Agenda-archief

Op deze pagina vindt u oude Agenda-items. Sommige gegevens en links kunnen derhalve verouderd zijn. Bovendien is de volgorde van de berichten niet strikt chronologisch.

Najaarsveiling Bubb Kuyper, Haarlem 21 t/m 24 november 2023
Veilinghuis Bubb Kuyper houdt op bovengenoemde data de halfjaarlijkse veiling van boeken en prenten. Zoals meestal het geval is komen ook nu weer vele bladen exlibris en kleingrafiek onder de hamer, verdeeld over een 40-tal kavels. Dit deel van de veiling vindt plaats op donderdag 23 november vanaf 18.30 uur. Het veilinghuis is gevestigd aan het Kenaupark 30 in Haarlem. De veiling is ook via internet te volgen, zie daarvoor de website van Kuyper.

Expositie Joanna Quispel, Fochteloo 10 september  tot 26 november 2023
Er wordt wel eens gezegd dat morsige stadsgezichten en waterige landschappen het handelsmerk zijn van Joanna Quispel. In 2018 was ze een jaar lang de vijfde Stadstekenaar van Amsterdam. Bovendien is ze een veelgevraagd portrettist. Buiten tekenen is haar lust en haar leven. Amsterdam en Terschelling zijn favoriete plekken om dat te doen. In deze tentoonstelling zullen veel kleurenlino's en daarnaast ook pasteltekeningen te zien zijn. Het Centrum voor prentkunst van Stichting Nobilis is op donderdag- tot en met zondagmiddag van 13.30-16.30 uur geopend. Gratis entree! Het adres is Zuideinde 26b, 8428HE Fochteloo.

Chinese karpers  kleurenlino (15x15 cm)

Expositie Escher, Den Haag 1 oktober 2023 tot 7 januari 2024
Museum Huis van het boek in Den Haag toont een onbekende kant van de wereldberoemde kunstenaar M.C. Escher. In het Escher-jaar 2023 laat het museum een overzicht zien van werk dat Escher in opdracht maakte. Een deel van dit werk, waaronder originele tekeningen, was nog niet eerder voor het grote publiek te zien. Het omvat boekillustraties, nieuwjaarskaarten, uitnodigingen, programmaboekjes, ex librissen, postzegels en bankbiljetten, afkomstig uit de collecties van het museum, particulieren en publieke instellingen. Het adres van het museum is Prinsessegracht 30-31, 2514 AP  Den Haag. De openingstijden zijn van dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur (maandag gesloten).

M.C. Escher |  houtgravure 1940


Ruildag Plus, Fochteloo 7 oktober 2023
Om alvast te noteren: de Ruildag Plus, die vorig jaar helaas niet door kon gaan, staat voor dit jaar gepland op zaterdag 7 oktober.  Naast ruime gelegenheid tot ruilen, zijn er ook lezingen, o.m. over de prentkunst van Jeanne Bieruma Oosting en van Kuno Brinks. Een en ander vindt plaats in Dorpshuis Et Legien en het aangrenzende Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26a/b, 8428 HE Fochteloo. Verdere details zullen, zodra bekend, hier vermeld worden.

Dag van de Prentkunst, Fochteloo 8 juli 2023
Op zaterdag 8 juli is Fochteloo weer het decor van de jaarlijkse Dag van de Prentkunst. De dag begint om 10.00 uur en eidigt rond 16.00 uur. De dag staat in het teken van 25 jaar Holt, de Noordelijke hoogdrukkers, die in 19 stands hun werk presenteren. Er zijn demonstraties en er worden dubbele prenten en boeken uit de collectie van Stichting Nobilis verkocht. In het pand van Stichting Nobilis is tegelijkertijd een expositie te zien met werk van Gea Karhof en leden van Holt. Deze tentoonstelling is nog te bezichtigen  tot en met zondag 27 augustus 2023. Plaats van handeling: Dorpshuis Et Legien en het aangrenzende Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26a/b, 8428 HE Fochteloo, indien het weer het toelaat (deels) in de buitenlucht. Toegang gratis.

Exlibrisveiling Bubb Kuyper, Haarlem 25 mei 2023
Tijdens de voorjaarsveiling van Bubb Kuyper, Kenaupark 30 te Haarlem, komt wederom een grote hoeveelheid exlibris en andere kleingrafiek onder de hamer. Om precies te zijn: 130 kavels, met werk van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, trachten hun weg te vinden naar een nieuwe eigenaar. De veiling vindt plaats op donderdag 23 mei, aanvang 18.30 uur. Eerder die dag, vanaf 9.30 uur, worden een kleine 1200 kavels met voornamelijk vrije grafiek geveild. Kijkdagen zijn van 18 t/m 21 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Voor de catalogus en een volledig overzicht van de veiling, die loopt van 23 t/m 26 mei, raadplege men de website van Kuyper, waar ook info over online bieden te vinden is.

Expositie Wendelien Schönfeld, Fochteloo 19 maart t/m 28 mei 2023
In het Centrum voor Prentkunst,
Zuideinde 26a/b, 8428 HE Fochteloo, vindt in van zondag 19 maart t/m zondag 28 mei een tentoonstelling plaats met houtsneden en houten beelden van de hand van Wendelien Schönfeld. Verder is er ook recent werk te zien van zeefdrukker Peter O. Gerrits. Het CvP is geopend op donderdagmiddag t/m zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie over deze en toekomstige exposities in Fochteloo zie www.stichtingnobilis.nl.
Werk van Wendelien (links) en Peter O.

Algemene Ledenvergadering, De Bilt 6 mei 2023
Op zaterdag 6 mei wordt de Algemene Ledenvergadering van Exlibriswereld gehouden in het ons vertrouwde Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De vergadering begint om 11.00 uur (zaal open om 10.00 uur). Vergaderstukken zijn via e-mail op te vragen bij de secretaris. Na de vergadering is er een veiling en uiteraard volop gelegenheid tot ruilen.
Tijdens de ALV van 2022

Tentoonstelling Herman Gordijn, Fochteloo 8 oktober t/m 18 december 2022
In bovengenoemde periode is in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo een boeiende tentoonstelling te zien met werk van graficus Herman Gordijn (1932-2017). De expositie is ook te bekijken tijdens de hieronder vermelde Ruildag Plus. Verdere imformatie over deze tentoonstelling en andere activiteiten van het Centrum voor Prentkunst is te vinden op stichtingnobilis.nl. Het adres van het Centrum is Zuideinde 26 b, 8428 HE Fochteloo.

Ruildag Exlibriswereld, Valkenswaard 11 februari 2023
Op zaterdag 11 februari 2023 organiseert onze vereniging weer een ruildag in het Steendrukmuseum in Valkenswaard. Op deze dag presenteert Hedwig Pauwels, naar beproefde traditie, een speciaal voor Exlibriswereld vervaardigde litho, met dit keer als thema Odysseus en de Sirenen. De prent is voor een schappelijk bedrag te verkrijgen. Aanvang van de ruilactiviteiten om 10.00 uur, afsluiting van de dag om 16.00 uur. Het adres van het Steendrukmuseum is Oranje Nassaustraat 8C, 5554 AG Valkenswaard.

Najaarsveiling Bubb Kuyper, Haarlem 22 t/m 25 november 2022
Op genoemde data vindt in Haarlem de halfjaarlijkse veiling plaats van boeken en grafiek. Dit keer komt ook deel 2 van de collectie Henk Weltje onder de hamer. Dit veilingdeel bestaat uit maar liefst 400 kavels met Nederlands en internationaal exlibriswerk en kleingrafiek. De veiling van de exlibris enz. start op donderdag 24 november om 10.00 uur v.m. Aansluitend volgt de veiling van ruim 600 kavels grafiek en andere kunstwerken. Kijkdagen zijn van 17 t/m 20 november van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres van het veilinghuis is Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem. Voor het complete overzicht van de veiling zie de website van Kuyper.

Graphia Meeting, Sint-Niklaas 29, 30 april en 1 mei 2022
Voor het eerst sinds 2008 organiseert onze Belgische zustervereniging Graphia weer een meerdaags exlibris-evenement, en wel op vrijdag 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei. Deze Graphia-meeting is gepland in overleg met de Duitse exlibrisvereniging DEG, die van 5 mei t/m 8 mei 2022 haar Jahrestagung zal houden. Plaats van handeling is het Internationaal Exlibris Centrum, gevestigd in het SteM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas.  Op de website van Graphia is meer informatie te vinden, alsmede een aanmeldingsformulier. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal bezoekers/deelnemers beperkt tot 150 per dag.

Jaarlijkse bijeenkomst DEG, Gelsenkirchen 5 t/m 8 mei 2022
De zogenoemde Jahrestagung van onze Duitse vrienden van de DEG vindt plaats van donderdag 5 t/m zondag 8 mei 2022 in het Plaza Hotel, Am Stadtgarten 1, 45879 Gelsenkirchen. Op het programma staan zoals gewoonlijk tentoonstellingen, ruilbijeenkomsten, de officiële jaarvergadering en de traditionele feestmaaltijd. Aan de jaarbijeenkomst is dit keer ook een exlibris-/gelegenheidsgrafiekwedstrijd verbonden. Aanmelden voor de Jaarbijeenkomst is mogelijk tot 15 maart 2022, inzendingen voor de wedstrijd moeten uiterlijk 26 maart 2022 binnen zijn. Op de DEG-website zijn alle details te vinden: het complete programma, informatie over de locatie, aanmeldingsformulier en wedstrijdreglement.

Algemene ledenvergadering, De Bilt 21 mei 2022
Op zaterdag 21 mei a.s. vindt in Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt de statutair te houden Algemene Ledenvergadering van Exlibriswereld plaats. Na de online-vergadering van 2021 kan er nu weer in levende lijve vergaderd worden. Vergaderstukken zijn via e-mail op te vregen bij de secretaris. Onder meer staat de officiële benoeming van Trudie Siegerink als de nieuwe penningmeester op de agenda. Zij heeft deze functie al vanaf 1 januari waargenomen, nadat Coen Heij het penningmeesterschap had neergelegd. De zaal is open vanaf 10.00 uur, de vergadering begint om 11.00 uur. Na afloop is er uiteraard volop gelegenheid voor ruilactiviteiten.

Grafiekveiling, Haarlem 17 t/m 20 mei 2022
Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei houdt veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem de halfjaarlijkse boeken- en grafiekveiling. Dit keer komen er geen exlibris onder de hamer, maar de liefhebbers van grafische kunst in het algemeen  kunnen zoals gebruikelijk prima aan hun trekken komen. Meer details over de veiling zijn te vinden op de website van Kuyper.

Voorjaarsruildag Exlibriswereld, Valkenswaard 19 februari 2022  VERSOEPELINGEN
We zijn blij dat de huidige corona-omstandigheden het mogelijk maken om de op 19 februari aanstaande geplande ruildag te laten doorgaan. We zijn dan te gast in het Steendrukmuseum in Valkenswaard, van 9.00 tot 16.00 uur. Er gelden wel een aantal voorwaarden:
 1. bij corona-gerelateerde klachten niet komen;
 2. bij binnenkomen en verplaatsing in het gebouw mondkapje dragen;
 3. bij binnenkomst geldig corona-toegangsbewijs tonen.
Het op een maximum van 35 gestelde bezoekersaantal, dat aanvankelijk zou gelden, is niet langer van kracht, waardoor aanmelding vooraf ook niet meer nodig is.  Helaas zijn er dus nog steeds wel beperkingen, we verzoeken de deelnemers zich hier strikt aan te houden. Desondanks zal het ongetwijfeld een gezellig weerzien worden.
Hedwig Pauwels heeft (zoals hij dat al jaren doet) een prent gemaakt voor de gelegenheid (getiteld Odysseus en de Sirenen). Helaas kon door omstandigheden deze prent niet gedrukt worden. Bij een volgende gelegenheid zal deze beschikbaar zijn
In het museum (dat onlangs een interne vernieuwing heeft ondergaan) is vanaf dinsdag 15 februari een nieuwe expositie te zien over Henry Privat-Livemont, Privat-Livemont, art nouveau-meester van de Belgische affichekunst. Zijn werk wordt vaak in één adem genoemd met dat van prominente tijdgenoten als Alphonse Mucha en Adolphe Crespin.
Als u in het bezit bent van een museumkaart, wilt u die dan bij binnenkomst laten scannen?

Adres Steendrukmuseum:
Carolusgebouw
Oranje Nassaustraat 8C
5554 AG Valkenswaard

Najaarsveiling Bubb Kuyper, Haarlem 23 t/m 26 november 2021
De najaarsveiling boeken en prenten van veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem wordt van dinsdag 23 t/m 26 november gehouden in het veilinggebouw aan het Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem. Het ziet ernaar uit dat de veiling weer op locatie bijgewoond kan worden, maar houd voor de zekerheid de mededelingen daaromtrent op de website van Kuyper in de gaten. Online bieden is natuurlijk ook mogelijk; zie ook daarvoor de website. Voor de liefhebbers van exlibris en kleingrafiek is deze veiling extra interessant vanwege de grote hoeveelheid boekmerken en gelegenheidsgrafiek die dit keer onder de hamer komt. Het te veilen materiaal is afkomstig uit de collectie van Henk Weltje. De afdeling exlibris, die ruim 330(!) kavels omvat, wordt geveild op donderdag 25 november, aanvang 18.30 uur. Kijkdagen zijn van 18 t/m 21 november, van 10.00 tot 16.00 uur. Check ook hiervoor de website van het veilinghuis.

Jubileumdag Exlibriswereld, De Bilt 30 oktober 2021
De langverwachte Jubileumdag vanwege het 75-jarig bestaan van Vereniging Exlibriswereld vindt op bovengenoemde datum plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Het aantrekkelijke dagprogramma is inmiddels definitief. Bekijk het dagprogramma. Voor het deelnemen aan de dag is AANMELDING VERPLICHT, met het oog op de catering en vanwege de coronamaatregelen. Aanmelden (of onverhoopt afmelden) kan geschieden via e-mail of telefonisch: 06 44124149.

