Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 

Decembernummer Grafiekwereld verschenen
Jaargang 6 van Grafiekwereld wordt dezer dagen compleet met het verschijnen van het decembernummer. Pieter Jonker heeft wederom een belangrijk deel van de kopij voor zijn rekening genomen, met een artikel over de graficus Kuno Brinks en een bijdrage over het jubileumproject met Peter Lazarov, waarin het Nederlandse volksverhaal centraal staat. Aanmelding voor deelname aan dit project is nog mogelijk tot 15 januari 2020. Peter Kooij verzorgde het tweede en laatste deel van zijn verkenningen rond Phons Schellart; Willem Visser verhaalt van een bijzondere ervaring in verband met de Belgische kunstenaar Rik Wouters (1882-1916); Evert Veldhuizen levert een uitgebreid artikel naar aanleiding van het 50-jarig kunstenaarsjubileum van Joost Swarte en Henk de Gans verdiept zich in het thema 'molens' op exlibris. Anneüs van der Bee gaat in zijn column in op de eenzaamheid van de exlibrisverzamelaar en doet enige nuttige suggesties aan de hand om dat isolement te doorbreken. Behalve deze interessante verhandelingen bevat dit nummer helaas ook enkele verdrietige berichten: in de afgelopen periode zijn Thomas Thiels, Jos van Waterschoot en Wim Zwiers overleden. Zij hebben, ieder op hun eigen manier, een belangrijke bijdrage geleverd aan onze exlibriswereld. De pdf van dit nummer kan geraadpleegd worden op de pagina Publicaties

Exlibriswereld op Boekkunstbeurs Leiden 2019
Op 9 en 10 november was onze vereniging voor het tweede achtereenvolgende jaar met een informatiestand vertegenwoordigd op de zoals altijd drukbezochte Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden. De beurs wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk in de Marge en de Stichting Handboekbinden. De EW-standbemanning in de personen van Lambert Hermkens en Maarten Giltay Veth mocht zich verheugen in een levendige aanloop en wist de naamsbekendheid van Exlibriswereld opnieuw een stevige impuls te geven. Ook volgend jaar zal Exlibriswereld weer acte de présence geven in de Pieterskerk!
Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

5e Dag van de Prentkunst/Najaarsruildag Exlibriswereld
Vele (klein)grafiekliefhebbers wisten zaterdag 12 oktober, ondanks het druilerige weer, de weg te vinden naar het Friese Fochteloo, de thuisbasis van Stiching Nobilis. In het grafiekcentrum en het aanpalende Dorpshuis Et Legien verzamelden zich grafisch kunstenaars, verzamelaars en geïnteresseerd publiek. Kunstenaars presenteerden hun werk en op het programma stonden enkele lezingen en grafiekdemonstraties. Voor de leden van Exlibriswereld was er ruimte voor ruilactiviteiten, Stichting Nobilis hield "uitverkoop" van prenten. Van de dag is een fotoverslag te vinden via de pagina Fotogalerij.

5e Dag van de Prentkunst, Fochteloo 12 oktober 2019

Nieuwe werklijsten geplaatst
Er zijn weer vier nieuwe werklijsten geplaatst op de pagina Werklijsten. Om precies te zijn, die van Theo van Hoytema, R.N. Roland Holst, Joop Sjollema en C.T. Tuymelaar.

Ruildag Haarlem gaat niet door
De eerder voor 14 december 2019 in Haarlem aangekondigde ruildag van Exlibriswereld kan helaas, wegens gebrek aan een geschikte én betaalbare ruimte,  geen doorgang vinden.

Najaarsnummer Grafiekwereld verschenen
September is de maand van verschijnen van het najaarsnummer van Grafiekwereld (jaargang 6, nummer 3), dat leden en abonnees onlangs hebben ontvangen. Het blad staat weer vol interessante teksten en vele fraaie illustraties. Pieter Jonker bespreekt de grafici Jan Mensinga en Jozef Cantré, en doet verslag van de schenking aan Stichting Nobilis van het grafisch werk van Herman Gordijn (1932-2017); Evert Veldhuizen gaat in op het werk van het Russische grafisch talent Svetlana Ryabova (*1994), en op dat van Willy Sluiter en de enkele exlibris van diens hand; Peter Kooij wijdt een uitgebreid artikel aan de bekende verzamelaar/graficus A.I.J.M. (Phons) Schellart, en Henk de Gans buigt zich over een exlibris met het thema 'Rhodos'; Anneüs van der Bee ten slotte vergast ons op een typologie van de verzamelaar. Bij dit nummer is nu eens geen premieprent meegezonden, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door Nobilis Cahier 12, over verzamelaar en grafiekpromotor Jan Rhebergen (1915-2002). Uiteraard werden ook de Antiquariaatsaanbieding (nr. 147) en het mededelingenkatern van de secretaris meegezonden. Ook van dit nummer is de pdf te vinden op de pagina Publicaties.


Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

Nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht
Weer een nieuwe rubriek! Zoals aangekondigd biedt deze site nu ook de mogelijkheid een oproep te plaatsen, als men op zoek is naar een bepaald exlibris, specifieke informatie enz. Met deze nieuwe service hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe vruchtbare (ruil)contacten en gestroomlijnde informatie-uitwisseling. De nieuwe pagina is opgenomen in het menu in de linkerkolom. Nieuwe oproepen en reacties op oproepen van anderen kunnen daar worden "ingeleverd".

Nieuwe rubriek Werklijsten
Zoals aangekondigd in het zojuist verschenen mededelingenkatern bij Grafiekwereld 5-1 is op deze site sinds kort de nieuwe rubriek Werklijsten in de lucht, waar werklijsten van exlibris- en kleingrafiek-kunstenaars een plek kunnen krijgen. Er is alvast een beginnetje gemaakt met een achttal lijsten die te raadplegen, te printen en te downloaden zijn, o.a. een door Anne de Boer samengestelde lijst van kunstenaars van De Ploeg. Verdere informatie is te vinden op de pagina zelf. De hoop is dat we hiermee het begin hebben gemaakt van een degelijke databank van met name de Nederlandse kleingrafiek, hoewel natuurlijk ook lijsten van buitenlandse kunstenaars een plaats kunnen krijgen. De oplettende bezoeker van exlibriswereld.nl zal ook bemerkt hebben dat de lay out van de site enigszins is aangepast, in die zin dat het navigatiemenu nu in zijn geheel aan de linkerkant staat, hetgeen de overzichtelijkheid hopelijk ten goede komt. Over verdere aanpassingen en verbeteringen wordt voortdurend nagedacht. Bovenaan de planning staat nu een nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht, die binnen afzienbare tijd gelanceerd zal worden... Andere bruikbare suggesties zijn altijd welkom, bv via de mail!

Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend is een tweede serie van 24 onbekende exlibris geplaatst, in een aparte diapresentatie.Wie meent een of meer bladen te kunnen identificeren, wordt van harte uitgenodigd dit door te geven via het reactieformulier. Ook eventuele nieuwe te identificeren exlibris kunnen via dat formulier aangemeld worden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe pagina Gezocht/gevraagd, voor wie bepaalde bladen of informatie zoekt. Wordt vervolgd...

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruillijsten leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.