Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 

Zomernummer 2022 Grafiekwereld verschenen
In juni verscheen het zomernummer van Grafiekwereld, met de gebruikelijke baaierd aan artikelen en afbeeldingen. Roland Koekkoek belicht originaliteit en authenticiteit van het exlibris, Cees Lith gaat in op het grafisch werk van R.N. Roland Holst. Johan Veenstra bespreekt een curieus exlibris en Anneüs van der Bee verdiept zich in het fenomeen schoonheid. Evert Veldhuizen laat zien hoe je per luchtballon in de exlibriswereld kunt belanden en Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn meest geliefde typografische kunstwerken. Wijnand Sins besluit dit nummer met zijn zoektocht naar een ver familielid, Akke Sins. Met het blad werden de gebruikelijke bijlagen meegezonden: het mededelingenkatern van de secretaris en Antiquariaatsaanbieding 158. En uiteraard verdient vermelding het Nobilis Cahier nummer 15, geheel gewijd aan de grafiek van Grietje Postma. Voor een preview van het zomernummer zie de pagina Publicaties.

Grafiekwereld nummer 1 jaargang 2022 verschenen
De inkt is al lang droog en en het volgende nummer is alweer in de maak, maar hier dan toch de melding van het verschijnen van het eerste nummer van Grafiekwereld in 2022, vanwege (on)praktische omstandigheden met de nodige vertraging. Ook deze aflevering bevatte weer interessante bijdragen, met vele illustraties in kleur. Evert Veldhuizen belicht het werk van Fré Cohen en Marion van Bergen. Jan van Opstal (en niet zoals abusievelijk bij het artikel vermeld Evert Veldhuizen) gaat in op leven en werk van Käthe Kollwitz; helaas zijn er twee in memoriams te melden: voor Johan Souverein van de hand van Connie Stumpel, en voor Cor van Vlijmen van de hand van Trudie Siegerink. Pieter Jonker richt de schijnwerpers op Jeanne Bieruma Oosting, over wie een lezenswaardige biografie is verschenen van Jolande Withuis. Ook bij Stichting Nobilis is een boek verschenen over de betekenis van Bieruma Oosting voor de prentkunst, getiteld Jeanne Bieruma Oosting en de prentkunst (auteurs Pieter Jonker en Peter Kooij). Coen Geertsema, die veel tijd besteedt aan het vervaardigen en aanleveren van werklijsten, verhaalt wat daarbij zoal zijn pad kruist. Ton Rechtuijt bespreekt een bijzonder exlibrtis van de hand van Jan Schoonhoven, waarna Anneüs van der Bee dit nummer afsluit met enige bespiegelingen ten aanzien van het voor menigeen herkenbare fenomeen 'ontspullen'... Het blad ging weer vergezeld van enkele bijlagen, dit keer een lino van Marion van Bergen als premieprent, Antiquariaatsaanbieding 157 en het mededelingenkatern van de secretaris. Bekijk een preview van dit nummer op de pagina Publicaties. De zomereditie zal spoedig volgen...
Winternummer Grafiekwereld verschenen
Het jubileumjaar van Exlibriswereld loopt ten einde en met het bijna dubbeldikke winternummer van Grafiekwereld krijgt het een waardige afsluiting. De pagina's zijn dit keer vrijwel geheel gevuld met afbeeldingen van exlibris en gelegenheidsgrafiek, één voor elk van de 75 jaren van het verenigingsbestaan. Evert Veldhuizen heeft, na voorbereidend werk van Jan van Koolwijk, een fraaie selectie gemaakt en deze voorzien van enige inleidende bespiegelingen. Aan het eind van het nummer is een index opgenomen van artikelen uit de jaargangen 2018 t/m 2021, en ook een van de grafiekafbeeldingen uit dezelfde periode. Maarten Giltay Veth heeft deze monnikenklus voor zijn rekening genomen. Met het blad werd de gebruikelijke Antiquariaatsaanbieding meegezonden, alsmede het mededelingenkatern van de secretaris. Als feestelijke toegift ontvingen alle leden een aantal bladen op naam van mr. D. Giltay Veth, beschikbaar gesteld door zijn kleinzoon. Bedankt, Maarten! Een preview van het decembernummer kan men bekijken via de pagina Publicaties.