Boeken- en kunstveiling, Haarlem 24 t/m 27 november 2020
Bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem vindt op bovengenoemde data de najaarsveiling van (o.a.) boeken en prenten plaats, uiteraard met inachtneming van de nodige coronamaatregelen. Dat betekent dat er geen openbare kijkdagen zijn, bezichtiging vooraf is alleen mogelijk op afspraak. Zie daarvoor verder de website van Kuyper. In de sectie Moderne kunst worden op donderdag 26 november 14 kavels exlibris geveild, waaronder enkele zeer grote. Onder meer zal een exlibris voor Albert Einstein, naar verwachting voor een aanzienlijk bedrag, van eigenaar verwisselen.

FISAE-congres, Londen 12 t/m 16 augustus 2020
GAAT NIET DOOR, VERSCHOVEN NAAR 2021 (onder voorbehoud)
Brexit of niet, de organisatie van het 38e internationale FISAE-congres is zoals bekend in handen van The Bookplate Society, onze Britse zustervereniging. Uitgebreide informatie over het programma en alle huishoudelijke mededelingen zijn te vinden op de website van de Society. Aan het congres is ook een ontwerpwedstrijd verbonden. De sluitingstermijn voor inzendingen is vastgesteld op 31 maart 2020. Deze deadline is verlengd. Informatie hierover en het wedstrijdreglement is eveneens te vinden op de website.

ALV Exlibriswereld, ZONDER VEILING, ZONDER RUILEN, De Bilt 19 september 2020
De Algemene Ledenvergadering van Exlibriswereld voltrekt zich als gebruikelijk in Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, en wel op zaterdag 19 september 2020. Het aanvangstijdstip van de vergadering is 11.00 uur.
 
In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur zich gedwongen gezien de onderdelen RUILEN, VEILINGEN en TOMBOLA van het programma af te voeren. Op genoemde datum zal dus uitsluitend de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Leden die willen deelnemen aan de vergadering dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM (bij luchtwegklachten thuis blijven, 1,5 meter afstand enz. enz.). Ter vergadering zullen de voorgeschreven afstandsbepalingen aangehouden worden. Zij die aanwezig willen zijn dienen zich van te voren aan te melden bij de secretaris. Dit kan telefonisch of via email. Het mailadres van de secretaris is te vinden in het colofon van Grafiekwereld. Wanneer u zich niet aanmeldt wordt ervan uitgegaan dat u niet aanwezig zult zijn. Vergaderstukken alsmede een uitgebreid begeleidend schrijven van het bestuur worden begin september toegestuurd, als bijlagen bij het najaarsnummer van Grafiekwereld. Aan de zaal wordt niets uitgereikt.
 
DEG Jahrestagung en Exlibriswedstrijd, Bad Bramstedt
AFGELAST    2021 in Gelsenkirchen
De Duitse exlibrisvereniging DEG heeft de Jahrestagung die oorspronkelijk van donderdag 30 april tot en met zondag 3 mei in Bad Bramstedt zou plaats vinden en die later veschoven werd naar november 2020 geheel van de agenda afgevoerd.  Inmiddels zijn de data en locatie van de Jahrestagung 2021 bekend: van 6 t/m 9 mei in Gelsenkirchen. Hierover binnenkort meer op deze pagina.


Zesde Dag van de Prentkunst, Fochteloo 10 oktober 2020
Dit evenement kan dit jaar helaas GEEN DOORGANG vinden.

Najaarsruildag Graphia, Hasselt 14 november 2020
De Najaarsruildag van onze Belgische zustervereniging Graphia vindt plaats op zaterdag 14 november, van 10.00 tot 17.00 uur, in het StadsMus, Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt.

Veiling Bubb Kuyper, Haarlem 26 t/m 29 mei 2020
Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 mei vindt in Haarlem de halfjaarlijkse veiling plaats van boeken en grafiek. Bij deze veiling komen ook weer ca. 30 kavels met exlibris en gelegenheidsgrafiek onder de hamer, waaronder ook veel Nederlands werk. Het exlibriswerk wordt geveild in de afdeling Bibliography and Typography, op dinsdag 26 mei, vanaf 10.00 uur. Vanwege de bepalingen i.v.m. het corona-virus kan bij deze veiling uitsluitend schriftelijk en on line geboden worden. Zie voor nadere toelichting de website van het veilinghuis.

Voorjaarsruildag Graphia, Sint-Niklaas 28 maart 2020
GAAT NIET DOOR
De Voorjaarsruildag van de Belgische exlibrisvereniging Graphia wordt gehouden op zaterdag 28 maart, van 10.00 tot 17.00 uur, in het (inmiddels voormalige) Internationaal Exlibriscentrum, gevestigd in SteM, Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas. De genoemde datum is nog enigszins onder voorbehoud, houd daarom de mededelingen op de website van Graphia in de gaten.

Voorjaarsruildag Exlibriswereld, Valkenswaard 15 februari 2020
De voorjaarsbijeenkomst van Exlibriswereld vindt plaats op zaterdag 15 februari 2020 van  10.00 tot 16.30 uur in het Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C, 5554 AG Valkenswaard. Op deze dag zal de laatste prent in het lithografische vierluik De Vier Seizoenen van de hand van Hedwig Pauwels gepresenteerd worden; dit keer is De winter aan de beurt. In het Steendrukmuseum is op dat moment nog de expositie Vrouwen in zicht: op weg naar gelijke rechten te bezichtigen. Last but not least: er zal opnieuw een grote tombola gehouden worden met een keur aan prijzen. Inbreng van prijzen voor de tombola is nog steeds van harte welkom. Bij voorbaat dank, de opbrengst is voor het jubileum!

Duits-Nederlandse Grafiekbeurs, Borken 28 februari t/m 1 maart 2020
In de Duitse stad Borken, over de grens bij Winterswijk, vindt van vrijdag 28 februari t/m zondag 1 maart, inmiddels voor de 23e keer, de jaarlijkse Duits-Nederlandse Grafiekbeurs plaats. Op de beurs zijn in ca. 70 stands (grafisch) kunstenaars, galeries, kunstverenigingen, boekhandels enz. aanwezig, waarbij de grafische kunst (uiteraard) centraal staat. Jaarlijks zijn er rond de 2500 bezoekers. Een en ander vindt plaats in Stadthalle Vennehof, Am Vennehof 1, 46325 Borken (D). De openingstijden zijn op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Grafiekbeurs Borken (bron: www.grafiekbeurs.eu / fotograaf niet bekend)

Expositie Joost Swarte, Kunsthal Rotterdam tot 19 januari 2020
In de Kunsthal in Rotterdam is nog tot 19 januari een tentoonstelling te zien met werk van Joost Swarte (Heemstede, 1947) onder de titel Joost Swarte overal. Swarte heeft ook een aardig aantal exlibris op zijn naam, naar schatting van de kunstenaar zelf zo'n 50 stuks. In 1981 is er een verzamelvel verschenen met 25 exlibris- en zegelontwerpen van zijn hand. In Grafiekwereld jaargang 2019 nummer 4 is een uitgebreid artikel over Joost Swarte opgenomen. Alle verschenen nummers van Grafiekwereld zijn in te zien via de pagina Publicaties. De Kunsthal is te vinden in het Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA  Rotterdam; de openingstijden van het museum zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur (maandag gesloten). Meer informatie over deze tentoonstelling is te vinden op kunsthal.nl.

Ruildagen Exlibriswereld in 2019
De volgende data zijn bepaald voor de jaarlijkse ruildagen in 2019:
 • 16 februari: Steendrukmuseum, Valkenswaard
 • 18 mei: Vergadercentrum H.F Witte, De Bilt
 • 12 oktober: Centrum voor Prentkunst, Fochteloo
 • 14 december: Haarlem (Let op: deze gaat niet door)
Nadere details omtrent locatie en invulling van de dagen volgt t.z.t.

Grafiek2019, 1 september t/m 30 november 2019
Op initiatief en onder coördinatie van de stichting Grafein vindt in bovengenoemde periode op meer dan 100 plaatsen in het land de manifestatie Grafiek2019 plaats. Grafiek2019 laat een diversiteit aan projecten, exposities en publicaties zien rond het thema Panta Rhei (verandering/alles stroomt) en  grafiektentoonstellingen met andere thema’s. Alle informatie over het evenement inclusief een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de speciaal hiervoor ingerichte website.

Expositie Jan Battermann, Fochteloo 12 september t/m 24 november 2019
Ter gelegenheid van de presentatie van Nobilis Cahier 14 over verzamelaar en grafiekpromotor Jan Rhebergen (1915-2002) organiseert Stichting Nobilis een tentoonstelling die gewijd is aan het grafische werk van Jan Battermann (1909-1999).
Jan Battermann (lino 1957)
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 15 september. Voor het overige zijn de openingstijden donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info is te vinden in de flyer van de expositie.
 
Boekkunstbeurs, Leiden 9 en 10 november 2019
Op zaterdag 9 en zondag 10 november is Exlibriswereld wederom met een stand vertegenwoordigd op de jaarlijkse Boekkunstbeurs in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a te Leiden. Deze wordt georganiseerd door de stichting Drukwerk in de Marge en de stichting Handboekbinden. Op de Boekkunstbeurs is een ruim aanbod te zien van fraaie met de hand gebonden boeken, volgens traditionele technieken vervaardigd drukwerk, sublieme staaltjes van kalligrafie en allerlei kunstzinnige voortbrengselen in papier. Margedrukkers tonen hun uitgaven, vaak gedrukt op oude persen met historisch materiaal. Die uitgaven variëren van plano’s met een enkel gedicht tot kunstenaarsboeken. De oplagen zijn klein en er wordt veel aandacht besteed aan het samenspel tussen letter, papier en vormgeving. Handboekbinders tonen allerlei voorbeelden van hun activiteiten. Ook vorig jaar was Exlibriswereld bij dit evenement aanwezig om meer bekendheid te geven aan het fenomeen exlibris en (met succes) nieuwe leden te werven. De openingstijden zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info is te vinden op de website Boekkunstbeurs.

De informatiestand van Exlibriswereld tijdens de Boekkunstbeurs 2018

Herfstruildag Graphia, Hasselt 16 november 2019
Op zaterdag 16 november houdt onze Belgische zustervereniging Graphia zijn Herfstruildag in het Stadsmus, Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt. Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur.

Veiling Bubb Kuyper, Haarlem 26 t/m 29 november 2019
Eind november vindt in Haarlem de halfjaarlijkse boek- en prentveiling plaats van veilinghuis Bubb Kuyper. De veiling kent ook dit keer geen aparte afdeling Exlibris, maar binnen de categorie Modern art komen 17 kavels met exlibris en andere kleingrafiek onder de hamer. Het onderdeel Modern art van de veiling vindt plaats op donderdag 28 november, aanvang 10.00 uur. In de categorie Fine printing and Illustrated books worden bovendien 25 kavels H.N. Werkman geveild, waaronder twee bekende exlibris (voor Piet Hiemstra en Halbo Kool). De kavels Fine printing zijn aan de beurt op dinsdag 26 november, vanaf 18.30 uur. De kijkdagen voor de gehele veiling zijn van donderdag 21 t/m zondag 24 november, van 10.00 tot 16.00 uur. De online-catalogus is te vinden op de website van Kuyper. Adres: Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem.

Expositie Typografiek, Zaandam 19 en 20 oktober 2019
Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober a.s. is in Galerie Zaansgroen een tentoonstelling te zien met typografiek van Frans Lieshout, Dick Berendes en Harm Noordhoorn. Deze tentoonstelling wordt ingericht in het kader van de landelijke grafiekmanifestatie Grafiek2019. Het adres van Galerie Zaansgroen is Zeemansstraat 54, 1506 CV  Zaandam (op 500 m. van NS-station Zaandam); de openingstijden zijn op beide dagen van 13 tot 17.00 uur.

Dick Berendes: Cobra-beest (typografiek)

Dag van de Prentkunst, Fochteloo 12 oktober 2019
Op zaterdag 12 oktober van 10.30 tot 16.00 uur voltrekt zich in het Friese Fochteloo de 5e editie van de Dag van de Prentkunst. Op die dag is er ook gelegenheid tot ruilen voor leden van Exlibriswereld. Plaats van handeling is traditiegetrouw Dorpshuis Et Legien en het aangrenzende Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26a/b, 8428 HE Fochteloo. Het evenement kent een welgevuld en boeiend programma. Om te beginnen is de hierboven genoemde tentoonstelling met werk van Jan Battermann te bezichtigen. Er zijn grafiekdemonstraties door Antje Veldstra en Jan van der Meulen; Peter O. Gerrits verzorgt een Powerpoint-lezing over de meerkleurentechniek van Jan Battermann; Pieter Jonker geeft een reprise van de lezing die Jan Rhebergen in 1967 gaf over de prentkunst in Nederland in de jaren '50 en '60. De 80 dia's en de tekst van Rhebergen bleven ongeschonden bewaard in het Rhebergen-archief. Grafici uit Noord-Nederland tonen hun werk en er is een stand van Exlibriswereld met informatie over de vereniging. Diverse stands bieden kunstboeken en (klein)grafiek te koop aan. Kortom, redenen te over om deze Dag van de Prentkunst te bezoeken!

