Jubileum | Laatste nieuws


Programma Jubileumdag

Het programma van de Jubileumdag op zaterdag 30 oktober 2021 is bekend. De dag begint om 10.30 uur en zal eindigen rond 17.00. 

Bekijk het ➡ PROGRAMMA[20 september 2021]

Jubileumprent nu ook te koop

De jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis, die de leden bij het voorjaarsnummer van Grafiekwereld hebben ontvangen, is nu ook te koop in onze webwinkel, voor het bedrag van € 10,00 (excl. verzendkosten).[19 april 2021]

Nieuwe datum Jubileumdag: 30 oktober 2021

Bestuur en Jubileumcommissie hebben een nieuwe datum bepaald voor de viering van het jubileum. De nieuwe datum is zaterdag 30 oktober 2021. Plaats van handeling zal zijn het vertrouwde en centraal gelegen Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. De invulling van de dag zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Er zal in ieder geval ook geruild kunnen worden!

[15 april 2021]

Jubileumdag verschoven naar najaar

Vanwege de aanhoudende corona-problemen heeft het bestuur moeten besluiten de Jubileumdag, die aanvankelijk gepland was op zaterdag 24 april 2021, te verschuiven naar een datum in het najaar van 2021. Gezocht wordt nog naar de meest geschikte datum. Zodra deze bekend is zal dat hier gemeld worden. Ook de invulling van de dag en de locatie zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Er zal in ieder geval ook geruild kunnen worden!

[1 maart 2021]

Jubileumtentoonstelling Grafiek van W.J. Rozendaal

In het kader van het jubileumjaar 2021 organiseert Exlibriswereld een tentoonstelling met werk van Willem Rozendaal (1899-1971). Met zijn prachtige oeuvre van zowel exlibris en gelegenheidsgrafiek als vrije prenten  belichaamt hij als het ware de huidige missie van Exlibriswereld: het promoten van de grafische kunst in het algemeen en het exlibris en andere kleingrafiek in het bijzonder. De expositie omvat vrijwel het complete exlibris-oeuvre, talrijke bladen gelegenheidsgrafiek en kleine prenten en 15 vrije prenten van groter formaat, waaronder het hier afgebeelde zelfportret uit 1950. Alle tentoongestelde werken zijn afkomstig uit de eigen gelederen van Exlibriswereld en zijn in genoemde periode te vinden in  Burgemeester Quicx Coffee & More, Joseph Corneli Allée 1, 6301 KK Valkenburg a/d Geul. Vanwege de geldende corona-maatregelen is het bezoeken van de tentoonstelling vooralsnog niet mogelijk, of hoogstens in zeer beperkte mate, gezien het feit dat de locatie uitsluitend geopend is voor take away. In principe zijn de openingstijden dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Parkeren en toegang zijn gratis. Op de pagina Agenda zullen wijzigingen in de toegankelijkheid van de tentoonstelling gemeld worden. Het is ook mogelijk telefonisch contact op te nemen met de locatie: 043 608 8888. Voor meer informatie bekijk de flyer.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling de tentoonstelling ook op één of meer plekken elders in het land op te stellen. Door de voortsurende corona-problematiek zijn deze plannen vooralsnog niet geconcretiseerd. We blijven zoeken naar mogelijkheden.

[1 maart 2021]

Jubileumproject Het Nederlandse Volksverhaal

Eén van de voorgenomen projecten in het jubileumjaar 2021 is een themanummer van Grafiekwereld gewijd aan illustraties door bekende grafici in boekuitgaven van Nederlandse volksverhalen. Gekoppeld aan dit bijzondere project is het project De canon van het Nederlandse Volksverhaal, waarbij leden van Exlibriswereld (en andere belangstellenden) worden uitgenodigd om een opdracht te geven voor een te maken illustratie (of exlibris) met als onderwerp de verbeelding van een Nederlands volksverhaal (sage, legende, sprookje) naar keuze. Tot op heden hebben zich al negen opdrachtgevers aangemeld. De kunstenaar die de opdrachten uitvoert is niemand minder dan houtgraveur Peter Lazarov. Er is nog ruimte voor enkele opdrachten. De prenten worden gemaakt in de houtgravure-techniek. Aanmelding via e-mail is nog mogelijk tot 15 januari 2020. De kosten zijn € 500,- + verzendkosten voor een oplage van 100 prenten.


[11 december 2019]

Noteer de datum!  Deze datum komt te vervallen

De jubileumcommissie is intussen een aantal malen bijelkaar geweest en vele plannen en suggesties zijn aan de orde gekomen. Daar wordt achter de schermen naarstig aan verder gewerkt. Eén belangrijke kogel is inmiddels door de kerk: als datum voor de feestelijke jubileumdag is gekozen voor:

zaterdag 24 april 2021   NAJAAR 2021

De dag wordt gecombineerd met de jaarvergadering, en er is ook ruimschoots gelegenheid voor ruilactiviteiten. Het spreekt vanzelf dat het programma een feestelijk karakter zal hebben. Over de precieze invulling daarvan zullen wij berichten, zodra een en ander definitief is.

Momenteel wordt gezocht naar een locatie die qua uitstraling, capaciteit en ligging/bereikbaarheid voor onze jubileumviering geschikt is. Wij houden u op de hoogte!


[11 november 2019]