Veel exlibris op Najaarsveiling Bubb Kuyper
Op de najaarsveiling van boeken en prenten van veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem, die gehouden wordt van 23 t/m 26 november 2021 wordt dit keer een omvangrijke hoeveelheid exlibris en gelegenheidsgrafiek aangeboden. De ruim 330 kavels (dwz vele duizenden bladen) zijn afkomstig uit de verzameling van Exlibriswereld-lid Henk Weltje. Voor verdere details over de veiling zie de aankondiging op de pagina Agenda.

vlnr M.C. Escher, C. de Wolff, M. Fingesten


Exlibriswereld op Boekkunstbeurs Leiden
Op zaterdag 6 en zondag 7 november jl werd in de Pieterskerk te Leiden de jaarlijkse Boekkunstbeurs van de Stichting Drukwerk in de Marge gehouden. De vele stands waren bevolkt met margedrukkers, boekbinders, leveranciers van materialen enz. enz. Ook Exlibriswereld was aanwezig met een stand ter promotie van de vereniging. De standbezetting, in de personen van Lambert Hermkens en Maarten Giltay Veth, mocht zich verheugen in een levendige belangstelling voor het tentoongestelde materiaal en nam de gelegenheid te baat om het fenomeen exlibris grotere bekendheid te geven. De zondag kreeg voor Maarten een feestelijk tintje, toen bekend werd dat de Puettmannprijs dit jaar aan hem is toegekend vanwege zijn bijzondere drukwerk. Wij feliciteren Maarten van harte met deze eervolle onderscheiding.
Video 75 Jaar Exlibriswereld in vogelvlucht
Tijdens de jubileumdag op 30 oktober in De Bilt werd o.m. de videofilm vertoond met een overzicht van 75 jaar Exlibriswereld. Deze is nu ook hier te bekijken:Geslaagde jubileumdag in De Bilt
Op zaterdag 30 oktober vond in Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt de feestelijke dag plaats ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Exlibriswereld. De dag had een welgevuld programma: voorzitter Connie Stumpel sprak een openingswoord en vervolgde met de presentatie van de jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis en gedrukt door Francis Dirix. Aansluitend  werd een videopresentatie getoond met de titel 75 Jaar Exlibriswereld in vogelvlucht. Deze zal binnenkort op deze website te zien zijn. Henk Weltje en Wieneke Driessen gaven ieder een boeiende, persoonlijk getinte voordracht over het verschijnsel kleingrafiek en wat bij hen het verzamelvuur had doen ontbranden. Na de lunch was er volop gelegenheid tot ruilen en bijpraten. Roland Koekkoek zwaaide de hamer bij een speciale jubileumveiling ten bate van de verenigingskas, waarvan de bodem nu waarschijnlijk niet meer te zien is... Aan de zijwanden van de zaal waren twee exposities ingericht, één met favoriet werk van leden en kunstenaars en één met exlibris en gelegenheidsgrafiek van W.J. Rozendaal. De dag werd afgerond met een drankje en een hapje. Op de pagina Fotogalerij is een beeldimpressie van deze jubileumbijeenkomst te bekijken.

