Publicaties

Tijdschrift
Omslag Exlibriswereld
Sinds jaar en dag geeft de vereniging een tijdschrift uit, dat tot en met jaargang 2013 de titel Exlibriswereld droeg. In maart 2014 verscheen nummer één van de opvolger getiteld Grafiekwereld. Het blad verschijnt onveranderd vier keer per jaar, sinds meer dan 20 jaar telkens met een los bijgevoegde prent in een van de grafische technieken. Kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben aan deze reeks prenten meegewerkt. Voor een overzicht van alle verschenen prenten klik hier. In Exlibriswereld, en ook in Grafiekwereld, komen alle mogelijke aspecten van de exlibriskunst en het verzamelen van exlibris en gelegenheidsgrafiek aan bod: interviews met kunstenaars, verzamelthema's, grafische technieken enz. enz. voorzien van vele illustraties, waarvan de meeste in kleur. In de nieuwe opzet van Grafiekwereld komt ook de vrije grafiek aan bod. Het tijdschrift zelf met de driemaandelijkse premieprent is het lidmaatschap van de vereniging al meer dan waard. Hieronder staan de links naar de tot nu toe verschenen nummers van Grafiekwereld in pdf-formaat. Inmiddels loopt de 9e jaargang. Let op: met ingang van jaargang 7 is nog slechts een preview beschikbaar.

Jaargang 2014

Jaargang 2015

Jaargang 2016

Jaargang 2017

Jaargang 2018

Jaargang 2019

Jaargang 2020

Met ingang van deze jaargang leiden de links naar een preview van het betreffende nummer, en wordt  de inhoud dus niet meer in zijn geheel weergegeven. Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op Grafiekwereld, zonder een volledig lidmaatschap van de vereniging aan te gaan. Zie voor de mogelijkheden en kosten de pagina Lid worden.


Jaargang 2021

Jaargang 2022

Jaargang 2023

Digitale uitgave
In de nummers 3 en 4 van jaargang 2020 en de nummers 1 en 2 van 2021 verscheen een uitvoerig artikel van de hand van Cees Lith, getiteld Wim en Ans van der Kuijlen. Hierin gaat de auteur in op het wel en wee van dit bijzondere verzamelaarsechtpaar en uiteraard komt ook de door hen samengebrachte collectie uitgebreid aan de orde. De vier afleveringen van dit artikel zijn gebundeld in een digitale uitgave, voorzien van een nawoord.


Exlibriscahier
Omslag Exlibriscahier
Sinds 2009 brengt de vereniging met enige regelmaat een nummer uit in de serie Exlibriscahiers, telkens geheel gewijd aan één onderwerp. Tot nu toe waren de thema's achtereenvolgens: Lithografie en exlibris in Nederland 1809 - 2009 (2009), Mythologie in het exlibris (2010), Nederland op het exlibris (2011), Nederlandse exlibris in houtgravure (2012) en 50 jaar exlibrisherinneringen van Agaath en Jos van Waterschoot (2013). Ook van deze cahiers ontvangen de leden gratis een exemplaar.


Boeken
In de loop der jaren heeft de vereniging ook een aantal boeken en exlibrismappen uitgebracht. Sommige daarvan zijn nog verkrijgbaar. Ga voor een overzicht naar de Shop.