Expositie Grafiekbiënnale, Sint-Niklaas 14 april t/m 1 september 2019
In het kader van de Grafiekbiënnale in Sint-Niklaas (B) (het is niet helemaal duidelijk of het de 22e of 29e editie is...) is in genoemde periode een expositie te zien van een selectie van inzendingen voor de exlibris- en kleingrafiekwedstrijd. Het centrale thema is 'het kind'. De tentoonstelling staat opgesteld in Museum SteM, Zwijgershoek 14, 9100  Sint-Niklaas. De openingstijden van het museum zijn van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Nadere details omtrent de tentoonstelling en andere evenementen in het kader van de Biënnale staan te lezen in de folder.

Expositie Manuel Kurpershoek e.a., Fochteloo 15 juni t/m 8 september 2019
In het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis, Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo is in bovengenoemde periode onder de titel Nijmegen connected een tentoonstelling te zien met grafisch werk van de Nijmeegse kunstenaar Manuel Kurpershoek en enkele kunstenaars uit zijn directe omgeving, zoals zijn vader Theo en zijn vrouw Gerda Forster. Verder ook werk van Klaas Gubbels en Theo Elfrink. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 15 juni om 14.30 uur. Voor het overige zijn de openingstijden donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Meer info is te vinden in de flyer van de expositie.

Expositie Wim van Woerkom, Heumen 29 juni t/m 1 september
In het Marishuis in Heumen is gedurende bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien, gewijd aan leven en werk van de Nijmeegse kunstenaar Wim van Woerkom (1905-1998). Van Woerkom kreeg les van o.a. Huib Luns en was in allerlei kunstdisciplines actief: o.m. als schilder, als tekenaar, als glazenier en als graficus. Hij heeft ook een aantal (in ieder geval meer dan 10) exlibrisontwerpen op zijn naam, waaronder het exlibris voor Jan Brinkhoff (afbeelding links). Aanleiding tot deze tentoonstelling is het verschijnen van een monografie over Wim van Woerkom van de hand van Leo Ewals, die in het verleden o.m. publiceerde over Jan van Doorn. Ewals' nieuwste boek, getiteld Wim van Woerkom (1905-1998) Veelzijdig en gedreven, is te koop in het museum, prijs € 25,00. Het Marishuis, gevestigd aan de Looistraat 57, 6582 BB Heumen,  is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen. De entreeprijs voor volwassenen bedraagt € 5,00 p.p. (de Museumjaarkaart is hier niet geldig).

Expositie Rik Buter, Fochteloo 13 april t/m 9 juni 2019
Rik Buter, ets
In het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis, Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo is in bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien met werk van de Haagse etser en illustrator Rik Buter (1974). Zijn werk was met regelmaat te zien bij Pulchri en Stroom in Den Haag. In 2006 won hij de Talens Pulchri Prijs en in 2014 de prestigieuze Van Ommeren-De Voogt Prijs, waaraan een geldbedrag van € 10.000 verbonden was. De tentoonstelling in Fochteloo laat nieuwe etsen en illustraties van zijn hand zien. Opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 13 april om 14.30 uur. Leden van Exlibriswereld zijn daarbij van harte welkom. De reguliere openingstijden van het Centrum zijn donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.

Jaarvergadering Exlibriswereld, De Bilt 18 mei 2019
Op 18 mei a.s. vindt de jaarvergadering van de vereniging Exlibriswereld plaats in Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL  Den Bilt. De vergadering vangt aan om 11.00, de zaal is open vanaf 10.00 uur; de dag eindigt om 16.00 uur. Vóór en na de vergadering is er ruimschoots gelegenheid om te ruilen en bij te praten. Tijdens deze dag zal er ook een veiling gehouden worden, waarvoor leden kavels (maximaal 10 per persoon) kunnen inbrengen. Bekijk de kavellijst. Ten bate van de jubileumkas is er op 18 mei ook een tombola. Leden worden vriendelijk doch ook wel enigszins dringend opgeroepen hiervoor prijzen ter beschikking te stellen, die zij kunnen inleveren bij of toesturen aan een bestuurslid naar keuze. Tot slot, maar op dit moment nog onder voorbehoud, zullen Chris Kooyman en Jan Aarts een korte  inleiding houden over de ontstaansgeschiedenis van Dit is mijn boek; Joodse exlibriscultuur in Nederland, dat enige tijd geleden verschenen is bij Uitgeverij De Buitenkant.

Veiling Bubb Kuyper, Haarlem 21 t/m 24 mei 2019
Eind mei vindt in Haarlem de halfjaarlijkse boek- en prentveiling plaats van veilinghuis Bubb Kuyper. De veiling kent ook dit keer geen aparte afdeling Exlibris, maar binnen de categorie Fine art zijn een 12-tal kavels met exlibris en andere kleingrafiek opgenomen. Het grootste kavel omvat zo'n 2700 bladen. Het onderdeel Fine art van de veiling vindt plaats op donderdag 23 mei, aanvang 10.00 uur. De kijkdagen zijn van donderdag 16 t/m zondag 19 mei, van 10.00 tot 16.00 uur. De online-catalogus van de gehele veiling is te vinden op de website van Kuyper. Adres: Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem.

Grafiekmanifestatie Oosterland, 6 april t/m 25 mei 2019
Van 6 april t/m 25 mei vindt in de Michaëlskerk, Kerkweg 22, 1779 GG  Den Oever (Oosterland), de 1e editie van Grafiekmanifestatie Oosterland plaats. Er is werk te zien van 10 grafische kunstenaars, die allen behoren tot Grafiekgroep Bergen. De openingstijden zijn zaterdag en zondag, van 13.30 tot 16.30 uur. Meer informatie, o.a. over de deelnemende kunstenaars is te vinden op de website Zin in Oosterland.

Exlibrisexpositie Pierson Museum Amsterdam, 23 april t/m 7 mei 2019
Mede in verband met de mei-dagen organiseren Jan Aarts en Chris Kooyman van 23 april t/m 7 mei a.s. een exlibristentoonstelling in het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam. Het getoonde werk is gegroepeerd rond een drietal thema's: oorlog en onderdrukking, de stad Amsterdam, bekende Amsterdammers. De organisatoren zijn, zoals bekend, ook de auteurs van Dit is mijn boek; Joodse exlibriscultuur in Nederland. In dezelfde periode zal de etalage van boekhandel Atheneum (Spui 14-16) geheel in het teken staan van deze publicatie.

Jaarvergadering DEG, Wetzlar 9 t/m 12 mei 2019
De 70e Jahrestagung van onze Duitse zustervereniging DEG vindt dit jaar plaats in de stad Wetzlar in de deelstaat Hessen. Zoals gebruikelijk biedt de DEG een uitgebreid programma met tentoonstelling, excursie, feestelijke maaltijden en uiteraard volop ruilgelegenheid. Uitgebreide informatie omtrent het programma en aanmelding zijn te vinden op de website van de DEG.

Ruildag Exlibriswereld, Valkenswaard 16 februari 2019
De traditionele februari-bijeenkomst in het Steendrukmuseum in Valkenswaard staat zoals te doen gebruikelijk vooral in het teken van het ruilverkeer met een internationaal tintje, want ook onze zuiderburen zijn in de regel goed vertegenwoordigd. Verder staat op deze dag weer een tombola met aantrekkelijke prijzen op het programma, ten bate van de jubileumkas. En uiteraard wordt er weer een lithografie in de reeks der Vier Seizoenen, van de hand van Hedwig Pauwels, onthuld. Verder loopt in het museum de tentoonstelling Leo Gestel, fan van Brabant, die een fraaie dwarsdoorsnede biedt van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. Het Steendrukmuseum is gevestigd aan de Oranje Nassaustraat 8C te Valkenswaard, de dag duurt van 10.00 uur tot ca. 16.30 uur.

Voorjaarsruildag Graphia, Sint-Niklaas 30 maart 2019
De voorjaarsruildag van onze Belgische zustervereniging zal plaatsvinden op zaterdag 30 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur in het Internationaal Ex-libriscentrum (SteM), Zwijgershoek 14 te B-9100 Sint-Niklaas.

Expositie Haarlemse exlibris, Haarlem 11 januari t/m 10 maart 2019
In Museum Haarlem is in bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien van ongeveer 100 exlibris met afbeeldingen van Haarlemse onderwerpen. De titel van de tentoonstelling is Haarlem uit de boeken; Exlibris van Haarlemse verzamelaars. De getoonde bladen zijn afkomstig uit de collecties van Erik Meertens en Lambert Hermkens, beiden lid van Exlibriswereld. Te zien zijn o.a. beroemde Haarlemmers als Frans Hals en Laurens Jansz. Coster, het stadswapen, het stadhuis, de Sint-Bavo en andere markante gebouwen in de stad. Het Museum Haarlem is te vinden op het adres Groot Heiligland 47. Voor overige gegevens en openingstijden zie de website van het museum.

Expositie collectie Dirk Mattelaer, Sint-Niklaas (B) 23 november t/m 6 januari 2019
De Bibliotheek van Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, organiseert in samenwerking met onze Belgische zustervereniging Graphia een tentoonstelling  met exlibris uit de collectie van de Belgische verzamelaar Dirk Mattelaer. Aanleiding voor deze expositie is de viering van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog. Te zien zijn exlibris die met het thema van de Groote Oorlog samenhangen. De opening zal plaats vinden op vrijdag 23 november om 19.00 uur. Leden van Exlibriswereld zijn hierbij van harte uitgenodigd door het bestuur van Graphia. Bekijk de uitnodiging.

Expositie grafiek Jan Mankes, Bakhuizen 5 augustus t/m 25 november 2018
In bovengenoemde periode is in Galerie Homan-Hupkens in Prent en Beeld een tentoonstelling te zien van het bijzondere grafisch werk van de kunstschilder/graficus Jan Mankes (1889-1920). De grafiek van Mankes (hiernaast een zelfportret in houtsnede) is tamelijk zeldzaam; de oplagen lagen meestal tussen de 20 en 50 exemplaren. Originele grafiek van Mankes is erg gewild en vanwege die relatieve zeldzaamheid behoorlijk prijzig Deze tentoonstelling is samengesteld uit posthume afdrukken door William Kuik van de originele houtblokken. Deze prenten zijn in de galerie voor bescheiden bedragen te koop. De expositie is te bezoeken op iedere eerste zondag van de maand, van 12.00 tot 17.00 uur, en op afspraak. De galerie is te vinden in het Friese Bakhuizen, aan de Gaestwei 14. Verdere gegevens, ook over Jan Mankes, zijn te lezen in de jongste Nieuwsbrief van Homan en Hupkens.

Herfstruildag Graphia, Hasselt 17 november 2018
Op zaterdag 17 november houdt de Belgische ex-librisvereniging Graphia zijn najaarsruildag, en wel in het StadsMus, Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt; aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur.

Veiling Bubb Kuyper, Haarlem 27 t/m 30 november 2018
Eind november vindt in Haarlem de halfjaarlijkse boek- en prentveiling plaats van veilinghuis Bubb Kuyper. De veiling kent dit keer geen aparte afdeling Exlibris, maar binnen de categorie Modern art. Prints, drawings, watercolours and paintings zijn toch een 16-tal kavels met exlibris en andere kleingrafiek opgenomen. Het grootste kavel omvat zo'n 750 bladen. Bovendien is er een ruim aanbod van werk van Maurits Escher, waaronder ook een aantal exlibris. Het onderdeel Modern art van de veiling vindt plaats op donderdag 29 november, aanvang 10.00 uur. De kijkdagen zijn van donderdag 22 t/m zondag 25 november, van 10.00 tot 16.00 uur. De online-catalogus van de gehele veiling is te vinden op de website van Kuyper. Adres: Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem.

Ruildag Exlibriswereld, 8 december 2018
Van deze bijeenkomst is nu ook de locatie bekend: Museum Boxtel (MUBO), Baroniestraat 18 in Boxtel. Voor deze gelegenheid zal Jan van Koolwijk een kleine expositie inrichten uit eigen collectie. Aanvang van de dag om 10.00 uur, einde ca. 16.00 uur. Thee, koffie en andere dranken zijn tegen schappelijke pijzen verkrijgbaar. Ook voor broodjes kan gezorgd worden.

Expositie Escher op reis, Leeuwarden 28 april t/m 28 oktober
In het kader van Leeuwarden Europese culturele hoofdstad is in het Fries Museum in Leeuwarden een interessante tentoonstelling te zien met veel grafisch werk van Maurits Escher, die wij natuurlijk ook kennen van een aantal exlibris. Er worden meer dan 80 originele prenten getoond, alsmede ca. 20 tekeningen en diverse foto's en voorwerpen. Het reisaspect van deze expositie beperkt zich voornamelijk tot Italië en Spanje, waar Escher veel inspiratie opdeed voor zijn prenten. Het museum is gevestigd aan het Wilhelminaplein 92 te Leeuwarden; de openingstijden zijn van dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur. Het museum adviseert voorafgaand aan uw bezoek online het gewenste aantal toegangskaarten aan te schaffen, om teleurstelling wegens grote drukte te voorkomen. Deze kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het museum.

Expositie De Ploeg, Groningen 9 juni - 4 november 2018
Vanaf zaterdag 9 juni t/m zondag 4 november is in GRID Grafisch Museum Groningen een interessante tentoonstelling te zien, die als titel draagt Capriolen in grafiek; De Ploeg 1918-1928. "Grafiek wordt al lang beschouwd als een beeldbepalend onderdeel van de kunst van De Ploeg uit de hoogtijdagen, en terecht: de oeuvres van vrijwel alle Ploegleden bevatten een schat aan sprankelende, inventieve en krachtige prenten. De tentoonstelling presenteert daarvan een ruime selectie: hoogtepunten die op een expositie gewijd aan dit onderwerp niet mogen ontbreken, naast onbekende werken die de grafische technieken en de kunstenaars in een nieuw licht plaatsen. In totaal worden zo'n zeventig etsen, lithografieën, hout- en linoleumsneden getoond van Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan G. Jordens, Jan Altink, Alida Pott, George Martens, Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Ette Kleima, Johan Faber, Henk Melgers en H.N. Werkman", aldus de tekst op de tentoonstellingsflyer. Velen van de genoemde kunstenaars hebben zich ook in mindere of meerdere mate met het vervaardigen van exlibris beziggehouden. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus, verzorgd door gastconservator Anneke de Vries. Het adres van het museum is Sint Jansstraat 2 te Groningen; openingstijden dinsdag t/m zondag, van 10.00 - 17.00 uur.

