Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Workshop exlibris maken
Litho-stenen
Altijd al een exlibris willen maken? Dat kan. Op zaterdag 11 november 2017 biedt het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard u de unieke gelegenheid deel te nemen aan een workshop steendrukken en tevens een eigen exlibris te maken. Deze workshop wordt geleid door de bekende Belgische kunstenaar Hedwig Pauwels en meester-drukker Francis Dierix. Deelnemers maken kennis met de fascinerende wereld van de lithografie en ontvangen tevens een zelf ontworpen en getekend exlibris in een oplage van 50 steendrukken. De dag begint om 10.00 uur; de kosten inclusief materialen, lunch, afsluitend drankje en de 50 afgedrukte exlibris bedragen € 135,00. Inschrijven is mogelijk tot 1 november 2017. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 8. Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Lowies Giesen-Verbiest via tel.nr. 040-2049841 of via e-mail.

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 2 verschenen
De zomer is begonnen en dat wordt zoals gebruikelijk gevierd met het verschijnen van het juninummer van Grafiekwereld, dat zoals evenzeer gebruikelijk weer boeiende artikelen biedt over (klein)grafiek. Behalve een bewogen oproep van de hoofdredacteur om financiële en inhoudelijke bijdragen, is er aandacht voor o.a. grafica Sietske Bosma, de kunstenaar van De Stijl Bart van der Leck, het Amsterdamse dubbeltalent Johan van Hell, de wetenschapper/kunstenaar Peter O. Gerrits en graficus Theo Kurpershoek. Verder een bijdrage van Henk de Gans, die twee exlibris bespreekt en de column van Anneüs van der Bee. Het geheel is weer kwistig en kleurig geïllustreerd. Bijgevoegd zijn het mededelingenkatern en de antiquariaatsaanbieding en last but not least Nobilis Cahier nr. 9, dat geheel gewijd is aan de virtuoze etser Hans Blanken. Exemplaren van dit Cahier en andere die nog voorradig zijn kunnen besteld worden via de website van Stichting Nobilis. Grafiekwereld jg 4 nr 2 is evenals alle eerder verschenen nummers in pdf-vorm te bekijken op de pagina Publicaties.

Wim Zwiers, van harte!
Op 17 mei 2017 viert de "grand old man" van de Nederlandse exlibriskunst, Wim Zwiers, geboren in 1922, zijn 95e(!) verjaardag. Wim behoort tot de gouden generatie Nederlandse exlibriskunstenaars met namen als Pam Rueter, Jan Battermann, Lou Strik, Pieter Wetselaar, Ru van Rossem, om er slechts enkele te noemen. Met zijn omvangrijke oeuvre aan exlibris, gelegenheidsgrafiek en vrije prenten, waarin hij zich met name veelvuldig van de kopergravure-techniek bediende, heeft hij een niet te overschatten bijdrage geleverd aan de Nederlandse grafische kunst. Bestuur en leden van Exlibriswereld wensen de jarige een feestelijke dag en nog vele jaren in goede gezondheid!

Geen veiling op 13 mei in De Bilt, wel op 1 juni in Haarlem
De aangekondigde veiling, die zou plaats vinden aansluitend aan de jaarvergadering op 13 mei a.s. in De Bilt kan helaas geen doorgang vinden, om de eenvoudige reden dat er door de leden geen kavels zijn aangemeld. Het goede nieuws is, dat er nu extra veel gelegenheid is voor ruilactiviteiten en onderlinge communicatie. Als pleister op de wonde voor de veilingliefhebbers, zij gewezen op de veiling van een aantal interessante exlibris-kavels tijdens de halfjaarlijkse veiling bij Bubb Kuyper in Haarlem. Raadpleeg voor details de Agenda.