Najaarsnummer van Grafiekwereld verschenen!
Het derde nummer in dit jubileumjaar kan met recht een jubileumuitgave genoemd worden: drie auteurs gaan in op de bewogen geschiedenis van Vereniging Exlibriswereld. Ieder van hen neemt een periode van 25 jaar voor zijn rekening. Pieter Jonker bijt het spits af met de periode 1946-1971, Evert Veldhuizen neemt de jaren tot 1986 voor zijn rekening en Roland Koekkoek sluit de rij met de meest recente decennia. Verder vertelt Guus Willemsen over meer dan 75 jaar verzamelen, met tal van anekdotes tot ver buiten onze landsgrenzen. Anneüs van der Bee sluit dit nummer af met enkele overpeinzingen over de tanende betekenis van het boek voor de hedendaagse verzamelaar en de verminderde belangstelling voor de gelegenheidsgrafiek... Het herfstnummer is rijk geïllustreerd, dit keer bovendien met historisch fotomateriaal. Als bijlagen werden meegezonden Antiquariaatsaanbieding 155 en het mededelingenkatern van de secretaris met daarin o.m. aandacht voor de naderende jubileumdag op 30 oktober a.s. Lees daarover meer in de Agenda. Een selectie uit Grafiekwereld 2021-3 is te bekijken via de pagina Publicaties.

Wim en Ans van der Kuijlen
In de afgelopen vier nummers van Grafiekwereld verscheen een serie artikelen van de hand van Cees Lith, getiteld Wim en Ans van der Kuijlen. In dit artikel gaat de auteur uitvoerig in op de bewogen levenswandel van dit illustere verzamelaarsechtpaar en uiteraard ook op de door hen bijeengebrachte collectie. De vier afleveringen zijn nu, voorzien van een nawoord, gebundeld in een digitale uitgave. Het complete artikel is in te zien via de pagina Publicaties, of via deze link.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
De zomer is nog jong, maar de eerste vrucht is al geoogst in de vorm van Grafiekwereld 2021-2. Ook nu weer met een keur van boeiende en fraai geïllustreerde bijdragen, en ook nog eens beduidend dikker dan gebruikelijk. De voorzitter presenteert de Jubileumprent door Henk Blokhuis, die bij het vorige nummer werd meegezonden. Bert Groeneveld wijdt een uitgebreid artikel aan Maurits Escher en zijn tijdgenoten, Evert Veldhuizen herdenkt de onlangs overleden graficus Vladimir Suchánek en Cees Lith sluit met deel 4 zijn serie over Wim en Ans van der Kuijlen af. Maarten Giltay Veth maakt ons deelgenoot van zijn tien favoriete exlibris, Johan Veenstra gaat in op het werk van twee Tsjechische grafici: Hana Čápová en Renatá Kaiserová, en Evert Veldhuizen bespreekt werk van de Witrussische graficus Egor Shokoladov, die de meegezonden premieprent vervaardigd heeft. Pieter Jonker geeft een bespreking van het boek Rotterdammers en hun exlibris van de hand van ons mede-lid Ton Rechtuijt en Anneüs van der Bee tenslotte gaat, hopelijk voor het laatst, in op het effect van de corona-crisis op het fenomeen verzamelen. Als bijlagen werden, behalve de al genoemde premieprent, met het zomernummer meegezonden Antiquariaatsaanbieding 154 en het Mededelingenkatern van de secrtetaris. Op de pagina Publicaties is een preview van dit nummer te bekijken.

Nieuwe datum Jubileumdag: 30 oktober 2021

In verband met de voort durende COVID-19-crisis heeft het bestuur van Exlibriswereld, in samenspraak met de Jubileumcommissie, eerder besloten om de viering van ons 75-jarig jubileum, die op zaterdag 24 april 2021 in Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt zou plaatsvinden, naar een latere datum te verschuiven.