Dag van de Prentkunst/ruildag Exlibriswereld, Fochteloo 6 oktober 2018
Op zaterdag 6 oktober vindt voor de 4e keer de Dag van de Prentkunst plaats. De locatie is wederom Dorpshuis Et Legien annex het Centrum voor prentkunst, gelegen aan het Zuideinde 26a en b in het Friese Fochteloo. De dag is een gezamenlijk evenement van Stichting Nobilis en vereniging Exlibriswereld. Naast het uitgebreide dagprogramma met lezingen en expositie is er volop gelegenheid voor ruilactiviteiten. De dag is gratis toegankelijk, duurt van 10.30 uur tot 17.00 uur en wordt vanaf 18.00 uur afgesloten met een diner in restaurant Het Witte Huis in Donkerbroek. Wie aan het diner wenst deel te nemen, dient zich daarvoor uiterlijk 4 oktober op te geven via e-mail. Het complete programma is te lezen in de flyer.

Jaarvergadering ÖEG Oostenrijk, Mauerbach 24 t/m 26 augustus 2018
In verband met het FISAE-congres in Praag vindt de Oostenrijkse jaarbijeenkomst iets vroeger plaats dan gebruikelijk. Plaats van handeling is hotel Marienhof, Unterkirchbacherstraße 32, 3413 St. Andrä-Wördern. Het programma omvat lezingen, excursies, lunches en diners en uiteraard veel gelegenheid tot ruilen. Verdere informatie over het programma en de wijze van aanmelding is te vinden op de website van de ÖEG. De organisatie wijst erop dat de afstand van Mauerbach naar Praag slechts 300 km bedraagt, zodat men beide evenementen eventueel kan combineren.

FISAE-congres, Praag 28 augustus - 2 september 2018
Het FISAE-congres van 2018 wordt georganiseerd door de Tsjechische exlibrisvereniging SSPE en vindt plaats in Praag, van dinsdag 28 augustus tot en met zondag 2 september van dit jaar. Zowel het programma als het aanmeldingsformulier zijn beschikbaar in het Engels. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 15 juni. In het kader van dit congres is tevens een exlibris-ontwerpwedstrijd uitgeschreven; inzendtermijn voor deze competitie is 30 april 2018. Ook van dit evenement is een reglement/deelnameformulier in het Engels beschikbaar.

Jaarvergadering DEG, Wurzbach 26-29 april 2018
Onze Duitse vrienden houden hun Jahrestagung van donderdag 26 t/m zondag 29 april Aparthotel Am Rennsteig, Oßlaberg 6, D-07343 Wurzbach (Thüringen) in samenwerking met Museum Schloss Burgk. Voor alle details omtrent locatie, programma, kosten, hotelreservering enz. zijn te vinden op de DEG-website. Daar is tevens het aanmeldingsformulier te vinden, maar ook >>hier (let op: aanmelding uiterlijk op 28 februari 2018).

Jaarvergadering/ruildag Exlibriswereld, De Bilt 12 mei 2018
De jaarvergadering vindt plaats in het Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt. De zaal is open om 10.00 uur, de jaarvergadering begint om 11.00 uur, De ruildag duurt tot 16.00 uur.  In de loop van de dag vindt ook een veiling plaats van door leden ingebrachte kavels. Zie voor meer informatie hierover de pagina Nieuws.

Expositie Reinder Homan, Slochteren 30 september 2017 t/m 18 maart 2018
Reinder Homan: Fraeylemaborg, ets 2017

In het Koetshuis van Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren is van 30 september 2017 t/m 18 maart 2018 een tentoonstelling te zien met werk van de etser Reinder Homan (Smilde 1950). Speciaal voor deze expositie maakte Homan een sfeervolle ets van de Fraeylemaborg, tussen de lindebomen langs de borggracht. In de tentoonstelling is veel meer  nieuw werk te zien, maar tevens een keuze van oudere etsen uit de Jan Menze van Diepencollectie. "Het etsen is voor Homan een volkomen natuurlijke werkwijze, waarin zijn liefde voor de natuur zich het beste laat verbeelden. Deze Noordelijke Realist maakt portretten van een enkele boom of plant, maar ook hele bossen en bloeiende bermen, weiden in ochtendnevel of door parken omzoomde landhuizen", aldus de tekst in de uitnodiging voor de opening van de expositie. Deze vindt plaats op vrijdag 29 september, om 16.00 uur in de Grote Zaal van de Fraeylemaborg. Zie de uitnodiging voor meer details. Het adres van het landgoed is Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren; de openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie Theo van Hoytema, Valkenswaard 4 november t/m 2 april 2018
Het Nederlands Steendrukmuseum zet vanaf 4 november de Haagse kunstenaar Theo van Hoytema in de spotlight met een overzichtsexpositie van zijn lithografische werk. Honderd jaar geleden, op 28 augustus 1917, overleed Theo van Hoytema. Hij is vooral bekend geworden door zijn kleurrijke kalenders en gedetailleerde sprookjesboeken, maar al zijn grafische werk is van zeer hoog niveau. Ook zijn enkele exlibris van zijn hand bekend. Nog steeds worden zijn vrije prenten beschouwd als het allerbeste wat ooit in ons land op steen is gezet. Dat was voor het Nederlands Steendrukmuseum reden genoeg om een expositie te wijden aan het oeuvre van deze voor Nederland bijzondere kunstenaar. Voor meer informatie over deze tentoonstelling, de openingstijden en routebeschrijving zie de website van het museum.

Ruildag Exlibriswereld, Valkenswaard 17 februari 2018
De locatie is het Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8c, Valkenswaard. De dag start om 10.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Zoals inmiddels traditie in Valkenswaard, zal opnieuw een prent van Hedwig Pauwels onthuld en voor een luttel bedrag aangeboden worden. Verder zijn enkele experts beschikbaar die zullen trachten uw onbekende exlibris te determineren, dus neem uw zoekplaatjes mee! Tevens is er tijd gereserveerd voor de eerste tombola ten bate van de jubileumkas (met het oog op het 75-jarig bestaan van onze vereniging in 2021).

Voorjaarsruildag Graphia, Sint-Niklaas 17 maart 2018
De voorjaarsruildag van onze Belgische zustervereniging Graphia vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018, van 10.00-17.00 uur in het Internationaal Ex-libriscentrum (SteM), Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas.


Expositie Marius Bauer, Den Haag 5 november t/m 3 december 2017
In 2017 is het 150 jaar geleden dat de kunstenaar Marius Bauer werd geboren. De Bauer Documentatie Stichting besteedt in het Bauerjaar 2017 extra aandacht aan deze schilder en etser met deze grote expositie in drie zalen van Pulchri Studio in Den Haag. De titel van de tentoonstelling luidt  Marius Bauer, Verslaafd aan het Oosten.  Marius Bauer reisde veel in de Oriënt. Al op 19-jarige leeftijd kon hij op kosten van kunsthandelaar E.J. van Wisselingh zijn eerste reis naar Constantinopel te maken. Hij kwam terug met meer dan honderd tekeningen en volle schetsboekjes. Vele reizen volgden. Hij bezocht onder meer Turkije, Noord-Afrika, Brits-Indië (o.a. Delhi en Benares), Jerusalem en Nederlands-Indië. Het drukke straatbeeld, de kleurrijke bevolking en de schilderachtige omgeving in deze toen nog relatief weinig bekende gebieden vormden een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn ruimtelijke landschappen en exotische stedelijke taferelen. Bauer realiseerde een omvangrijk oeuvre van hoge kwaliteit, dat schilderijen, aquarellen en etsen omvat (en ook enkele exlibris). De expositie loopt van zondag 5 november t/m zondag 3 december 2017 (vrije toegang). Het adres van Pulchri is Lange Voorhout 15 in Den Haag (op een steenworp afstand van het Eschermuseum, ook interessant!); de openingstijden zijn dinsdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur.

Workshop exlibris maken, Valkenswaard 11 november 2017
Litho-stenen
Altijd al een exlibris willen maken? Dat kan. Op zaterdag 11 november 2017 biedt het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard u de unieke gelegenheid deel te nemen aan een workshop steendrukken en tevens een eigen exlibris te maken. Deze workshop wordt geleid door de bekende Belgische kunstenaar Hedwig Pauwels en meester-drukker Francis Dierix. Deelnemers maken kennis met de fascinerende wereld van de lithografie en ontvangen tevens een zelf ontworpen en getekend exlibris in een oplage van 50 steendrukken. De dag begint om 10.00 uur; de kosten inclusief materialen, lunch, afsluitend drankje en de 50 afgedrukte exlibris bedragen € 135,00. Inschrijven is mogelijk tot 1 november 2017. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 8. Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Lowies Giesen-Verbiest via tel.nr. 040-2049841 of via e-mail.

Ruildag Graphia, Hasselt 18 november 2017
De herfstruildag van onze Belgische zustervereniging Graphia vindt op zaterdag 18 november plaats in het Stadsmus, Maastrichterstraat 85 in Hasselt, aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur.

Grafiekveiling, Haarlem 23 november 2017
Bij veilinghuis Bubb Kuyper, Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem, vindt op donderdag 23 november vanaf 10.00 uur de halfjaarlijkse veiling van moderne kunst plaats, waaronder veel grafiek en ook enkele kavels exlibris. De catalogus is in te zien op de website van Kuyper.

Winterruildag Exlibriswereld, Esbeek 9 december 2017
Op zaterdag 9 december vindt van 10.30 tot 16.00 uur een ruildag van Exlibriswereld plaats, op een nieuwe locatie: het Andreas Schotel Museum, Dorpsstraat 2 in het Brabantse Esbeek (5085 EG). Rond het middaguur zal de conservator van het Museum, Peter Thoben, een inleiding houden over het museum en zijn collectie. Voor wie met de auto komt is er op 50 meter loopafstand van het museum een ruim parkeerterrein; per openbaar vervoer is het museum bereikbaar vanaf Tilburg Centraal Station met bus 143, uitstappen halte Esbeekseweg, ook vlakbij het museum.

Exposities Centrum voor Prentkunst, Fochteloo 2017
Vrijwel het hele jaar 2017 zijn in het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis in het Friese Fochteloo tentoonstellingen te zien met werk van diverse gerenommeerde grafici, onder wie Toon Wegner, Kurt Löb en Cees Andriessen.  Het adres van het Centrum luidt Zuideinde 26b te Fochteloo; de openingstijden zijn donderdag- t/m zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Bekijk de complete tentoonstellingskalender en/of de website van Stichting Nobilis.

Dag van de Prentkunst, Fochteloo 7 oktober 2017
De 3e Dag van de Prentkunst in het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis vindt weer plaats in het Friese Fochteloo, op 7 oktober van 10.30 tot 17.00 uur. Er is een rijk gevuld dagprogramma, met ook volop gelegenheid om te ruilen; er zal o.m. een tentoonstelling te zien zijn van het grafische werk van Cees Andriessen. Deze expositie wordt op deze dag officieel geopend, om 11.00 uur. Raadpleeg voor de verdere invulling van de dag het complete dagprogramma. Bekijk ook het volledige jaarprogramma van exposities in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo.

Schrijvers in het exlibris, Sint-Niklaas 24 oktober t/m 12 november 2017
Onze Belgische zustervereniging Graphia vzw organiseert van 24 oktober t/m 12 november in De Bib in Sint-Niklaas een tentoonstelling onder de titel Schrijvers in het exlibris. Grote kunst op klein formaat. Schrijversportretten en boekenthema's worden op originele wijze voor een groot publiek tentoongesteld. Het zijn unieke, originele en gepersonaliseerde exlibris uit de verzameling van Graphia-leden, ontworpen door grafici van diverse nationaliteiten. In samenhang met deze expositie geeft Jack van Peer, voorzitter van Graphia vzw, op zondag 12 november een lezing met als thema Het fenomeen exlibris en zijn toekomst. De Bib (zie hier de openingstijden) is te vinden aan het Herman Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas.

Expositie Han Bijvoet, Haarlem 1 april t/m 28 oktober 2017
In het KathedraalMuseum van de Nieuwe Sint Bavo aan de Leidsevaart 146 in Haarlem is in bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien over het werk van de veelzijdige kunstenaar Han Bijvoet (*Amsterdam 1897, + Haarlem 1975). Bijvoet heeft een enorm oeuvre aan o.a. glas-in-loodramen, wandschilderingen en beeldhouwwerken nagelaten. Hij begon zijn opleiding aan de kunstnijverheidsschool in Haarlem, gevolgd door de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (1916-1922) als leerling van Antoon Derkinderen en Richard Roland Holst. Zijn levenswerk zijn de vele kunstwerken die in de Nieuwe Bavo in Haarlem te zien zijn. Meer dan veertig jaar werkte hij daar. Naast ramen en wandschilderingen zijn er ook houtsnijwerk voor biechtstoelen, lichtkronen, kruiswegstaties en vaandels van zijn hand te vinden. Naast religieuze kunst voerde Bijvoet ook opdrachten uit voor particulieren en instellingen en hij maakte ook een aantal ontwerpen voor exlibris en gelegenheidsgrafiek, waarvan hierbij een voorbeeld. De tentoonstelling in het KathedraalMuseum en de publicatie van bijbehorende monografie is een uitgelezen gelegenheid om deze bijzondere kunstenaar opnieuw te ontdekken. De tentoonstelling is vanaf zaterdag 1 april tot en met zaterdag 28 oktober voor het publiek geopend. Openingtijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00-16:00 en zaterdag van 11:00-15:00.

