Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur, dat statutair uit 5 leden bestaat.

Met ingang van 19 september 2020 bestaat het bestuur van Exlibriswereld weer uit 5 personen. Dit betekent dat het bestuur momenteel voltallig is. De huidige samenstelling is als volgt:Coen Heij heeft aangekondigd zijn taak als penningmeester te zullen neerleggen. Inmiddels heeft Trudy Siegerink zich aangemeld als zijn opvolger. Zij is tijdens de jubileumbijeenkomst op 30 oktober 2021 voorgesteld als beoogd bestuurslid/penningmeester. Bij de eerstkomende ledenvergadering kan deze bestuurswisseling bekrachtigd worden.Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.