Monografie over Jan Th. Giesen
Onlangs is een rijk geïllustreerde monografie verschenen van de hand van Jan Roedoe over leven en werk van de Haagse kunstenaar Jan Th. Giesen (1900-1982). De volledige titel van deze uitgave luidt Jan Th. Giesen, kunstenaar op een goede plaats, maar in een verkeerde tijd. Giesen heeft naast veel ander werk ook een klein maar fraai en gezocht exlibris-oeuvre nagelaten, dat enige verwantschap vertoont met het werk van Chr. Lebeau. Het werk van Giesen is in menige verzameling vertegenwoordigd. De monografie (paperback, 192 pagina's) is voor € 19,95 te koop bij de boekhandel; ISBN 978-90-826700-0-4. Het boek kan ook besteld worden bij de Stichting Jan Giesen; ga hiervoor naar de website van de stichting.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het jongste nummer van Grafiekwereld is weer een fraaie premieprent meegeleverd (exclusief voor de leden). Het is een linosnede gecombineerd met kleurendruk, gemaakt door de jonge kunstenaar Floortje Sebens. Over haar en haar werk verscheen al een artikel in Grafiekwereld 2015 nummer 1, en ook in het net verschenen nummer passeren haar werk en werkwijze de revue. De premieprent is er in twee varianten: Kraneweg z(omer) en Kraneweg w(inter). Elk lid heeft één van beide varianten ontvangen. Wie ook de andere aan zijn collectie wil toevoegen, kan een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (zolang de voorraad, die uiteraard beperkt is, strekt). De kosten bedragen € 12,50 per prent plus € 1,50 verzendkosten. Vanzelfsprekend zijn de prenten ook te koop in de Shop.

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Boek Nijmeegse exlibris
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Nijmeegse exlibris in het Maris-huis in Heumen (zie voor details de Agenda), is een boekje verschenen van de hand van Leo Ewals, eveneens getiteld Nijmeegse exlibris. In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de kapel of de ruïne op het Valkhof, de Waalbrug of een ander icoon uit de Nijmeegse topografie. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. De publicatie telt 59 pagina's, en kost € 15,00; ISBN 978-94-911-3605-4. Het boek is verkrijgbaar in het museum; bestellen kan ook, ga daarvoor naar de museumwinkel op marishuis.nl.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Speciaal voor leden: Oeuvrecatalogus grafiek van Dirk van Gelder
In 2007 verscheen van de hand van Susan Adams (e.a.) het boek Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Oeuvrecatalogus van de grafiek. Het boek telt 303 pagina's en werd in luxe band met stofomslag uitgegeven. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Exlibriswereld kunnen leden van de vereniging het boek nu bestellen voor de zeer gereduceerde prijs van € 15,00 + verzendkosten. Bestellingen kunnen per email doorgegeven worden aan mw. A.M. van den Noort, bij wie ook nog enkele etsen van Dirk van Gelder verkrijgbaar zijn. Het boek is ook af te halen, tegen contante betaling,  in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo.

Prent van Verdienste voor Pieter Jonker
Op zaterdag 21 mei 2016 vond in De Bilt de jaarvergadering van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Pieter Jonker, vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de prentkunst in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste, een co-productie van Anneke Kuyper (ets/gravure) en Joke van den Brandt (kalligrafie). Behalve de jaarvergadering, die geanimeerd doch ordelijk verliep, was ook tijd ingeruimd voor een presentatie over papierrestauratie door Charlotte van Alem en was Dick Berendes aanwezig om wat van zijn typografiek te laten zien. Voor het overige was er uiteraard voldoende gelegenheid voor ruilactiviteiten. In de Fotogalerij is een beeldverslag van de dag te bekijken.

Speciaal aanbod voor leden van Exlibriswereld
Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen profiteren van een bijzonder aanbod. Een tweetal etsen van graficus Reinder Homan is te koop voor € 95,00 per stuk (in plaats van de normale € 180,00 per stuk). Het betreft de prenten De vallei (lijnets 2016, 140x150 mm) en Hoog boven de wilgen (ets/aquatint 2016, 200x150 mm). U kunt één of beide prenten rechtstreeks bestellen bij de kunstenaar door een e-mail te sturen.
De vallei
Hoog boven de wilgen
Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruilen leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Premieprenten nu te koop
Cees Andriessen, lino
Vanaf vandaag is de Shop uitgebreid met de afdeling Premieprenten. Het betreft de prenten die de leden in de loop der jaren als premie bij het verenigingsblad ontvangen hebben. De exemplaren die de vereniging nog beschikbaar heeft, zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Ga naar de Shop of direct naar de Premieprenten en sla uw slag!
[27 juli 2014]