Jaarvergadering Exlibriswereld annex ruildag,  De Bilt 13 mei 2017
Op zaterdag 13 mei 2017 staat de jaarvergadering van Exlibriswereld op het programma, zoals gebruikelijk in Cultureel en Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731CL  De Bilt. De jaarvergadering begint om 10.00 uur. NB De eerder aangekondigde veiling kan helaas niet doorgaan, wegens gebrek aan aangemelde kavels. Dat betekent dat er nog meer gelegenheid zal zijn om te ruilen en bij te praten.

Tentoonstelling Jaap Veldheer, Bergen NH 20 mei t/m 27 augustus 2017
In museum Kranenburgh in het Noord-Hollandse Bergen is een expositie ingericht over het werk van graficus Jaap Veldheer (1866-1954), getiteld Jaap Veldheer: reiziger in grafiek. Reislust, liefde voor het ambacht en engagement waren bepalende eigenschappen van Jaap Veldheer, die aan het begin van de vorige eeuw furore maakt met zijn houtsneden, etsen en zinkografieën. Als promotor en vernieuwer van de grafische kunst is hij tevens baanbrekend op het gebied van boekontwerp. Zijn belangstelling voor steden, kustgebieden en de zee prikkelt hem om vaak van plek te veranderen. Naast thuisbasis Haarlem werkt hij beurtelings in Den Haag en Amsterdam, maar ook regelmatig aan de Zuiderzeekust en in Noord-Kennemerland. Zijn liefde voor oude steden, havenplaatsen en stille dorpjes voeren hem ook naar België en Duitsland. Wanneer hij zich in 1900 tegelijk met de schilder Job Graadt van Roggen in Bergen vestigt, legt hij onbewust een eerste fundament voor het latere kunstenaarsdorp. In Veldheers kielzog volgen al spoedig tal van schilders, beeldhouwers, dichters en musici. Kranenburgh eert de gepassioneerde kwartiermaker met een tentoonstelling over de kunstenaar en zijn kunstenaarsvrienden, te zien vanaf zaterdag 20 mei 2017 in de oudbouw (villa). Veldheer heeft ook exlibris vervaardigd; op de expositie is hier een drietal van te zien (beschikbaar gesteld door verenigingslid Lambert Hermkens). Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie zie de website van Kranenburgh.

Veiling Bubb Kuyper, Haarlem 30 mei t/m 2 juni 2017
Tijdens de halfjaarlijkse boek- en prentveiling bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem, komen een 65-tal kavels, waaronder enkele grote, onder de hamer in de categorie "Ex libris and related art".  De veiling van deze kavels geschiedt in de avondsessie van donderdag 1 juni, aanvang 19.30 uur. De online-catalogus van de gehele veiling is te vinden op de website van Kuyper. Adres: Kenaupark 30, 2011 MT  Haarlem.

Jaarvergadering DEG, 28 april - 1 mei 2017
Van 28 april t/m 1 mei 2017 vindt in Paderborn de jaarvergadering van onze Duitse zustervereniging DEG plaats. Als locatie is gekozen voor het WELCOME Hotel Paderborn, Fürstenweg 13, D-33102 Paderborn, op loopafstand van het fraaie historische centrum. Het uitgebreide programma omvat o.m. veel gelegenheid tot ruilen, een museum-excursie, feestelijk buffet met tombola. Voor gedetailleerde informatie over het programma, locatie, kosten, hotelreservering enz. raadpleeg de (duitstalige) invitatie of kijk op de site van de DEG.

Tentoonstelling Johan Haak, Wageningen 9 oktober 2016 t/m 2 april 2017
In Museum De Casteelse Poort in Wageningen is is nog t/m 2 april 2017 een expositie te zien met werk van de in 1890 geboren Wageningse kunstenaar Johan Haak. Van zijn hand zijn een aantal exlibris bekend, waarvan er enkele te zien zijn in deze tentoonstelling, naast ander grafisch werk en veel tekeningen en aquarellen. Voor meer informatie zie de museumsite.

Ruildag in Valkenswaard, 11 februari 2017
De eerste ruildag van Exlibriswereld in 2017 speelt zich af in de vertrouwde ambiance van het Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C, 5554 AG Valkenswaard, van 10.00 tot 16.00 uur. Behalve voor het ruilen is er tijd ingeruimd voor een kleine veiling. Leden kunnen ter plekke (maximaal 10) kavels aanleveren bij de secretaris. Er zal dus geen catalogus zijn, maar uiteraard wordt de mogelijkheid geboden de kavels voorafgaand aan de veiling te bekijken. Van de opbrengst gaat 10% naar de clubkas. Verder wordt de traditie in ere gehouden dat de leden in de gelegenheid worden gesteld een litho aan te schaffen, speciaal voor de gelegenheid gemaakt door Hedwig Pauwels. Dit keer zal het prent nummer 1 zijn van een beoogd vierluik over de seizoenen, te beginnen met de Lente. Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart, laat deze dan scannen bij de museumkassa (hiermee ondersteunt u het museum).

Exlibristentoonstelling Boxtel, 25 februari t/m 23 april 2017
In genoemde periode is in het Museum Boxtel, Baroniestraat 18 te Boxtel, een tentoonstelling te zien over het exlibris als kunstvorm. Initiatiefnemer is dhr. Norbert Klok, lid van onze vereniging. Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (eerste paasdag gesloten, tweede paasdag geopend). De entreeprijs bedraagt € 3,00 p/p (MJK is in dit museum niet geldig). Zie ook de website van het museum.

Voorjaarsruildag Graphia, Sint-Niklaas 22 april 2017
De voorjaarsruildag van Graphia staat geprogrammeerd voor zaterdag 22 april 2017, van 10.00 tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het STeM, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas.

Expositie Nijmeegse exlibris, Heumen 10 september - 11 december 2016
Tot en met 11 december is in ateliermuseum Jac Maris in Heumen een tentoonstelling te zien over Nijmeegse exlibris. De opening is op zaterdag 10 september om 15.00 uur. Het eerste exemplaar van het begeleidende boekje wordt dan overhandigd aan Jan van Koolwijk, secretaris van onze vereniging Exlibriswereld. Muzikaal wordt de middag omlijst door het kwartet Fluturas. Zondag 11 september om 14.00 uur verzorgt Leo Ewals, conservator van het museum, een rondleiding door de expositie. De meeste exlibris op de expositie zijn ontworpen door bekende Nijmeegse kunstenaars van toen, zoals Wim van Woerkom en Jan van Doorn en verder onder anderen Joan Colette, in zijn tijd een van de leidende katholieke kunstenaars in ons land. Zij behoorden tot de kringen van Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Nijmegen, net als Jac Maris, en zij golden als de productiefste grafische kunstenaars van de stad. Het adres van het Maris-huis is Looistraat 57, 6582 BB Heumen; De openingstijden zijn woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, de entree bedraagt € 4,00. Voor afwijkende openingstijden en verdere informatie over het museum en de tentoonstelling, zie marishuis.nl.
NB Op donderdag 1 december een lezing door Leo Ewals over dit thema in Beek Ubbergen
(zie onder).

Expositie Reinder Homan in Kampen, 1 oktober t/m 24 december 2016
Stedelijk Museum Kampen, Oudestraat 133, toont in bovengenoemde periode etsen van Reinder Homan onder de titel Reinder Homan, natuurlijk dichter, dromer, ambachtsman. Speciaal voor deze gelegenheid maakte hij twee nieuwe etsen van de stad Kampen, gezien vanaf de overkant van de IJssel. Openingstijden van het museum zijn dinsdag t/m/ zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor meer details de website van StedelijkMuseumKampen, onder exposities.

Ode aan de lino, GRID Groningen 2 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
In het GRID Grafisch Museum Groningen is vanaf 2 oktober as. een tentoonstelling te zien, geheel gewijd aan de linosnede. De linosnede mag gerust educatief erfgoed genoemd worden, want wie heeft er niet ooit op school zitten prutsen met gustsen in linoleum? Ook in de exlibriskunst is deze techniek veelvuldig toegepast. De kunstenaars Sietske Bosma, Bert Brouwer, Herman Mulder, Michiel van Nieuwland, Carola Rombouts, Shelley Savor, Floortje Sebens en Tom Thijsse halen het mooiste uit de linotechniek en brengen daarmee een eerbetoon aan de linoleumsnede. De expositie is te zien tot en met 15 januari 2017. Het GRID is te vinden in de Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen; openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 -17.00 uur. Voor Museumjaarkaart-houders is de toegang gratis. Kijk voor meer info over de tentoonstelling en het museum zelf op de site van GRID.

Tentoonstelling De lithografie, Bakhuizen 2 oktober t/m 24 december 2016
In Galerie Homan-Hupkens is in bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien waarin de lithografie centraal staat. Te zien is werk van vermaarde Nederlandse lithografen, zoals Aart van Dobbenburgh, Simon Moulijn, Dirk van Gelder, die ook in de kleingrafiek hun sporen verdiend hebben. Daarnaast zijn er ook litho's van buitenlandse coryfeeën als Daumier en Steinlen. De galerie is te vinden in Zuidwest-Friesland, op het adres Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen. De openingstijden zijn zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.

Dag van de Prentkunst, Fochteloo 15 oktober 2016
Het Centrum voor prentkunst (Stichting Nobilis), Zuideinde 26B te Fochteloo (Fr) is op zaterdag 15 oktober wederom het toneel van de Dag van de prentkunst. Het is een dag vol prenten en demonstraties, prentenverkoop enz. Deelnemende kunstenaars van Holt zijn o.a. Tineke van den Berg, Titia Beukema, Tim Blaauw, Sietske Bosma, Anne Brouwer, Wijke van der Bij en vele anderen. Ook is er een demonstratie staaldruk-techniek door Jan van der Meulen uit Burgum. Om 11.00 uur en om 14.00 uur verzorgt Pieter Jonker een rondleiding door de tentoonstelling van het grafisch werk van Lou Strik en Anneke Kuyper. De Dag van de prentkunst begint om 10.00 uur en eindigt rond de klok van 17.00 uur.

Najaarsruildag Graphia, Hasselt 19 november 2016
Om vast te noteren: de herfstruildag van de Belgische exlibrisvereniging Graphia staat gepland op 19 november 2016, van 10.00-17.00 uur. Plaats van handeling is het "StadsMus", Maastrichterstraat 85 in Hasselt.

Najaarsveiling Bubb Kuyper, Haarlem 22 t/m 25 november 2016
De grote najaarsveiling van boeken en grafiek bij Bubb Kuyper, Kenaupark 30 in Haarlem gaat van start op dinsdag 22 november. Liefhebbers van grafische kunst kunnen voornamelijk op donderdag 24 november aan hun trekken komen. Overdag komt de moderne grafiek onder de hamer, in de avondsessie is wordt o.m. een aantal kavels exlibris geveild. Het betreft zo'n 70, soms omvangrijke kavels, met ook veel Nederlands werk. Voor verdere details en de complete catalogus zie de website van Bubb Kuyper.

Lezing het Nijmeegs exlibris, Beek Ubbergen 1 december 2016
Antiquariaat Supplement
Op donderdagavond 1 december houdt conservator van het Ateliermuseum Jac. Maris, Leo Ewals, een lezing over het Nijmeegs exlibris in antiquariaat Supplement te Beek. Momenteel is in het museum een tentoonstelling ingericht over het Nijmeegs exlibris. Het betreft exemplaren van Nijmeegse kunstenaars maar ook van (oud-)Nijmegenaren. De tentoonstelling in Heumen is nog te bezichtigen tot 11 december. Ook in het antiquariaat zullen enkele Nijmeegse exlibris te zien zijn uit eigen verzameling. Het boek dat de heer Ewals heeft samengesteld rond dit onderwerp zal eveneens verkrijgbaar zijn. Ewals is auteur van verschillende publicaties over Nijmeegse kunstenaars zoals Jan van Doorn, Gerard Mathot, Wim van Woerkom maar ook een publicatie over de kunstvoorwerpen uit het voormalige Canisius college alwaar de voorraadkamer van Supplement gevestigd is. Antiquariaat Supplement bevindt zich aan de Van Randwijckweg 2 te Beek Ubbrgen. De toegang is gratis.

Ruildag in Heumen, 10 december 2016
Op zaterdag 10 december staat een ruildag gepland in het Marishuis, Looistraat 57 te Heumen (bij Nijmegen). Om 10.30 uur start een inleiding door Leo Ewals over het Marishuis en kunstenaar Jac Maris. Aanvang van de dag is om 10.00 uur, het einde ligt rond 16.00 uur. Vanaf station Nijmegen rijdt bus 83 (richting Venlo) naar Heumen.

Ruilbijeenkomst met expositie in Fochteloo, 8 oktober 2016
Op zaterdag 8 oktober vindt in het Friese Fochteloo een ruildag plaats voor exlibris en kleingrafiek. Plaats van handeling is het Centrum voor prentkunst van Stichting Nobilis, Zuideinde 26b in Fochteloo. Verder staat de dag geheel in het teken van de overdracht van de ateliernalatenschap van Lou Strik en de schenkingen die Anneke Kuyper heeft gedaan. In het Centrum loopt op dat moment de grote overzichtstentoonstelling van het kunstenaarsechtpaar Strik-Kuyper. Tevens zijn er lezingen over het werk van beide kunstenaars. Bekijk het dagprogramma. Na afloop (om 18.00) voor de liefhebbers diner-buffet (€ 20,- excl. drank) in Restaurant De Herberg in het naburige Waskemeer. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot 3 oktober via e-mail aan Pieter Jonker onder vermelding van eventuele dieetwensen.

