aan ruilbijeenkomsten in het buitenland, uitwisseling van exlibristijdschriften, bezoek aan Internationale Exlibriscongressen en contacten met zusterverenigingen in het buitenland. Naast het tijdschrift Grafiekwereld, dat vier keer per jaar verschijnt, ontvangen de leden regelmatig een premieprent. Hiernaast is één van die prenten afgebeeld; bekijk het overzicht van alle premieprenten (in de Shop).Tegelijk met het tijdschrift verschijnt ook de periodieke Antiquariaataanbieding. Dit is een schriftelijke veiling van exlibris en andere kleingrafiek, exclusief voor leden. Langs deze weg kunnen leden, vaak tegen aantrekkelijke prijzen, interessante kavels kleingrafiek aan hun verzameling toevoegen.