Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 


Nieuwe serie Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend is een nieuwe serie geplaatst, te weten Serie III dd 30-05-2020. Oplossingen (met zoveel mogelijk gegevens) zijn uiteraard van harte welkom.

Mededeling van het bestuur

In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering en ruilbijeenkomst van zaterdag 16 mei 2020 in De Bilt af te blazen en naar een latere datum te verschuiven. We hebben geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, zodat wij nu nog geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Natuurlijk hopen wij dat de crisis niet nog maanden aanhoudt, maar we kunnen op dit moment niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Vandaar dat het goed is om de berichtgeving over een nieuwe datum en eventueel ander belangrijk nieuws op deze website in de gaten te houden. Ondertussen hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeert en wensen u sterkte en succes om de maatregelen die genomen zijn op te volgen.

Grafiekwereld Jaargang 7 Nummer 1 verschenen
Onlangs is het voorjaarsnummer van Grafiekwereld van de persen gerold en bezorgd bij leden en abonnees. Dit nummer telt dubbel zoveel pagina's als gebruikelijk. Het betreft een special die geheel gewijd is aan het thema 'prentkunst in en om Zutphen'. De diverse artikelen behandelen achtereenvolgens de Gaillarde Pers, Zutphen in prenten, en de kunstenaars Peter Kooij, Jeanne Bieruma Oosting, Sandra van de Griendt, Wim van der Meij, Peter Kalkowsky, Charles Glaude Behrens, Linde Leijh en Ank Spronk-Feenstra. Alle bijdragen zijn voorzien van vele prachtige illustraties, voor een groot deel in kleur. Bij het voorjaarsnummer waren ook de gebruikelijke bijlagen gevoegd, in de vorm van het mededelingenkatern van de secretaris en de Antiquariaatsaanbieding (nr. 149). Als premie werd dit keer meegezonden Nobilis Cahier 13, getiteld de prentkunst van Manuel Kurpershoek, vrienden en collega's. Van Grafiekwereld 2020-1 is een preview te bekijken via de pagina Publicaties.

De omslagen van Grafiekwereld 2020-1 en Nobilis Cahier 13

Nieuwe werklijsten
In de rubriek Werklijsten zijn onlangs weer tien nieuwe werklijsten geplaatst. Deze zijn in te zien en te downloaden.

Goedbezochte ruildag in Valkenswaard
In het Steendrukmuseum in Valkenswaard vond op zaterdag 15 februari de traditionele voorjaarsruildag van Exlibriswereld plaats. Behalve de levendige ruilhandel was er de presentatie van de 4e seizoensprent in het lithografische vierluik van de hand van Hedwig Pauwels. Ten behoeve van de Jubileumkas was er opnieuw een uitgebreide en hoogwaardige tombola. Bekijk het fotoverslag van de dag.

Hedwig Pauwels en zijn prent De Winter

Aanbieding voor nieuwe leden Exlibriswereld
Wie zich vanaf nu aanmeldt als lid van de vereniging Exlibriswereld kan voor het bescheiden bedrag van € 7,50 in het bezit komen van een exlibris-starterspakket. Dit omvat ca. 75 exlibris uit de eigen voorraden van de vereniging. Op deze manier kunnen beginnende verzamelaars op eenvoudige wijze een basis leggen voor een interessante collectie. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over het lidmaatschap van Exlibriswereld evenals een aanmeldingsformulier voor aspirant-leden is te vinden op de pagina Lid worden.

Doek valt voor Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
Van onze zuiderburen komt het bericht dat, met de pensionering van de collectiebeheerder, in november 2019, en het besluit van het stadsbestuur om geen opvolger aan te stellen, de activiteiten van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas helaas worden beëindigd. Dat betekent o.m. dat er geen eigen tentoonstellingen meer gehouden  worden, en ook de tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd zal niet meer vanuit SteM (=Stedelijke Musea) Sint-Niklaas georganiseerd worden. De collectie zal vooralsnog door de SteM bewaard worden, maar alle uitbreidingen van de collectie door aankoop of schenking worden stopgezet. Wèl kan onze zustervereniging Graphia zijn bestuursvergaderingen en jaarlijkse ruildag in SteM blijven organiseren. Bovendien zal Graphia in 2020 drie tentoonstellingen over exlibris inrichten in de Gerard Gaudaenzaal van SteM.

Grote veiling bij jaarvergadering Exlibriswereld
Aansluitend aan de jaarvergadering die op zaterdag 16 mei in De Bilt plaats vindt, zal (o.a. ten bate van de jubileumkas) een grote veiling plaats vinden. Alle leden kunnen kavels inbrengen. In de Agenda vindt u hierover meer informatie.


Premieprent Jubileum 2021
Bij het decembernummer van Grafiekwereld ontvingen leden en abonnees als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov. Deze prent maakt onderdeel uit van één van de bijzondere projecten die in het kader van het jubileumjaar 2021 worden georganiseerd, waarbij het Nederlandse volksverhaal het centrale thema is. Rond dit thema zal Peter Lazarov een aantal prenten in opdracht vervaardigen. De nu verspreide prent, een opdracht van het bestuur van Exlibriswereld, is de eerste staat van een houtgravure met als thema De vloek van Nagele. In het jubileumjaar zullen leden en abonnees de definitieve versie van deze prent ontvangen. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheid om als opdrachtgever deel te nemen, zie het Laatste nieuws rond het jubileum. Deze prent kan evenals zijn voorgangers (voorzover niet uitverkocht) nabesteld worden in onze webwinkel.

Peter Lazarov (houtgravure 2019)Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september 2018 in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.