Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 

Goedbezochte ruildag in Valkenswaard
In het Steendrukmuseum in Valkenswaard vond op zaterdag 15 februari de traditionele voorjaarsruildag van Exlibriswereld plaats. Behalve de levendige ruilhandel was er de presentatie van de 4e seizoensprent in het lithografische vierluik van de hand van Hedwig Pauwels. Ten behoeve van de Jubileumkas was er opnieuw een uitgebreide en hoogwaardige tombola. Bekijk het fotoverslag van de dag.

Hedwig Pauwels en zijn prent De Winter

Aanbieding voor nieuwe leden Exlibriswereld
Wie zich vanaf nu aanmeldt als lid van de vereniging Exlibriswereld kan voor het bescheiden bedrag van € 7,50 in het bezit komen van een exlibris-starterspakket. Dit omvat ca. 75 exlibris uit de eigen voorraden van de vereniging. Op deze manier kunnen beginnende verzamelaars op eenvoudige wijze een basis leggen voor een interessante collectie. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over het lidmaatschap van Exlibriswereld evenals een aanmeldingsformulier voor aspirant-leden is te vinden op de pagina Lid worden.

Doek valt voor Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
Van onze zuiderburen komt het bericht dat, met de pensionering van de collectiebeheerder, in november 2019, en het besluit van het stadsbestuur om geen opvolger aan te stellen, de activiteiten van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas helaas worden beëindigd. Dat betekent o.m. dat er geen eigen tentoonstellingen meer gehouden  worden, en ook de tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd zal niet meer vanuit SteM (=Stedelijke Musea) Sint-Niklaas georganiseerd worden. De collectie zal vooralsnog door de SteM bewaard worden, maar alle uitbreidingen van de collectie door aankoop of schenking worden stopgezet. Wèl kan onze zustervereniging Graphia zijn bestuursvergaderingen en jaarlijkse ruildag in SteM blijven organiseren. Bovendien zal Graphia in 2020 drie tentoonstellingen over exlibris inrichten in de Gerard Gaudaenzaal van SteM.

Grote veiling bij jaarvergadering Exlibriswereld
Aansluitend aan de jaarvergadering die op zaterdag 16 mei in De Bilt plaats vindt, zal (o.a. ten bate van de jubileumkas) een grote veiling plaats vinden. Alle leden kunnen kavels inbrengen. In de Agenda vindt u hierover meer informatie.


Premieprent Jubileum 2021
Bij het decembernummer van Grafiekwereld ontvingen leden en abonnees als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov. Deze prent maakt onderdeel uit van één van de bijzondere projecten die in het kader van het jubileumjaar 2021 worden georganiseerd, waarbij het Nederlandse volksverhaal het centrale thema is. Rond dit thema zal Peter Lazarov een aantal prenten in opdracht vervaardigen. De nu verspreide prent, een opdracht van het bestuur van Exlibriswereld, is de eerste staat van een houtgravure met als thema De vloek van Nagele. In het jubileumjaar zullen leden en abonnees de definitieve versie van deze prent ontvangen. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheid om als opdrachtgever deel te nemen, zie het Laatste nieuws rond het jubileum. Deze prent kan evenals zijn voorgangers (voorzover niet uitverkocht) nabesteld worden in onze webwinkel.

Peter Lazarov (houtgravure 2019)


Decembernummer Grafiekwereld verschenen
Jaargang 6 van Grafiekwereld wordt dezer dagen compleet met het verschijnen van het decembernummer. Pieter Jonker heeft wederom een belangrijk deel van de kopij voor zijn rekening genomen, met een artikel over de graficus Kuno Brinks en een bijdrage over het jubileumproject met Peter Lazarov, waarin het Nederlandse volksverhaal centraal staat. Aanmelding voor deelname aan dit project is nog mogelijk tot 15 januari 2020. Peter Kooij verzorgde het tweede en laatste deel van zijn verkenningen rond Phons Schellart; Willem Visser verhaalt van een bijzondere ervaring in verband met de Belgische kunstenaar Rik Wouters (1882-1916); Evert Veldhuizen levert een uitgebreid artikel naar aanleiding van het 50-jarig kunstenaarsjubileum van Joost Swarte en Henk de Gans verdiept zich in het thema 'molens' op exlibris. Anneüs van der Bee gaat in zijn column in op de eenzaamheid van de exlibrisverzamelaar en doet enige nuttige suggesties aan de hand om dat isolement te doorbreken. Behalve deze interessante verhandelingen bevat dit nummer helaas ook enkele verdrietige berichten: in de afgelopen periode zijn Thomas Thiels, Jos van Waterschoot en Wim Zwiers overleden. Zij hebben, ieder op hun eigen manier, een belangrijke bijdrage geleverd aan onze exlibriswereld. De pdf van dit nummer kan geraadpleegd worden op de pagina Publicaties

Exlibriswereld op Boekkunstbeurs Leiden 2019
Op 9 en 10 november was onze vereniging voor het tweede achtereenvolgende jaar met een informatiestand vertegenwoordigd op de zoals altijd drukbezochte Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden. De beurs wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk in de Marge en de Stichting Handboekbinden. De EW-standbemanning in de personen van Lambert Hermkens en Maarten Giltay Veth mocht zich verheugen in een levendige aanloop en wist de naamsbekendheid van Exlibriswereld opnieuw een stevige impuls te geven. Ook volgend jaar zal Exlibriswereld weer acte de présence geven in de Pieterskerk!
Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september 2018 in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.