Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur, dat statutair uit 5 leden bestaat.

Met ingang van 19 september 2020 bestaat het bestuur van Exlibriswereld uit 5 personen. Dit betekent dat het bestuur momenteel voltallig is. Binnen afzienbare tijd zal echter de functie van penningmeester vacant worden. Leden die zich voor de financiƫle zaken van de vereniging willen inzetten, worden van harte uitgenodigd zich bij het bestuur te melden. De huidige samenstelling is als volgt: 
Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.