Jubileum


 Voor de meest recente jubileum-ontwikkelingen, klik deze button >>In 2021 bestaat de vereniging Exlibriswereld 75 jaar. Om dat memorabele feit de gepaste luister bij te zetten is door het bestuur een vijfkoppige jubileumcommissie in het leven geroepen die zich gaat inspannen om van het jubileumjaar een onvergetelijk gebeuren te maken. De jubileumcommissie is inmiddels voor de eerste keer bijeengekomen en heeft naar hartelust gebrainstormd over mogelijke invulling van het jubileum. Een greep uit de ideeën:
feestelijke jubileumbijeenkomst;
jubileumpublicatie(s) / -film;
tentoonstelling(en);
jubileumprent.
Uiteraard dient de commissie oog te hebben voor de haalbaarheid van de diverse onderdelen, zowel in praktische als in financiële zin; verder moet er gezocht worden naar geschikte locatie(s) en moeten de mogelijkheden van fondsenwerving en subsidies onderzocht worden. Om de gang erin te houden zal de jubileumcommissie met regelmaat vergaderen.

Via de button rechtsboven zullen we u, gaandeweg richting jubileumjaar, op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Met eventuele vragen of suggesties kan men terecht bij de leden van de commissie; hun e-mailadressen staan vermeld op pagina 6 van het Mededelingenkatern bij Grafiekwereld van december 2018.

De jubileumcommissie tijdens de kick off bijeenkomst op 26 november 2018,
met vlnr Norbert Klok, Huub Diederen, Connie Stumpel, Jan van Koolwijk en Marius Schalkwijk