Maand van de Grafiek, oktober 2016
De maand oktober 2016 is uitgeroepen tot Maand van de Grafiek. Het doel van de Maand van de Grafiek is om de grafiek als kunstvorm in al zijn diversiteit een stevige impuls te geven door middel van een landelijke manifestatie in de maand oktober 2016, gericht op zowel een breed publiek als ook op een professionele groep van liefhebbers, kunstenaars en kunsthandelaren. De Maand van de Grafiek heeft als ideaal een volle maand lang een groot platform te creëren voor grafische kunstuitingen en zo meerwaarde te bieden aan iedere deelnemende locatie. De eerste Maand van de Grafiek vond plaats in 2013. 90 Locaties namen toen deel met grafisch werk van zo'n 600 kunstenaars. Vanwege het grote succes wordt nu voor de 2e keer een MvdG georganiseerd. Meer dan 130 locaties hebben zich al aangemeld. Uitgebreide informatie over dit evenement zijn te vinden op de eigen website.

Vier tentoonstellingen Stichting Nobilis, 12 maart t/m 13 november 2016
Stichting Nobilis in Fochteloo luistert zijn 25-jarig jubileum op met 4 bijzondere tentoonstellingen:
 • 12 maart t/m 24 april: Grietje Postma met kleurenhoutsneden;
 • 14 mei t/m 26 juni: Reinder Homan met etsen (voor details zie flyer);
 • 2 juli t/m 20 augustus: Peter Lazarov met houtgravures;
 • 27 augustus t/m 13 november: Lou Strik en Anneke Kuyper met grafiek.
Adres van Stichting Nobilis luidt Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo.

Exlibris-ruilbijeenkomst Mönchengladbach, 16 juli 2016
Op zaterdag 16 juli 2016 van 11.00 tot 17.00 uur vindt in de Stadtbibliothek Mönchengladbach-Rheidt, alwaar ook ondergebracht de collectie Gernot Blum, voor de vierde keer de ruilbijeenkomst Nordrhein-Westfalen plaats. Voor deze gelegenheid is tevens een expositie ingericht met verenigingsgrafiek van de Deutsche Exlibrisgesellschaft (DEG) uit de jaren 1949-2015. Het adres van de locatie is Neumarkt 8, 41236 Mönchengladbach-Rheidt (Karstadt-gebouw), gelegen op 5 minuten loopafstand van station Rheidt. Parkeren is mogelijk in parkeergarage Markt en op parkeerterrein Gracht (op 300 m.). In de onmiddellijke nabijheid is een ruime keuze aan eetgelegenheden; koude en warme dranken zijn in de bibliotheek verkrijgbaar. De organisatie stelt aanmelding vooraf (vrijblijvend) zeer op prijs. Dit kan telefonisch geschieden via 0049-2161-256371 of per e-mail.

36e Internationaal Exlibris Congres FISAE, Vologda (R), 22 t/m 27 augustus 2016
Het 36e Internationale Exlibris Congres van de FISAE vindt dit jaar plaats in het Russische Vologda, en wel van maandag 22 t/m zaterdag 27 augustus. Uiteraard is op alle dagen ruim tijd gereserveerd voor ruilactiviteiten. Daarnaast zijn tal van bijzondere programmaonderdelen gepland, zoals tentoonstellingen in plaatselijke musea en expositieruimtes, excursies, o.a. naar het beroemde Kirillo-Beloserski-klooster in Kirillow, een folklorefestival in het openluchtmuseum Semenkowo, het officiële gedeelte met aansluitend feestmaaltijd enz. Vologda is een historische stad van rond 300.000 inwoners die ligt tussen Moskou en Sint-Petersburg. Er zijn veel bezienswaardigheden en de stad staat bekend om de traditionele atmosfeer en gastvrijheid. De kosten voor deelname bedragen € 150,00. Meer informatie over programma en locatie is te vinden via de website van de FISAE.

Expositie Aart van Dobbenburgh, 30 april t/m 27 november 2016
Litho 1939
In het Steendrukmuseum in Valkenswaard loopt van 30 april t/m 27 november een tentoonstelling gewijd aan de ook onder exlibrisverzamelaars bekende en gewaardeerde lithograaf Aart van Dobbenburgh (1899-1988). Hij werd vooral bekend door zijn bijna fabelachtig verfijnde lithografieën, vaak afgedrukt op flinterdun Japans papier. Zijn lithografieën kennen diverse terugkerende onderwerpen als bloemen, portretten, landschappen, maar ook de menselijke handen waren een geliefd thema in zijn werk. In de kunstkritiek wordt hij alom beschreven als één van de beste Nederlandse lithografen uit de 20e eeuw. Zijn steendrukken sierden dan ook vele woningen en kantoren. Voor het inrichten van deze tentoonstelling is het Steendrukmuseum nog op zoek naar exlibris en kleingrafiek van de hand van deze kunstenaar. Bent u in het bezit van voorbeelden daarvan en bent u bereid dit werk voor de duur van de expositie in bruikleen ter beschikking te stellen, stuur dan een e-mail, liefst met afbeeldingen, naar Frank van Oortmerssen, directeur van het museum. Verdere informatie over de expositie is te vinden op de website van het Steendrukmuseum.

Grafiektentoonstelling GRID Groningen, 16 april t/m 17 juli 2016
Grafisch kunstenaar Reinder Homan stelde als gastconservator een expositie samen, geheel gewijd aan grafiek. De tentoonstelling heeft als titel Wie is er bang voor zwart en wit? en toont werk van 12 Nederlandse kunstenaars: Hermanus Berserik, Hans Blanken, Dirk van Gelder, Reinder Homan, Simeon Nijenhuis, Ko Oosterkerk, Willem den Ouden, Guillaume Le Roy, Jan Stroosma, Joop Vegter, Lieke Vreede en Co Westerik. De tentoonstelling die loopt van 16 april t/m 17 juli, is te zien in GRID Grafisch Museum, Sint Jansstraat 2, 9712 JN  Groningen. Het museum is dagelijks (behalve 's maandags) geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De expositie is onderdeel van de manifestatie De Klassieke Salon, waarmee de Klassieke Academie dit voorjaar haar tienjarig bestaan viert. NB Op vrijdag 15 april 2016 vanaf 16.00 vindt de opening van deze expositie plaats. Leden van Exlibriswereld zijn daar van harte welkom.

Jaarvergadering/ruilbijeenkomst De Bilt, 21 mei 2016
Ook de datum van de jaarvergadering 2016 van Exlibriswereld  is bekend: zaterdag 21 mei. Plaats van handeling is Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplain 4, 3731 CL  De Bilt. De vergadering start om 10.00 uur, vervolgens is er zoals gewoonlijk gelegenheid tot ruilen, tot 16.00 uur. Eveneens na de vergadering geeft Charlotte van Alem, studente Beeldende kunst en Vormgeving aan de HKUtrecht, een uiteenzetting over papierrestauratie. Ze zal eenvoudige tips geven waarmee kleine beschadigingen in bladen "weggewerkt" kunnen worden. Verder verdient vermelding de aanwezigheid op deze dag van Dick Berendes, o.a. bekend van een van de omslagontwerpen voor Exlibriswereld, die wat van zijn werk zal laten zien en eventuele exlibris-opdrachten in ontvangst kan nemen.

Tentoonstelling Toon Kelder, 21 februari t/m 12 juni 2016
In Museum Flehite, Westsingel 50 in Amersfoort, is gedurende bovengenoemde periode een tentoonstelling te zien van de Nederlandse kunstenaar Toon Kelder (1894-1973). Gastconservator Jaap Versteegh heeft een keuze gemaakt uit het rijke oeuvre van deze 'romantisch modernist'. Versteegh is tevens de auteur van de uitgebreide monografie over deze veelzijdige kunstenaar (die ook een aantal exlibris ontworpen heeft), getiteld Toon Kelder - Romantisch modernist (Uitgeverij Waanders en de Kunst, ISBN 13 9789462620667, prijs € 22,50). Dezelfde Jaap Versteegh verzorgt op donderdag 17 maart 2016 voor de Volksuniversiteit Amersfoort een lezing over Toon Kelder met aansluitend een rondleiding door de tentoonstelling (prijs € 14,25; aanmelden via de Volksuniversiteit Amersfoort).Expositie W.O.J. Nieuwenkamp, 21 januari t/m 17 mei 2016
De Universitaire Bibliotheken en de Stichting Museum Nieuwenkamp organiseren van 21 januari t/m 17 mei een tentoonstelling van de grafiek en toegepaste kunst van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Centraal in de tentoonstelling staan de reizen van Nieuwenkamp door Nederland, India, Indonesië en Egypte en de indrukken die hij op zijn zwerftochten heeft vastgelegd. De expositie is te bezichtigen in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Jaarvergadering DEG, 28 april t/m 1 mei 2016
Van 28 april t/m 1 mei 2016 vormt het stadje Weiden in de Oberpfalz het decor van de jaarvergadering van onze Duitse zustervereniging DEG. Het uitgebreide programma speelt zich grotendeels af in de plaatselijke Max-Reger-Halle. In het programma is uiteraard veel tijd en ruimte beschikbaar voor  ruilactiviteiten, en het omvat verder onder meer ook een podiumdiscussie, tentoonstellingen, de jaarvergadering zelf, excursies en een afsluitende feestavond. Het adres van de Max-Reger-Halle is Dr.Pfleger-Straße 17, 92637  Weiden. De stad ligt op een uurtje rijden vanaf Nürnberg, niet ver van de Tsjechische grens. Gedetailleerde informatie over het programma, locatie, kosten, hotelreservering enz. is te vinden op de website van de DEG.

Ruildag Graphia, 26 maart 2016
De voorjaarsruildag van onze Belgische vrienden van Graphia vindt plaats op 26 maart 2016, in het Internationaal Ex-libriscentrum, Zwijgershoek 14, Sint Niklaas.

Expositie Reinder Homan, 6 februari t/m 5 maart 2016
Bij Galerie Petit, Nieuwezijds Voorburgwal 270 in Amsterdam is van 5 februari t/m 6 maart 2016 een tentoonstelling te zien van etsen van Reinder Homan. Aan deze tentoonstelling nemen ook deel Hans van Liempt met mixed media en Ardje de Graaf met keramisch werk. De openingstijden zijn woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Ruilbijeenkomst Valkenswaard, 13 februari 2016
De eerste ruilbijeenkomst van Exlibriswereld in 2016 vindt plaats op zaterdag 13 februari in het Steendrukmuseum in Valkenswaard. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het adres van het Steendrukmuseum is Oranje Nassaustraat 8C, 5554 AG Valkenswaard. Hedwig Pauwels heeft weer een prent gemaakt bij een gedicht van de Vlaamse dichter Cyriel Gladines. De litho zal, net zoals vorig jaar, € 10,00 per stuk gaan kosten voor de bezoekers van de ruildag; daarna is deze te koop voor € 50,00 per stuk. Tijdens deze ruildag zal ook een kleine veiling gehouden worden. Ieder lid mag een beperkt aantal kavels aanbieden (voorzien van duidelijke omschrijving en inzetprijs). Van de opbrengst komt 10% ten goede aan de verenigingskas. Tevens loopt in het Steendrukmuseum op dat moment een tentoonstelling rond het drukwerk van de befaamde steendrukkerij Forrer. Het museum stelt het op prijs als bezitters van een Museumkaart deze bij de kassa laten scannen. Handige tip voor bezoekende leden: spullen uitladen kan bij de ingang van het museum; daarna is parkeren mogelijk op een van de gratis parkeerplekken.

Expositie Het exlibris, een erfgoedfenomeen, 1 t/m 31 december 2015
In het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd in gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13, 7001 AN  Doetinchem is de hele maand december de expositie Het exlibris, een erfgoedfenomeen te zien. Deze inmiddels traditionele eindejaars-tentoonstelling, die dit keer ca. 225 exlibrissen omvat, is wederom samengesteld door Henk Weltje, die daarvoor naar hartelust geput heeft uit zijn rijke collectie. Bij de officiële opening, op woensdag 2 december, zal Henk tevens een lezing verzorgen over het thema van de expositie. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur, op zaterdag van 10.00-16.00 uur (beide kerstdagen gesloten). Aan de expositie is tevens de al even traditionele ruildag gekoppeld, waarbij weer vele exlibris en bladen kleingrafiek van eigenaar zullen wisselen. Zie voor verdere details hieronder.

Ruilen in Doetinchem, 12 december 2015
De jaarlijkse ruilgelegenheid in Doetinchem staat gepland voor zaterdag 12 december 2015 in Doetinchem. De locatie is deze keer het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, 7001 AN  Doetinchem, aanvang 10.00 uur (zaal open 9.30 uur), einde 16.00 uur. Het Erfgoedcentrum, gevestigd in gebouw 't Brewinc, ligt op ca. 10 loopminuten van het station. In de directe omgeving is voldoende (betaalde) parkeerruimte.

Boeken in de Bavo, 14 november 2015
Op zaterdag 14 november wordt wederom een boekenmarkt georganiseerd in de grote Sint Bavo op de Grote Markt, in het hartje van Haarlem. Lambert Hermkens en Erik Meertens (beiden lid van Exlibriswereld) zullen, zoals ook bij eerdere edities van dit evenement, een kraam bemannen. Zij geven informatie over het verzamelen van exlibris en andere grafiek en zij tonen een deel van hun verzameling. Verder geven op deze boekenmarkt ruim 60 antiquaren acte de présence; zij bieden een ruime keuze aan bijzondere en zeldzame boeken aan. Ook is er een speciaal programma voor kinderen en kan men boeken laten taxeren. De Sint Bavo ligt op circa 10 minuten loopafstand van Station Haarlem, waar zich ook een parkeergarage bevindt.

Herfstruildag Graphia, 14 november 2015
De najaarsruildag van de Belgische exlibris-vereniging vindt plaats op zaterdag 14 november in het "Stadsmus" aan de Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt. Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur.

