Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur, dat statutair uit 5 leden bestaat.

Medio 2018 kon het bestuur melden dat het, met het toetreden van Maarten Giltay Veth, na vele jaren weer voltallig was. Inmiddels heeft Maarten moeten vaststellen dat de bestuursactiviteiten voor Exlibriswereld zich moeilijk laten verenigen met zijn overige bezigheden en verplichtingen, zodat hij zich tot zijn spijt gedwongen heeft gezien zijn bestuurslidmaatschap weer op te geven. Hij blijft overigens de vereniging representeren bij boekenmarkten e.d. Een en ander betekent dat het bestuur wederom op zoek is naar een vijfde lid. Leden die zich op bestuursniveau willen inzetten voor de vereniging, worden van harte uitgenodigd zich bij het bestuur te melden.

vlnr Marius Schalkwijk (vz), Coen Heij (pm), Jan van Koolwijk (secr), Evert Veldhuizen (lid)

Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.