Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 


Grafiekwereld nummer 4 verschenen
Nummer 4 van de huidige jaargang van Grafiekwereld is onlangs verschenen en verzonden. In deze uitgave vinden we bijdragen van Evert Veldhuizen over de Tsjechische graficus Oldřich Jelen,van Kees Bremer over een exlibris van de Hongaar Endre Vadasz, en van Coen Geertsema over zijn naspeuringen aangaande het kleine exlibrisoeuvre van Melie van der Meij. Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn 10 mooiste exemplaren gelegenheidsgrafiek van niet-Nederlandse kunstenaars. De column van Anneüs van der Bee mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hij blikt weemoedig terug op de tijd dat hij zijn eerste schreden in de exlibriswereld zette... Bij dit laatste nummer van Grafiekwereld is wederom een premieprent gevoegd, dit keer een kleurenlitho van de bovengenoemde Oldřich Jelen. Hij heeft er twee vervaardigd; wie de ontbrekende prent à € 10 wil aanschaffen, wende zich tot Maarten Giltay Veth (voor contactgegevens zie het blad).  Het mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding 160 completeren deze decemberzending. Voor een preview van dit nummer zie de pagina Publicaties.

Veiling van exlibris in Haarlem
Op donderdag 24 november komt bij veilinghuis Bubb Kuyper een belangrijke collectie exlibris en kleingrafiek onder de hamer, te weten deel 2 van de collectie Henk Weltje. Zie voor meer gegevens hierover de pagina Agenda.

Ruildag Plus Fochteloo AFGELAST
De Ruildag Plus die op zaterdag 15 oktober in Fochteloo zou plaatsvinden, is afgelast. Omdat meerdere vrijwilligers door corona zijn geveld, kan dit evenement helaas geen doorgang vinden. Wij wensen de getroffenen van harte beterschap!

Grafiekwereld nummer 3 verschenen
De najaarseditie van Grafiekwereld is een themanummer dat geheel gewijd is aan de prentkunst in relatie tot Nederlandse volksverhalen. Gastredacteur en "oude rot" Pieter Jonker heeft de samenstelling van dit nummer voor zijn rekening genomen en met medewerking van Pieter Kooij, Evert Veldhuizen en vaste waarde Anneüs van der Bee is weer een boeiend en fraai verlucht blad van de persen gerold. Meegezonden werd als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov, zijnde de definitieve staat van de ook al bij het winternummer 2019 meegeleverde prent in eerste staat, getiteld De vloek van Nagele. Verder bij dit nummer de gebruikelijke toegiften in de vorm van het mededelingenkatern van de secretaris en de antiquariaatsaanbieding (nr. 159). Op de pagina Publicaties is wederom een royale preview te vinden.

Ontbrekend beeldverslag geplaatst
Een oplettende sitebezoeker wees erop dat van de Jubileumbijeenkomst op 30 0ktober 2021 in De Bilt geen fotoverslag op de site te vinden is. Die constatering was geheel juist, een nalatigheid van de afdeling webbeheer... In deze omissie is nu alsnog voorzien door de plaatsing van de betreffende diaserie op de pagina Fotogalerij.

Zomernummer 2022 Grafiekwereld verschenen
In juni verscheen het zomernummer van Grafiekwereld, met de gebruikelijke baaierd aan artikelen en afbeeldingen. Roland Koekkoek belicht originaliteit en authenticiteit van het exlibris, Cees Lith gaat in op het grafisch werk van R.N. Roland Holst. Johan Veenstra bespreekt een curieus exlibris en Anneüs van der Bee verdiept zich in het fenomeen schoonheid. Evert Veldhuizen laat zien hoe je per luchtballon in de exlibriswereld kunt belanden en Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn meest geliefde typografische kunstwerken. Wijnand Sins besluit dit nummer met zijn zoektocht naar een ver familielid, Akke Sins. Met het blad werden de gebruikelijke bijlagen meegezonden: het mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding 158. En uiteraard verdient vermelding het Nobilis Cahier nummer 15, geheel gewijd aan de grafiek van Grietje Postma. Voor een preview van het zomernummer zie de pagina Publicaties.

Grafiekwereld nummer 1 jaargang 2022 verschenen
De inkt is al lang droog en en het volgende nummer is alweer in de maak, maar hier dan toch de melding van het verschijnen van het eerste nummer van Grafiekwereld in 2022, vanwege (on)praktische omstandigheden met de nodige vertraging. Ook deze aflevering bevatte weer interessante bijdragen, met vele illustraties in kleur. Evert Veldhuizen belicht het werk van Fré Cohen en Marion van Bergen. Jan van Opstal (en niet zoals abusievelijk bij het artikel vermeld Evert Veldhuizen) gaat in op leven en werk van Käthe Kollwitz; helaas zijn er twee in memoriams te melden: voor Johan Souverein van de hand van Connie Stumpel, en voor Cor van Vlijmen van de hand van Trudie Siegerink. Pieter Jonker richt de schijnwerpers op Jeanne Bieruma Oosting, over wie een lezenswaardige biografie is verschenen van Jolande Withuis. Ook bij Stichting Nobilis is een boek verschenen over de betekenis van Bieruma Oosting voor de prentkunst, getiteld Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst (auteurs Pieter Jonker en Peter Kooij). Coen Geertsema, die veel tijd besteedt aan het vervaardigen en aanleveren van werklijsten, verhaalt wat daarbij zoal zijn pad kruist. Ton Rechtuijt bespreekt een bijzonder exlibrtis van de hand van Jan Schoonhoven, waarna Anneüs van der Bee dit nummer afsluit met enige bespiegelingen ten aanzien van het voor menigeen herkenbare fenomeen 'ontspullen'... Het blad ging weer vergezeld van enkele bijlagen, dit keer een lino van Marion van Bergen als premieprent, Antiquariaatsaanbieding 157 en het mededelingenkatern van de secretaris. Bekijk een preview van dit nummer op de pagina Publicaties. De zomereditie zal spoedig volgen...