Jubileum | Laatste nieuws


Jubileumproject Het Nederlandse Volksverhaal

Eén van de voorgenomen projecten in het jubileumjaar 2021 is een themanummer van Grafiekwereld gewijd aan illustraties door bekende grafici in boekuitgaven van Nederlandse volksverhalen. Gekoppeld aan dit bijzondere project is het project De canon van het Nederlandse Volksverhaal, waarbij leden van Exlibriswereld (en andere belangstellenden) worden uitgenodigd om een opdracht te geven voor een te maken illustratie (of exlibris) met als onderwerp de verbeelding van een Nederlands volksverhaal (sage, legende, sprookje) naar keuze. Tot op heden hebben zich al negen opdrachtgevers aangemeld. De kunstenaar die de opdrachten uitvoert is niemand minder dan houtgraveur Peter Lazarov. Er is nog ruimte voor enkele opdrachten. De prenten worden gemaakt in de houtgravure-techniek. Aanmelding via e-mail is nog mogelijk tot 15 januari 2020. De kosten zijn € 500,- + verzendkosten voor een oplage van 100 prenten.


[11 december 2019]

Noteer de datum!

De jubileumcommissie is intussen een aantal malen bijelkaar geweest en vele plannen en suggesties zijn aan de orde gekomen. Daar wordt achter de schermen naarstig aan verder gewerkt. Eén belangrijke kogel is inmiddels door de kerk: als datum voor de feestelijke jubileumdag is gekozen voor:

zaterdag 24 april 2021

De dag wordt gecombineerd met de jaarvergadering, en er is ook ruimschoots gelegenheid voor ruilactiviteiten. Het spreekt vanzelf dat het programma een feestelijk karakter zal hebben. Over de precieze invulling daarvan zullen wij berichten, zodra een en ander definitief is.

Momenteel wordt gezocht naar een locatie die qua uitstraling, capaciteit en ligging/bereikbaarheid voor onze jubileumviering geschikt is. Wij houden u op de hoogte!


[11 november 2019]