Tentoonstelling H.N. Werkman, 11 april t/m 1 november 2015
Collectie Groninger Museum
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de eigenzinnige Groninger drukker/kunstenaar Hendrik Werkman, mede-oprichter van kunstenaarsvereniging De Ploeg, door de Duitse bezetter werd gefusilleerd, om tot op heden onopgehelderde redenen. Om dit feit te gedenken wordt in het Groninger Museum een grote overzichtstentoonstelling ingericht, getiteld H.N. Werkman (1882-1945), leven en werk. In deze tentoonstelling zijn druksels en schilderijen, experimenteel drukwerk en de bijzondere publicaties uit de oorlogsjaren voor De Blauwe Schuit te zien. Bij exlibris-verzamelaars is Werkman ook bekend vanwege een aantal zeer gezochte exlibris van zijn hand. Zie voor informatie over deze expositie ook de website van het Groninger Museum.

Vincent van Gogh als graficus, 9 mei t/m 4 oktober 2015
Ter gelegenheid van het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh is in het Steendrukmuseum in Valkenswaard een zeer interessante expositie onder de titel Vincent van Gogh als graficus te zien. De tentoonstelling belicht een wat onderbelicht aspect van het kunstenaarschap van Van Gogh. De expositie is opgezet rond de thema's Van Gogh als verzamelaar, Van Gogh met ambitie als tijdschriftillustrator, Van Gogh als prentmaker voor het volk, Van Gogh als zijn eigen visitekaartje en Van Gogh als experimenteerder. Daarnaast is de mini expositie Vincent van Gogh in kleingrafiek uit de collectie Ton de Brouwer te zien. Tevens is een herdruk in kleine oplage gerealiseerd van de litho De aardappeleters. Deze is te koop in de museumwinkel. Meer gegevens over de tentoonstelling en begeleidende activiteiten zijn te vinden op de website van het museum.

Expositie Ank Spronk, 28 juni t/m 11 oktober 2015
Ets, z.j.
Van zondag 28 juni tot en met zondag 11 oktober is in het gloednieuwe Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo een tentoonstelling te zien van het werk van grafica Ank Spronk (1919-2010). Er zullen zowel exlibris en gelegenheidsgrafiek als voorbeelden van vrij werk te zien zijn. Ank Spronk heeft onder exlibrisverzamelaars naam gemaakt met haar bijzondere oeuvre, voornamelijk in diepdruktechniek. Het Centrum voor Prentkunst is, samen met de Stichting Nobilis, gevestigd op het adres Zuideinde 26b te Fochteloo. De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Meer informatie omtrent de activiteiten van het Centrum is te vinden op de website van de Stichting Nobilis.

Ruilen in Fochteloo, 10 oktober 2015 
Het Centrum voor Prentkunst en het naastgelegen dorpshuis "Et Legien" fungeren op 10 oktober voor de eerste maal als locatie voor de najaarsruildag van onze vereniging. Adres: Zuideinde 26a en 26b, 8428 HE  Fochteloo. Deze dag, die het predicaat Dag van de Prentkunst draagt, wordt omlijst met een uitgebreid programma van lezingen, tentoonstellingen, films enz.; in de grote zaal is werk te zien van kunstenaars van de vereniging Holt, die ook demonstraties geven van diverse grafische technieken. Verder is er de tentoonstelling van werk van Ank Spronk (zie boven 28 juni/11 oktober). Last but not least zal tijdens deze dag een deel van de atelier-nalatenschap van Ank Spronk geveild worden (aanvang 14.30 uur), een uitgelezen mogelijkheid om fraai werk te bemachtigen. Bekijk de veilingcatalogus. Deze Dag van de Prentkunst is, behalve voor leden van Exlibriswereld, toegankelijk voor iedereen die belang stelt in de grafische kunsten. De poorten gaan open om 10.00 uur, en weer dicht om 17.00 uur. Bekijk het programma.

Tentoonstelling van de week, 2 juli t/m 3 september 2015
W.J. Rozendaal, x2 1926
In de zomerperiode is er in het kader van het project Prenten kijken in Fochteloo elke week een nieuwe tentoonstelling te zien in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo, onder het motto Kleine prenten, kleine tentoonstelling. De opening is wekelijks op donderdagochtend om 11.00 uur, met een lezing over de gepresenteerde kunstenaar(s) en een rondleiding door de collecties van de stichting. Tegelijkertijd kan de tentoonstelling van Ank Spronk bezocht worden. De toegangsprijs bedraagt € 3,00, waarbij twee koppen thee/koffie met koek inbegrepen zijn.  De volgende kunstenaars passeren de revue, telkens op donderdag:
 • 2 juli: De kleine prentkunst van Ank Spronk (1919-2010)
 • 9 juli: Tom Thijsse: de hedendaagse Hokusai
 • 16 juli: Het krachtige werk van Anatoli Kalashnikov (1930-2007)
 • 23 juli: Houtgraveur Pam G. Rueter en zijn Gaillarde Pers-uitgaven
 • 30 juli: Het grafisch werk van de paardenschilder Emil Kotrba (1912-1983)
 • 6 augustus: Grote kunstenaar, kleine prenten: Willem J. Rozendaal (1899-1971)
 • 13 augustus: De veelzijdigheid van schilder, graficus, illustrator Johannes Mulders (1899-1989)
 • 20 augustus: De Zuiderburen komen: Nelly Degouy, Désiré Acket, Luc de Jaegher, Victor Stuyvaert, Rik Keuterickx, Germaine Cluytmans en Jos Hendrickx
 • 27 augustus: Handgekleurde kleine prenten van Rose Reinhold (1894-1959), leerling van Alfred Cossmann
 • 3 september: Jan Battermann (1909-1999) in de schaduw van Cobra

SSPE-congres Chomutov, 18 t/m 20 september 2015

Van 18 t/m 20 september wordt in het Stadstheater in het Tsjechische Chomutov het SSPE-congres gehouden voor grafiekverzamelaars en vrienden van het exlibris. De SSPE is de Tsechische vereniging voor verzamelaars van exlibris en gelegenheidsgrafiek. Tijdens het congres is er volop gelegenheid tot ruilen, er vindt een veiling plaats en ook zijn enkele exposities te bezichtigen. Op de slotdag bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een excursie met o.a. een bezoek aan atelier en galerie van de kunstenaar Herbert Kisza. Verdere informatie en het aanmeldingsformulier vind je hier.

Expositie Tine Baanders, 15 maart t/m 27 september 2015
Een interessante tentoonstelling over Tine Baanders (1890-1971) loopt nog t/m 27 september in Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073 KG  Amsterdam. Het bezoekerscentrum is een dépendance van het Amsterdamse School Museum Het Schip. Onder de titel Ferm, kloek & eerlijk - Tine Baanders, grafisch vormgever uit de Amsterdamse School biedt deze tentoonstelling een unieke inkijk in het werk en leven van een vooruitstrevend grafisch ontwerper in de Amsterdamse kunstwereld van het Interbellum. Ze behoorde met Fré Cohen tot de weinige succesvolle vrouwelijke grafische ontwerpers van die periode. Onder exlibrisverzamelaars geniet zij bekendheid vanwege haar exlibris-oeuvre, dat weliswaar niet omvangrijk is maar wel enkele markante ontwerpen telt. Tijdens de tentoonstellingsperiode zal Broos Baanders twee maal een lezing houden over Tine Baanders. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op de website van Het Schip.

Expositie Grafiekbiënnale Sint-Niklaas, 28 maart t/m 30 augustus 2015
In het Internationaal Ex-libriscentrum, onderdeel van de Stedelijke Musea (SteM)  in Sint-Niklaas, is van 28 maart t/m 30 augustus een selectie te zien van de inzendingen voor de 27e Ex-libris- en Grafiekbiënnale. Meer dan honderd prenten uit alle delen van de wereld zijn te bewonderen. Het thema van de biënnale is "het portret", dat in de vorm van zelfportretten, portretten van familie en vrienden, van huisdieren, van collega-kunstenaars enz. is uitgewerkt. Een aanrader voor iedereen die van kleingrafiek houdt! Het Ex-libriscentrum is gevestigd aan de Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas, openingstijden di/za van 14.00-17.00 uur, op zondag van 11.00-17.00 uur. De entree bedraag € 5,00 (inclusief vaste collecties van de Stedelijke Musea).

Manifestatie GAA Druk maken, 10 juli t/m 30 augustus 2015
In genoemde periode vindt in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar de manifestatie GAA Druk maken 2015 plaats. Dit is een initiatief van Grafisch Atelier Alkmaar (GAA), dat dit jaar 40 jaar bestaat. Dit jubileum is aanleiding om extra aandacht te schenken aan grafiek, in al zijn verschijningsvormen, technische en kunstzinnige facetten. De eerste twee weken van die periode wordt er een breed scala aan activiteiten georganiseerd op het gebied van grafische kunst in de ruimste zin van het woord, zoals demonstraties, lezingen en workshops, voor zowel volwassenen als kinderen. De rest van de periode is er een grote tentoonstelling van grafiek met een wekelijkse activiteit. Al deze aandacht voor de grafische kunst en de uitoefening van het oude ambacht heeft als uiteindelijke doelstelling: behoud van het grafische ambacht als cultureel erfgoed, en een kijkje geven op de toekomstige ontwikkelingen. De toegang tot de kerk en de activiteiten zijn gratis. Ook Exlibriswereld zal op zaterdag 18 juli met een stand vertegenwoordigd zijn, om ook de exlibriskunst te promoten. Meer informatie is te vinden op de site van GAA.

Ruildag Mönchengladbach, 18 juli 2015
In de Stadtbibliothek Mönchengladbach-Rheydt, waarin ook het Internationaal Ex-libriscentrum met de collectie Gernot Blum gehuisvest is, vindt op 18 juli 2015 van 11.00 tot 17.00 uur de 3e Exlibrisruildag Nordrhein-Westfalen plaats. De bibliotheek bevindt zich in het Karstadt-gebouw, Am Neumarkt 8, 41236 Mönchengladbach. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage Markt met directe toegang tot de bibliotheek (via de lift naar de 2e etage). Parkeren kan ook op parkeerterrein Gracht, op 500 meter afstand.

Expositie Ode aan de lino, 26 t/m 28 juni 2015
Op bovengenoemde data is in Dek West/De Bonte Zwaan in Amsterdam de expositie Ode aan de lino te bewonderen. Deze tentoonstelling is een crowdfunding-project van galerie Atelier Open van Edith Brouwer en Erik Timmermans, waarmee de initiatiefnemers blijvende aandacht willen genereren voor de linokunst. Deelnemende kunstenaars zijn Carola Rombouts, Shelley Savor, Hans Heijman, Sietske Bosma, Herman Mulder en Tom Thijsse. De laatste verzorgde o.m. de premieprent bij het voorjaarsnummer van Grafiekwereld. Het adres van De Bonte Zwaan is Haparandadam 7, 1013 AK  Amsterdam. De openingstijden van de tentoonstelling zijn: vrijdag 26 juni van 19.00 tot 22.30 uur, met om 20.00 uur de officiële opening; zaterdag 27 en zondag 28 juni van 11.00 tot 17.30 uur.

Expositie Het oordeel van Paris, 21 maart t/m 21 juni 2015
Egbert Herfurt, linosnede
Niet naast de deur, maar wie er in de buurt is kan van 21 maart t/m 21 juni (dagelijks behalve op maandag) in het Winckelmann-Museum in het Duitse Stendal de tentoonstelling "Het oordeel van Paris" gaan bekijken. De expositie toont meer dan 200 exlibris en ruim 70 werken van groot formaat (grafiek, tekeningen, affiches etc.) rond dit mythologische thema. Alle tentoongestelde werken komen uit de collectie van de bekende Duitse exlibris-verzamelaar Peter Labuhn. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus. Stendal ligt 65 km ten noorden van Magdeburg; het adres van het museum is Winckelmannstraße 36-38 in Stendal. Voor meer informatie zie de museum-site.

Expositie De boom in de prentkunst, 7 februari t/m 3 mei 2015
In Atelier Homan & Hupkens in het Friese Bakhuizen is van zaterdag 7 februari t/m zondag 3 mei een interessante tentoonstelling te zien over de ontwikkeling van de boom in de prentkunst, geschetst aan de hand van werk van Pieter Breughel, Max Klinger, Dirk van Gelder, Charles Donker en vele anderen.  Nadere informatie over de tentoonstelling, locatie en bezoektijden zijn te vinden in de betreffende Nieuwsbrief.

