Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur, dat statutair uit 5 leden bestaat.

Met ingang van 19 september 2020 bestaat het bestuur van Exlibriswereld uit 4 personen. Dit betekent dat één bestuurszetel vacant is. Leden die zich op bestuursniveau willen inzetten voor de vereniging, worden van harte uitgenodigd zich bij het bestuur te melden. De huidige samenstelling is als volgt:

Vlnr Connie Stumpel (vz), Toon Streppel (secr), Coen Heij (pm), Evert Veldhuizen (lid)

 
Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.