Inmiddels is een nieuwe datum vastgesteld: 30 OKTOBER 2021. De locatie blijft ongewijzigd. Het programma van de dag zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Rotterdammers en hun exlibris
Van ons medelid Ton Rechtuijt verscheen onlangs een boek, getiteld Rotterdammers en hun exlibris. Deze uitgave omvat ruim 200 pagina's vol informatie over een selectie van 100 Rotterdamse exlibris en hun eigenaren, uiteraard ruim voorzien van illustraties, waarvan vele in kleur. Het waren niet alleen patriciërs en havenbaronnen die een exlibris voor zichzelf lieten maken. Architecten, juristen en artsen gaven daarvoor eveneens opdrachten, maar ook een timmerman, een kantoorklerk en een ‘vleesschhouwer’ lieten de trots voor hun boekenbezit zien door middel van een eigen exlibris. De prijs van het boek bedraagt € 19,50 bij bezorging binnen Rotterdam of voor de rest van Nederland € 24,00 inclusief verzendkosten. Meer informatie over Ton en zijn boek en aanwijzingen voor het bestellen zijn te vinden op de website van de auteur.

Jubileumprent 75 jaar Exlibriswereld
De jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis, die de leden bij nummer 1 van Grafiekwereld 2021 hebben ontvangen, is nu ook bij te bestellen via onze webwinkel in de afdeling Premieprenten. De prijs is bepaald op het feestelijke bedrag van € 10,00 (excl. verzendkosten). Wacht niet te lang, want de oplage is beperkt!


Grafiekwereld 2021-1 verschenen
Aflevering één van Grafiekwereld in ons jubileumjaar is verschenen. Het is het eerste nummer dat door de nieuwe hoofdredacteur Toon Streppel is samengesteld. Het is een geslaagde voortzetting van het blad zoals we dat van zijn voorganger Pieter Jonker gewend waren: boeiende artikelen en fraaie verluchting. Om te beginnen stelt Connie Stumpel, de nieuwe voorzitter van Exlibriswereld zich voor, met een optimistische blik in de toekomst.  Evert Veldhuizen gaat uitvoerig in op de bijzondere plaats in de kleingrafiek voor de kleurcombinatie rood en zwart op wit en van zijn hand is ook een In memoriam bij het overlijden van de Oekraiense exlibriskunstenaar Arkady Pugachevsky. Cees Lith behandelt een Poesjkin-exlibris van de hand van de Rus Alexander Fedorov en presenteert tevens deel 3 van zijn serie gewijd aan het verzamelaarsechtpaar Wim en Ans van der Kuijlen. Columnist Anneüs van der Bee geeft een herkenbaar inkijkje in zijn leven als verzamelaar in tijden van corona... Het tijdschrift ging dit keer vergezeld van een rijk pakket bijlagen: om te beginnen de fraaie Jubileumprent van de hand van Henk Blokhuis, een kleurenlino op het thema 'ruilen'. Verder werd meegezonden Nobilis Cahier 14, over de vogelprenten van Erik van Ommen, met daarin ook een verhelderende uiteenzetting over de techniek van de reductiehoutsnede. Het cahier is te bestellen via de website van Stichting Nobilis. Het mededelingenkatern van de secretaris en de Antiquariaatsaanbieding ontbraken ook dit keer niet. De zending werd gecompleteerd met een exemplaar van de flyer bij de jubileumtentoonstelling rond  Willem Jacob Rozendaal, waarover hieronder meer. Op de pagina Publicaties is een preview van dit nummer te bekijken.

Tentoonstelling Grafiek van W.J. Rozendaal
Maandag 1 maart was de geplande start van de tentoonstelling met werk van Willem Rozendaal, samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Exlibriswereld. De expositie is weliswaar ingericht, maar de mogelijkheden tot bezoek zijn vanwege de geldende corona-maatregelen nog beperkt. Zie voor verdere details de pagina Agenda of Jubileum - Laatste nieuws. Onderstaande video geeft alvast een indruk van het tentoongestelde werk.Tentoonstelling Escher en tijdgenoten in Den Haag
In Museum Escher in het Paleis is van 17 februari t/m 16 mei 2021 een tentoonstelling te zien die gewijd is aan het grafisch werk van Maurits Escher en een aantal illustere tijdgenoten. Voor verdere details zie de pagina Agenda.

