Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Ruildag Valkenswaard 11 februari 2017
De Lente (lithografie Hedwig Pauwels)
Ondanks de winterse omstandigheden had een behoorlijk aantal belangstellenden de weg naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard weten te vinden. De in het vooruitzicht gestelde veiling zal hieraan niet vreemd zijn geweest, samen met de onthulling van de inmiddels traditionele litho van de hand van Hedwig Pauwels. Deze traditie zal in ieder geval nog geruime tijd aanhouden, want de prent van dit jaar is de eerste in een reeks van vier, die ieder één van de vier jaargetijden uitbeelden. Als eerste was De Lente aan de beurt. De als klein aangekondigde veiling viel wat langer uit dan verwacht: enige tientallen door leden ingebrachte kavels kwamen onder de door voorzitter Marius Schalkwijk deskundig gehanteerde hamer. Van deze geslaagde ruilbijeenkomst is een fotoreportage geplaatst in de Fotogalerij.

Ruildag/expositie/lezing Marishuis Heumen
In ateliermuseum Jac Maris in Heumen hield Exlibriswereld op 10 december 2016 een ruildag. Tegelijkertijd was aldaar de expositie over het Nijmeegse exlibris te bezichtigen, samengesteld door Leo Ewals, die op deze dag tevens een lezing over dit onderwerp presenteerde. Een foto-impressie van het evenement is te bekijken op de pagina Fotogalerij.

Grafiekwereld Jaargang 3 nummer 4 verschenen
Het winternummer van jaargang 3 van Grafiekwereld heeft inmiddels zijn weg gevonden naar leden en abonnees, dit keer vergezeld van Nobilis Cahier 8, dat geheel gewijd is aan leven en werk van de Friese kunstenaar Dirk Kerst Koopmans (1906-1998). Het tijdschrift zelf bevat weer een keur aan boeiende bijdragen: onder meer een verslag van het 36e FISAE-congres in het Russische Vologda, artikelen over de School van Oleg Yakhnin, over de kunstenaressen Laura Casal Valle en Mirka Farabegoli, herinneringen aan de bekende verzamelaar mr. D. Giltay Veth en de vaste column van Anneüs van der Bee. Met het blad werden weer de gebruikelijke bijlagen meegezonden: de Antiquariaatsaanbieding 136, het mededelingenkatern en, ook niet onbelangrijk, het verzoek van de penningmeester de kosten van lidmaatschap of abonnement over te maken. De pdf-versie van het decembernummer is te bekijken via de pagina Publicaties.

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Boek Nijmeegse exlibris
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Nijmeegse exlibris in het Maris-huis in Heumen (zie voor details de Agenda), is een boekje verschenen van de hand van Leo Ewals, eveneens getiteld Nijmeegse exlibris. In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de kapel of de ruïne op het Valkhof, de Waalbrug of een ander icoon uit de Nijmeegse topografie. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. De publicatie telt 59 pagina's, en kost € 15,00; ISBN 978-94-911-3605-4. Het boek is verkrijgbaar in het museum; bestellen kan ook, ga daarvoor naar de museumwinkel op marishuis.nl.

Dubbeltentoonstelling in Fochteloo
Zoals ook uit de Agenda valt op te maken, is in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo inmiddels de tentoonstelling met werk van Lou Strik en Anneke Kuyper inmiddels van start gegaan. Tot 1 november kunt u de tentoonstelling bezoeken van het werk van dit veelzijdige kunstenaarsechtpaar. Van Lou Strik zijn er houtgravures, kopergravures en etsen te zien. Naast vrij werk ook toegepaste kleingrafiek, zoals exlibris en gelegenheids-grafiek. Van Anneke Kuyper zijn er lijnetsen, ets-aquatinten, pastels en olieverfschilderijen te zien. Ook van haar hand prachtige exlibris. Naast het feit dat het gaat om een verkooptentoonstelling zijn er ook hele bijzondere zaken te zien: ontwerpen van prenten, originele blokken en platen, foto’s en documenten. De tentoonstelling markeert de schenkingen van Anneke Kuyper uit Haarlem aan de Stichting Nobilis. Naast vroegere aankopen is door haar schenkingen de ateliernalatenschap van Lou Strik nu volledig in het bezit van de Stichting Nobilis. De aquarellen van Lou Strik zijn aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam en Museum Het Rembrandthuis, die beide ook de prenten van zijn hand hebben. Mevrouw Anneke Kuyper schonk ook haar eigen complete prent-oeuvre aan de Stichting Nobilis en de prenten die zij en haar man Lou Strik tijdens hun leven verzamelden. Ook de ontwerpen van de prenten en de verschillende staten van de etsen van Anneke Kuyper zijn nu in Fochteloo. Adres van het Centrum: Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo; openingstijden zijn donderdag t/m zondag van 13.30-16.30 uur.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Speciaal voor leden: Oeuvrecatalogus grafiek van Dirk van Gelder
In 2007 verscheen van de hand van Susan Adams (e.a.) het boek Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Oeuvrecatalogus van de grafiek. Het boek telt 303 pagina's en werd in luxe band met stofomslag uitgegeven. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Exlibriswereld kunnen leden van de vereniging het boek nu bestellen voor de zeer gereduceerde prijs van € 15,00 + verzendkosten. Bestellingen kunnen per email doorgegeven worden aan mw. A.M. van den Noort, bij wie ook nog enkele etsen van Dirk van Gelder verkrijgbaar zijn. Het boek is ook af te halen, tegen contante betaling,  in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo.

Prent van Verdienste voor Pieter Jonker
Op zaterdag 21 mei 2016 vond in De Bilt de jaarvergadering van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Pieter Jonker, vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de prentkunst in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste, een co-productie van Anneke Kuyper (ets/gravure) en Joke van den Brandt (kalligrafie). Behalve de jaarvergadering, die geanimeerd doch ordelijk verliep, was ook tijd ingeruimd voor een presentatie over papierrestauratie door Charlotte van Alem en was Dick Berendes aanwezig om wat van zijn typografiek te laten zien. Voor het overige was er uiteraard voldoende gelegenheid voor ruilactiviteiten. In de Fotogalerij is een beeldverslag van de dag te bekijken.

Speciaal aanbod voor leden van Exlibriswereld
Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen profiteren van een bijzonder aanbod. Een tweetal etsen van graficus Reinder Homan is te koop voor € 95,00 per stuk (in plaats van de normale € 180,00 per stuk). Het betreft de prenten De vallei (lijnets 2016, 140x150 mm) en Hoog boven de wilgen (ets/aquatint 2016, 200x150 mm). U kunt één of beide prenten rechtstreeks bestellen bij de kunstenaar door een e-mail te sturen.
De vallei
Hoog boven de wilgen
Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruilen leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Premieprenten nu te koop
Cees Andriessen, lino
Vanaf vandaag is de Shop uitgebreid met de afdeling Premieprenten. Het betreft de prenten die de leden in de loop der jaren als premie bij het verenigingsblad ontvangen hebben. De exemplaren die de vereniging nog beschikbaar heeft, zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Ga naar de Shop of direct naar de Premieprenten en sla uw slag!
[27 juli 2014]