Ruilbijeenkomst/veiling De Bilt, 11 april 2015
Op zaterdag 11 april 2015 wordt de voorjaarsruilbijeenkomst van Exlibriswereld gehouden in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Aanvang van deze ruildag is 10.00 uur. In de loop van de dag is ook tijd ingeruimd voor een veiling, waarbij door de leden ingebrachte kavels onder de hamer komen. Kavels kunnen tot uiterlijk zondag 22 maart aangemeld worden bij de secretaris van de vereniging, bij voorkeur per e-mail, en uiteraard alleen door leden van de vereniging. Het bestuur beslist welke kavels uiteindelijk in de veiling worden opgenomen, waarbij kwaliteit vanzelfsprekend een belangrijk criterium vormt. Bekijk de veilinglijst. Het adres van H.F. Witte is Henri Dunantplain 4, 3731 CL  De Bilt.
[13 november 2014]

Voorjaarsruildag Graphia, 28 maart 2015
Op zaterdag 28 maart 2015 is de voorjaarsruildag van Graphia geprogrammeerd, en wel in het bekende Internationaal Ex-libriscentrum (SteM), gevestigd aan de Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas. Bij deze gelegenheid vindt ook de prijsuitreiking plaats van de 27e Internationale Ex-libris- en Grafiekbiënnale. De poorten gaan open om 10.00 uur, en de dag eindigt om 17.00 uur.
[2 oktober 2014]

Jaarvergadering DEG, 30 april t/m 3 mei 2015
Van donderdag 30 april t/m zondag 3 mei 2015 vindt de (meerdaagse) jaarvergadering plaats van de DEG, de Duitse exlibrisvereniging. Als vergaderlokatie is dit keer gekozen voor Bad Bramstedt, 50 km ten noorden van Hamburg. Nadere gegevens omtrent programma, aanmelding, hotelreservering, kosten enz. zijn te vinden op de DEG-site.
[22 september 2014]


Duits-Nederlandse Grafiekbeurs Borken, 27 februari t/m 1 maart 2015
Van 27 februari t/m 1 maart 2015 wordt in de Stadthalle Vennehof in het Duitse Borken (vlak over de grens bij Winterswijk), voor de 28e keer de Duits-Nederlandse Grafiekbeurs gehouden. Grafici, galeriehouders, fotografen en boekhandelaren presenteren hun aanbod. De Borkense grafiekbeurs heeft inmiddels faam verworven als ontmoetingsplaats voor kunstenaars, verzamelaars en kunstliefhebbers, met een aanzienlijke Nederlandse inbreng. Vele grafische technieken zijn vertegenwoordigd. Om in aanmerking te komen voor standruimte kan men zich tot 30 november 2014 aanmelden bij de organisatie. De openingstijden van de beurs zijn: vrijdag 27 februari 2015 van 18.00-22.00 uur; zaterdag 28 februari en zondag 1 maart 2015 van 11.00-17.00 uur. Adres: Am Boltenhof, Borken (D). Verdere informatie, ook over de wijze van aanmelding, is te vinden op de website van de gemeente Borken.
[9 november 2014]

Jaarvergadering/ruilbijeenkomst Valkenswaard, 7 februari 2015
Op zaterdag 7 februari 2015 vindt in het inmiddels vertrouwde Steendrukmuseum in Valkenswaard de jaarvergadering plaats van Exlibriswereld/Grafiekwereld. Aanvang 10.00 uur, zaal open vanaf 9.00 uur. Belangrijk agendapunt vormt de presentatie van het nieuwe logo van de vereniging. Vergaderstukken zijn vanaf 15 januari voor leden op te vragen bij de secretaris, bij voorkeur per e-mail. Na afloop van de vergadering is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot ruilen, tot ca. 16.00 uur. Het adres van het museum is Oranje Nassaustraat 8C, 5554 AG  Valkenswaard.
[13 november 2014]

Exlibristentoonstelling in Doetinchem, 1 november 2014-11 januari 2015
Voor details zie hieronder bij de Ruildag op 13 december.

Ruildag en tentoonstelling in Doetinchem, 13 december 2014
De jaarlijkse exlibrisruildag in Oost-Nederland wordt ook in 2014 in Doetinchem gehouden. De locatie is een goed geoutilleerde zaal van het sfeervolle Stadsmuseum, Burg. van Nispenstraat 2. De ruildag wordt gehouden op zaterdag 13 december, van 10.00 tot 16.00 uur. Vlakbij het Stadsmuseum is een parkeergarage en voor treinreizigers is het centrum van Doetinchem in ca. 15 minuten te voet bereikbaar. Ook is er een busverbinding.
De ruildag valt samen met de exlibristentoonstelling De cirkelgang van leven en dood, die dan in het Doetinchemse Stadsmuseum wordt gehouden. Het is een expositie die in het teken staat van het thema vergankelijkheid. Dan gaat het over oorlog en vrede, schoonheid die vergaat, ziekte en genezing, de religieuze benadering van leven en sterven en de symboliek die met dit alles is verbonden. De expositie is te zien van 1 november 2014 tot 11 januari 2015. Voor nadere informatie kan men terecht bij Henk Weltje, tel. 0314-378927 of per e-mail.

Bijeenkomsten voorjaar 2015
De jaarvergadering/ruildag is (voorlopig) vastgesteld op zaterdag 7 februari 2015. Plaats van handeling is het Steendrukmuseum in Valkenswaard. De traditionele voorjaarsbijeenkomst (inclusief veiling!) zal plaats vinden op zaterdag 11 april in het H.F. Witte-Centrum in De Bilt. Ook deze datum is nog onder voorbehoud. Zodra de data (en locaties) definitief zijn bepaald, wordt dat uiteraard in deze Agenda bekendgemaakt.
[10 september 2014]

Expositie Debora Duyvis in Woerden, 6 september t/m 7 december 2014
Debora Duyvis
kopergravure 1935
In het Stadsmuseum van Woerden is van 6 september t/m 7 december een tentoonstelling te zien over het werk van Debora Duyvis, die bekendheid geniet, ook onder liefhebbers van exlibris en gelegenheidsgrafiek, vanwege haar fraaie hout- en kopergravures. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een boek over leven en werk van de kunstenares van de hand van kunsthistoricus Jaap Versteegh. De titel van dit boek luidt Leven in lijnen, en het zal onder meer een oeuvrecatalogus van haar grafisch werk bevatten. Tijdens de tentoonstelling zal tevens een beperkt aantal originele kopergravures te koop zijn. Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd aan het Kerkplein 6, 3441 BG Woerden; de openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Ruilbijeenkomst Graphia in Hasselt, 15 november 2014
Deze bijeenkomst vindt plaats in het "Stadsmus", Maastrichterstraat 85, B-3500 Hasselt. Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur.

Boeken in de Bavo in Haarlem, 8 november 2014
Op zaterdag 8 november wordt een boekenmarkt georganiseerd in de grote Sint Bavo op de Grote Markt, in het hartje van Haarlem. Lambert Hermkens en Erik Meertens (beiden lid van Exlibriswereld) zullen een kraam bemannen en daarin informatie geven over het verzamelen van exlibris en andere grafiek. Ook kan men er kennis nemen van de  exlibrisverzameling van de bibliotheek in Haarlem. Verder geven op deze boekenmarkt ruim 60 antiquaren acte de présence; zij bieden een ruime keuze aan bijzondere en zeldzame boeken aan.
Lezing over Debora Duyvis in Woerden, 12 oktober 2014
kopergravure 1937
Jaap Versteegh, auteur van de monografie over Debora Duyvis, getiteld Leven in lijnen, geeft op zondag 12 oktober van 15.00 tot 16.00 uur een lezing en een rondleiding door de tentoonstelling van het werk van de kunstenares in het Stadsmuseum Woerden (voor details zie hierboven). Deelnemers worden ontvangen in de Vroedschapszaal van het Stadsmuseum met koffie/thee en iets lekkers. Toegang tot de lezing kost € 5,00 en het maximale aantal bezoekers is 30. Gezien de beperkte zaalcapaciteit verdient het aanbeveling vooraf contact op te nemen met het museum. Dat kan telefonisch via tel.nr. 0348-431008 of per e-mail.
[27 augustus 2014]
Ruildag Exlibriswereld in Den Haag, 11 oktober 2014
Op zaterdag 11 oktober wordt in het Haagse Museum Meermanno/Huis van het boek de najaarsruildag van Exlibriswereld gehouden. De ruildag start om 11.00 uur (een uur later dan gebruikelijk) en eindigt om 16.00 uur. Er zal ook een determineertafel zijn, waar ongeïdentificeerde exlibris kunnen worden voorgelegd. Neem dus uw bladen van onbekende makers mee! Het adres van Meermanno is Prinsessegracht 30, 2514 AP  Den Haag. Tegenover het museum bevindt zich een parkeergarage (onder het Malieveld) en vanaf het Centraal Station is het ongeveer 5 minuten lopen.

Tentoonstelling Oswald Wenckebach, Noordwijk, 4 april - 14 september 2014
In Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 in Noordwijk, is van 4 april tot 14 september een expositie te zien die gewijd is aan de houtsneden van Oswald Wenckebach (1895-1962). Wenckebach, die vooral bekend is als beeldhouwer, maakte deze prenten, waaronder ook enkele exlibris, vooral in zijn jonge jaren. Bijna negentig daarvan zijn in deze tentoonstelling opgenomen. Voor meer details zie de website van het museum.

Expositie Litho's Valkenswaard, 18 april t/m 21 september 2014
Van vrijdag 18 april t/m zondag 21 september 2014 is in het Nederlands Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C te Valkenswaard de expositie 'LITHO'S MET EEN S' te zien. De steendruk en lithografie is springlevend! Mondiaal wordt deze grafische techniek in ere gehouden door kunstenaars die zich laten leiden zoals de uitvinder Alois Senefelder het de wereld leerde, maar ook het experiment zeker niet schuwen. De expositie toont een fascinerende selectie van door steendrukker Aad Hekker gedrukte litho’s van de beeldend kunstenaars Nicole Schulze, Cristina Secco, Kees Slegt, Matthijs Sluiter, Paul Smulders, Laurien Sneep en Ruud Spil. De expositie is in eigen beheer samengesteld in nauw overleg met Archaeopteryx Lithographica en mogelijk gemaakt door de sponsors, donateurs en vrienden van het Nederlands Steendrukmuseum. Openingstijden van het museum zijn dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer info zie de site van het Steendrukmuseum.

Exlibris-tentoonstelling Den Haag, 21 juli-17 augustus 2014
collectie Jansen-Ebing
Van 22 juli t/m 17 augustus toont Museum Meermanno in Den Haag een tentoonstelling met exlibris uit de collectie Jansen-Ebing. Aanleiding tot de tentoonstelling is de recent voltooide registratie van de Jansen-Ebing collectie in Meermanno (o.a. door Henk van Buul, gewaardeerd lid van Exlibriswereld) en het recente overlijden van mevrouw Jansen-Ebing. In drie zalen worden enkele zwaartepunten uit de verzameling getoond: vroege Duitse en oude Engelse heraldische exlibris, moderne exlibris van o.a. Oost-Europese landen, Duitsland, Nederland en België, thema’s als erotiek, Don Quichot, Tijl Uilenspiegel, kunstenaars voor kunstenaars, typografisch en koninklijk. Ook zijn er exlibris te zien die in opdracht van Jansen zijn gemaakt, inclusief bijbehorende correspondentie en enkele blokjes. Voor adresgegevens van Museum Meermanno zie hieronder bij de ruildag van 11 oktober. De openingstijden zijn dinsdag t/m zondag, 11.00-17.00 uur (op maandag gesloten).

Workshop Exlibris drukken Den Haag, 16 augustus 2014
In het kader van de hierboven genoemde tentoonstelling wordt op zaterdag 16 augustus, van 13.00 tot 16.00 uur, in Museum Meermanno een workshop Exlibris drukken gegeven door grafisch kunstenaar Hanna de Haan. Onderdeel van de workshop is het bezichtigen van de expositie teneinde inspiratie en know how op te doen. Daarna gaat u aan het werk in de drukkerij van het museum. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwerp waarna u een linoleumafdruk in drie kleuren maakt op Japans rijstpapier. Het resultaat is een kleurrijk en persoonlijk ex-libris in beperkte oplage. Kosten: € 15,00 p.p.(vaste prijs, inclusief museumentree). Het is gewenst om voor deelname te reserveren.

Kleingrafiek-tentoonstelling Appingedam, 5 juli-27 juli 2014
Antje Veldstra, X1 2009
In De Noordelijke Kunsthof in Appingedam is deze zomer een fraaie tentoonstelling te zien met exlibris en kleingrafiek van vier noordelijke kunstenaars: Anne de Boer-Olsen, Coor Muller, Antje Veldstra en Peter Lazarov. De expositie loopt van 5 t/m 27 juli en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De prachtige tentoonstellingsruimte is gevestigd in een oud pakhuis, Blankenstein 2 in Appingedam. Pieter Jonker, redacteur van Grafiekwereld, zal tijdens de opening stil staan bij het werk van de vier exposanten. Kijk voor meer informatie op de website van De Noordelijke Kunsthof.


Exlibrisruildag in Mönchengladbach, 19 juli 2014
In de Stadtbibliothek Mönchengladbach-Rheydt, waarin ook het Internationaal Exlibriscentrum met de collectie Gernot Blum gehuisvest is, vindt op 19 juli 2014 vanaf 11.00 uur de 2e Exlibrisruildag Nordrhein-Westfalen plaats. De bibliotheek bevindt zich in het Karstadt-gebouw, Am Neumarkt 8, 41236 Mönchengladbach. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage Markt met directe toegang tot de bibliotheek (via de lift naar de 2e etage). Parkeren kan ook op parkeerterrein Gracht, op 500 meter afstand. In de bibliotheek zelf zijn warme en koude dranken verkrijgbaar; diverse eetgelegenheden bevinden zich op loopafstand. De organisatie hoopt op een talrijke opkomst van exlibrisliefhebbers, ook uit omringende landen, en een levendig en succesvol ruilverkeer.

Ruildag en veiling Exlibriswereld in De Bilt, 17 mei 2014
Exlibriswereld houdt haar eerstvolgende ruilbijeenkomst met veiling op zaterdag 17 mei van 10.00–16.00 uur in het H.F. Witte-Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt (openbaar vervoer via lijn 77 vanaf CS Utrecht – uitstappen Nobelstraat, De Bilt). De veiling begint om 12.00 uur. Bezichtiging van 10–12 uur. Veilinglijst ter plekke beschikbaar. Naast inbreng vanuit de vereniging door twee schenkingen (exlibris, boeken, vrij werk) kunnen ook de leden werk inbrengen voor de veiling. Opgave met vermelding van minimum-prijs voor 6 mei via de mail aan de secretaris van de vereniging. Van de veilingopbrengst wordt 20% ingehouden voor het spekken van de kas van Exlibriswereld. Voor een overzicht van de te veilen kavels zie de kavellijst.