Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur, dat statutair uit 5 leden bestaat.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 mei 2022 is Trudie Siegerink officieel aangesteld als penningmeester van de vereniging, waarmee zij Coen Heij opvolgt, die het penningmeesterschap vele jaren nauwgezet en naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd.

Het bestuur van Exlibriswereld bestaat nu uit 5 personen, waarmee het bestuur voltallig is.

Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.