Winternummer Grafiekwereld verschenen
Zo komen wij de visiteloze feestdagen wel door: het decembernummer van Grafiekwereld, tevens het laatste nummer onder het hoofdredacteurschap van Pieter Jonker, is onlangs verschenen. Het is niet alleen als vanouds een prachtig en boeiend nummer, het is ook nog eens extra dik door een meegebonden toegift van de hand van Peter Kooij over de Duitse graficus Conrad Felixmüller. Aanleiding voor dit extra artikel zijn twee van diens exlibris-houtblokken uit de collectie van Stichting Nobilis. Als premiebijlage bij dit nummer ontvingen alle leden een afdruk van beide blokken. Verder in dit nummer deel 2 over verzamelaarsechtpaar Wim en Ans van der Kuijlen van de hand van Cees Lith, een bijdrage van Evert Veldhuizen over de cultuurgeschiedenis van Oekraïne in het algemeen en de graficus Oleksiy Sobolevsky in het bijzonder, en de bespiegelingen van columnist Anneüs van der Bee over de negatieve en positieve corona-consequenties voor de exlibrisverzamelaar. Last but not least onthaalt Pieter Jonker ons op een uitvoerig artikel ten afscheid (of toch niet..?). Bij dit nummer een hele stapel bijlagen: de al genoemde 2 exlibris van Felixmüller, het mededelingenkatern van de secretaris, een schrijven aangaande het jubileum in 2021, een jubileum-boekenlegger (vervaardigd en geschonken door Thieu Wetemans), en Antiquariaatsaanbieding 152 met 234 kavels. Bekijk de preview van dit nummer op de pagina Publicaties.

Nieuwe voorzitter en secretaris Exlibriswereld
Tijdens de in meerdere opzichten historische Algemene Ledenvergadering, die op 19 september jl. in De Bilt werd gehouden, heeft voorzitter Marius Schalkwijk zijn aangekondigde aftreden geëffectueerd door de voorzittershamer over te dragen aan Connie Stumpel. Marius heeft zijn voorzitterschap meer dan 33 jaar op meer dan voortreffelijke wijze vorm en inhoud gegeven, waarvoor vanaf deze plek namens alle leden heel veel dank en waardering. Tegelijk wensen we Connie Stumpel alle succes als nieuwe voorzitter, in een tijd dat het de vereniging niet bepaald voor de wind gaat wat ledental betreft. Maar zij heeft al aangegeven de toekomst met optimisme, enthousiasme en daadkracht tegemoet te zullen treden. Ook Jan van Koolwijk verlaat, na ruim zes jaar, het bestuur. Het secretariaat van de vereniging was bij hem in bekwame en onvermoeibare handen. Heel veel dank, Jan! Zijn taken worden overgenomen door Toon Streppel. Wij wensen Toon veel succes bij de uitvoering van deze veeleisende bestuursfunctie. Voor de actuele bestuurssamenstelling zie de pagina Bestuur. Een andere opmerkelijke wisseling van de wacht gaat plaatsvinden bij ons kwartaalblad Grafiekwereld. Pieter Jonker heeft aangekondigd het redacteurschap van "zijn" Grafiekwereld na 7 jaargangen te zullen neerleggen. Dat kunnen wij alleen maar betreuren, want met de 28 afleveringen onder zijn redactie (we hebben er nog één tegoed) heeft hij een prachtig lees- en kijkmonument neergezet, waarin de grafische kunst in al zijn facetten wordt belicht.  Toon Streppel zal, behalve het secretariaat van de vereniging, ook het redacteurschap van Grafiekwereld voor zijn rekening nemen. Hieronder enkele beelden uit de vergadering, die vanwege de corona-perikelen jammer genoeg minder deelnemers kende dan gebruikelijk en zeker minder dan het belang verdiende... Hieronder enkele momenten uit deze bewogen bijeenkomst:


Premieprent bij Grafiekwereld nummer 3
De leden van Exlibriswereld hebben bij het najaarsnummer van Grafiekwereld een premieprent ontvangen, een linoleumsnede van de hand van Marco van Ooijen. Marco heeft twee prenten geleverd; als u ook de u ontbrekende prent wil ontvangen, kunt u deze bestellen via e-mail. De prijs is € 10,00 (excl. verzendkosten). De prenten zijn ook te bestellen via de Shop.


