Jubileum | Laatste nieuwsNoteer de datum!

De jubileumcommissie is intussen een aantal malen bijelkaar geweest en vele plannen en suggesties zijn aan de orde gekomen. Daar wordt achter de schermen naarstig aan verder gewerkt. Eén belangrijke kogel is inmiddels door de kerk: als datum voor de feestelijke jubileumdag is gekozen voor:

zaterdag 24 april 2021

De dag wordt gecombineerd met de jaarvergadering, en er is ook ruimschoots gelegenheid voor ruilactiviteiten. Het spreekt vanzelf dat het programma een feestelijk karakter zal hebben. Over de precieze invulling daarvan zullen wij berichten, zodra een en ander definitief is.

Momenteel wordt gezocht naar een locatie die qua uitstraling, capaciteit en ligging/bereikbaarheid voor onze jubileumviering geschikt is. Wij houden u op de hoogte!


[11 november 2019]