Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Monografie over Jan Th. Giesen
Onlangs is een rijk geïllustreerde monografie verschenen van de hand van Jan Roedoe over leven en werk van de Haagse kunstenaar Jan Th. Giesen (1900-1982). De volledige titel van deze uitgave luidt Jan Th. Giesen, kunstenaar op een goede plaats, maar in een verkeerde tijd. Giesen heeft naast veel ander werk ook een klein maar fraai en gezocht exlibris-oeuvre nagelaten, dat enige verwantschap vertoont met het werk van Chr. Lebeau. Het werk van Giesen is in menige verzameling vertegenwoordigd. De monografie (paperback, 192 pagina's) is voor € 19,95 te koop bij de boekhandel; ISBN 978-90-826700-0-4. Het boek kan ook besteld worden bij de Stichting Jan Giesen; ga hiervoor naar de website van de stichting.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het jongste nummer van Grafiekwereld is weer een fraaie premieprent meegeleverd (exclusief voor de leden). Het is een linosnede gecombineerd met kleurendruk, gemaakt door de jonge kunstenaar Floortje Sebens. Over haar en haar werk verscheen al een artikel in Grafiekwereld 2015 nummer 1, en ook in het net verschenen nummer passeren haar werk en werkwijze de revue. De premieprent is er in twee varianten: Kraneweg z(omer) en Kraneweg w(inter). Elk lid heeft één van beide varianten ontvangen. Wie ook de andere aan zijn collectie wil toevoegen, kan een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (zolang de voorraad, die uiteraard beperkt is, strekt). De kosten bedragen € 12,50 per prent plus € 1,50 verzendkosten. Vanzelfsprekend zijn de prenten ook te koop in de Shop.

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 1 verschenen
Dezer dagen ploft het voorjaarsnummer van Grafiekwereld op de mat van leden en abonnees. De 60e jaargang van ons blad, dat 56 jaargangen uitkwam onder de titel Exlibriswereld, is hiermee ingeluid. Het behoeft geen betoog dat ook deze uitgave weer bol staat van de interessante bijdragen: Evert Veldhuizen staat stil bij het werk van Floortje Sebens, die de premieprent bij dit nummer voor haar rekening heeft genomen, in twee varianten nog wel; dan een uitbundige ode aan de lino van de hand van Pieter Jonker, die tevens artikelen wijdde aan de Tsjechische graficus Zdenek Mézl (1934-2016) en aan graficus/illustrator Harry van Kruiningen (1906-1996); Connie Stumpel gaat in op het werk van de Haarlemse kunstenaar Eric Claus, en Henk de Gans bespreekt een houtgravure van Peter Lazarov; verder is er een kleurrijk geïllustreerde bijdrage over werk van Jan Sluijters van de hand van Margreta van Kammen. En de column van Anneüs van der Bee ontbreekt natuurlijk niet, antiquariaatsaanbieding en mededelingenkatern evenmin. Deze editie is ook weer in te zien op de pagina Publicaties.

Ruildag Valkenswaard 11 februari 2017
De Lente (lithografie Hedwig Pauwels)
Ondanks de winterse omstandigheden had een behoorlijk aantal belangstellenden de weg naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard weten te vinden. De in het vooruitzicht gestelde veiling zal hieraan niet vreemd zijn geweest, samen met de onthulling van de inmiddels traditionele litho van de hand van Hedwig Pauwels. Deze traditie zal in ieder geval nog geruime tijd aanhouden, want de prent van dit jaar is de eerste in een reeks van vier, die ieder één van de vier jaargetijden uitbeelden. Als eerste was De Lente aan de beurt. De als klein aangekondigde veiling viel wat langer uit dan verwacht: enige tientallen door leden ingebrachte kavels kwamen onder de door voorzitter Marius Schalkwijk deskundig gehanteerde hamer. Van deze geslaagde ruilbijeenkomst is een fotoreportage geplaatst in de Fotogalerij.

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Boek Nijmeegse exlibris
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Nijmeegse exlibris in het Maris-huis in Heumen (zie voor details de Agenda), is een boekje verschenen van de hand van Leo Ewals, eveneens getiteld Nijmeegse exlibris. In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de kapel of de ruïne op het Valkhof, de Waalbrug of een ander icoon uit de Nijmeegse topografie. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. De publicatie telt 59 pagina's, en kost € 15,00; ISBN 978-94-911-3605-4. Het boek is verkrijgbaar in het museum; bestellen kan ook, ga daarvoor naar de museumwinkel op marishuis.nl.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Speciaal voor leden: Oeuvrecatalogus grafiek van Dirk van Gelder
In 2007 verscheen van de hand van Susan Adams (e.a.) het boek Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Oeuvrecatalogus van de grafiek. Het boek telt 303 pagina's en werd in luxe band met stofomslag uitgegeven. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Exlibriswereld kunnen leden van de vereniging het boek nu bestellen voor de zeer gereduceerde prijs van € 15,00 + verzendkosten. Bestellingen kunnen per email doorgegeven worden aan mw. A.M. van den Noort, bij wie ook nog enkele etsen van Dirk van Gelder verkrijgbaar zijn. Het boek is ook af te halen, tegen contante betaling,  in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo.

Prent van Verdienste voor Pieter Jonker
Op zaterdag 21 mei 2016 vond in De Bilt de jaarvergadering van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Pieter Jonker, vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de prentkunst in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste, een co-productie van Anneke Kuyper (ets/gravure) en Joke van den Brandt (kalligrafie). Behalve de jaarvergadering, die geanimeerd doch ordelijk verliep, was ook tijd ingeruimd voor een presentatie over papierrestauratie door Charlotte van Alem en was Dick Berendes aanwezig om wat van zijn typografiek te laten zien. Voor het overige was er uiteraard voldoende gelegenheid voor ruilactiviteiten. In de Fotogalerij is een beeldverslag van de dag te bekijken.

Speciaal aanbod voor leden van Exlibriswereld
Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen profiteren van een bijzonder aanbod. Een tweetal etsen van graficus Reinder Homan is te koop voor € 95,00 per stuk (in plaats van de normale € 180,00 per stuk). Het betreft de prenten De vallei (lijnets 2016, 140x150 mm) en Hoog boven de wilgen (ets/aquatint 2016, 200x150 mm). U kunt één of beide prenten rechtstreeks bestellen bij de kunstenaar door een e-mail te sturen.
De vallei
Hoog boven de wilgen
Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruilen leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Premieprenten nu te koop
Cees Andriessen, lino
Vanaf vandaag is de Shop uitgebreid met de afdeling Premieprenten. Het betreft de prenten die de leden in de loop der jaren als premie bij het verenigingsblad ontvangen hebben. De exemplaren die de vereniging nog beschikbaar heeft, zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Ga naar de Shop of direct naar de Premieprenten en sla uw slag!
[27 juli 2014]