Grafiekwereld nummer 3 is verschenen
De R is weer in de maand, tijd voor het najaarsnummer van Grafiekwereld. Alle leden en abonnees hebben het intussen ontvangen. Met de kleurige omslagillustraties van Jeanne Bieruma Oosting ziet het er weer zeer aantrekkelijk uit, en dat geldt natuurlijk ook voor het binnenwerk. Evert Veldhuizen bijt het spits af met een uitvoerig artikel over Marco van Ooijen, de schepper van de premieprent (in twee versies) bij dit nummer. Pieter Jonker bespreekt de grafici Aldrik Salverda en Marian Vergouwen. Cees Lith opent een reeks over de verzamelactiviteiten van het echtpaar Wim en Ans van der Kuijlen en Pieter Jonker "ontmoet" Anne Vondeling. Anneüs van der Bee laat zijn gedachten gaan over de ongekende mogelijkheden bij het thematisch verzamelen. Peter Kooij sluit dit nummer af met een bespreking van het grafisch werk van Fokko Mees. De bijlagen bij dit nummer zijn, behalve de genoemde premieprent, de Antiquariaatsaanbieding 151, de Jaarrekening van de penningmeester, en een uitgebreid schrijven van de secrtetaris over de komende Algemene Ledenvergadering op 19 september a.s. in De Bilt (zie hiervoor ook de Agenda).  Via de pagina Publicaties zijn enkele artikelen uit het herfstnummer in te zien.

En nog twee..
Toegevoegd zijn intussen ook de werklijsten van Eppo Doeve en Fedde Weidema.

Twee nieuwe werklijsten!
Op de pagina Werklijsten zijn twee nieuwe werklijsten te vinden, te weten die van Ina van Eibergen Santhagens-Waller en van J.F. ten Klooster.

Centrum voor Prentkunst weer open
Op zaterdag 13 juni heeft het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis zijn deuren weer geopend voor het publiek. Tot en met 27 september 2020 is er een tentoonstelling te zien met werken op papier van Siemen Dijkstra en keramiek van Elysia Verhoeven. De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag van 13.30 - 16.30 uur. Tot nader order is het noodzakelijk om voor uw bezoek een tijdslot te reserveren via de zeer bezienswaardige vernieuwde website van Sichting Nobilis. Het adres van het Centrum is Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
De coronacrisis heeft de redactie en de vormgever er niet van kunnen weerhouden opnieuw een boeiend nummer van Grafiekwereld te doen verschijnen. Afwisselende inhoud en kleurrijke illustraties nodigen uit tot aandachtig lezen... Evert Veldhuizen opent met een uitgebreid artikel over de Russische kunstenares Ella Tsyplyakova, die de premieprent bij dit nummer heeft gemaakt (te koop in de Shop). Dan zijn er boekbesprekingen door Pieter Jonker betreffende Carel Visser, Jacob Kruijff, Lucebert en Anna Metz; Chris Groot bespreekt een nieuwe uitgave over het werk van Siemen Dijkstra. Cees Andriessen op zijn beurt geeft een bespiegeling over het fenomeen verzamelen, Peter Kooij gaat op zoek naar Chagall en columnist Anneüs van der Bee tracht het verschijnsel tijd te doorgronden. Een nieuwe serie Ontmoetingen completeert deze zomereditie, met meteen al drie afleveringen: Pieter Jonker laat ons nader kennis maken met Rudolf Rieß en Mario de Filippis, Kees Bremer voert Kuno Brinks ten tonele. De redactie plaatst daarbij een oproep aan lezers van het blad om ook een bijdrage te leveren aan deze nieuwe rubriek. Als bijlagen bij dit nummer werden meegezonden de al genoemde premieprent,  de mededelingen van de secretaris (met o.m. positieve berichten inzake het bestuur! en een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering, zie Agenda) en Antiquariaatsaanbieding nr. 150. Via de pagina Publicaties is een preview van deze uitgave te bekijken.

Nieuwe series Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend zijn twee nieuwe series geplaatst, te weten Serie III dd 30-05-2020 en Serie IV dd 13-06-2020. Oplossingen (met zoveel mogelijk gegevens) zijn uiteraard van harte welkom.

Mededeling van het bestuur

In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering en ruilbijeenkomst van zaterdag 16 mei 2020 in De Bilt af te blazen en naar een latere datum te verschuiven. We hebben geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, zodat wij nu nog geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Natuurlijk hopen wij dat de crisis niet nog maanden aanhoudt, maar we kunnen op dit moment niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Vandaar dat het goed is om de berichtgeving over een nieuwe datum en eventueel ander belangrijk nieuws op deze website in de gaten te houden. Ondertussen hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeert en wensen u sterkte en succes om de maatregelen die genomen zijn op te volgen. NIEUWE DATUM: ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Aanbieding voor nieuwe leden Exlibriswereld
Wie zich vanaf nu aanmeldt als lid van de vereniging Exlibriswereld kan voor het bescheiden bedrag van € 7,50 in het bezit komen van een exlibris-starterspakket. Dit omvat ca. 75 exlibris uit de eigen voorraden van de vereniging. Op deze manier kunnen beginnende verzamelaars op eenvoudige wijze een basis leggen voor een interessante collectie. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over het lidmaatschap van Exlibriswereld evenals een aanmeldingsformulier voor aspirant-leden is te vinden op de pagina Lid worden.

Doek valt voor Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
Van onze zuiderburen komt het bericht dat, met de pensionering van de collectiebeheerder, in november 2019, en het besluit van het stadsbestuur om geen opvolger aan te stellen, de activiteiten van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas helaas worden beëindigd. Dat betekent o.m. dat er geen eigen tentoonstellingen meer gehouden  worden, en ook de tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd zal niet meer vanuit SteM (=Stedelijke Musea) Sint-Niklaas georganiseerd worden. De collectie zal vooralsnog door de SteM bewaard worden, maar alle uitbreidingen van de collectie door aankoop of schenking worden stopgezet. Wèl kan onze zustervereniging Graphia zijn bestuursvergaderingen en jaarlijkse ruildag in SteM blijven organiseren. Bovendien zal Graphia in 2020 drie tentoonstellingen over exlibris inrichten in de Gerard Gaudaenzaal van SteM.

Premieprent Jubileum 2021
Bij het decembernummer van Grafiekwereld ontvingen leden en abonnees als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov. Deze prent maakt onderdeel uit van één van de bijzondere projecten die in het kader van het jubileumjaar 2021 worden georganiseerd, waarbij het Nederlandse volksverhaal het centrale thema is. Rond dit thema zal Peter Lazarov een aantal prenten in opdracht vervaardigen. De nu verspreide prent, een opdracht van het bestuur van Exlibriswereld, is de eerste staat van een houtgravure met als thema De vloek van Nagele. In het jubileumjaar zullen leden en abonnees de definitieve versie van deze prent ontvangen. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheid om als opdrachtgever deel te nemen, zie het Laatste nieuws rond het jubileum. Deze prent kan evenals zijn voorgangers (voorzover niet uitverkocht) nabesteld worden in onze webwinkel.

Peter Lazarov (houtgravure 2019)

Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september 2018 in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.