Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Publicatie bij tentoonstelling Theo van Hoytema
Bij de tentoonstelling over het werk van Theo van Hoytema in het Steendrukmuseum in Valkenswaard (zie Agenda) is een interessante publicatie verschenen, in de vorm van een fraai uitgevoerde en rijk geïllustreerde brochure. Het boekje is, evenals de expositie, getiteld Natuurgetrouw getekend. De mooiste prenten van Theo van Hoytema (1863-1917). Auteur Aad Vervoorn geeft een beknopte biografie van de kunstenaar en gaat vervolgens in op de door hem verzorgde boeken, zijn toegepaste grafiek en zijn kalenders, die het bekendste bestanddeel van zijn werk vormen. Natuurgetrouw getekend is te koop in het museum; voor leden van Exlibriswereld geldt een gereduceerde prijs van € 5,00 (vanwege een door de vereniging bijgedragen sponsorbedrag).

3e Dag van de Prentkunst / Najaarsruildag Exlibriswereld
De Dag van de Prentkunst op7 oktober jl. in Fochteloo ligt inmiddels alweer ruim een week achter ons. In het rijkgevulde zaalprogramma waren de hoofdrollen weggelegd vor Cees Andriessen, Peter Lazarov en Wim Zwiers. Om de herinnering levend te houden is naar goed gebruik een fotoverslag van de dag te bekijken in de Fotogalerij.

Nobilis Cahier 10 over Wim Zwiers
Tijdens de 3e Dag van de Prentkunst, op 7 oktober 2017 in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, werd nummer 10 van de serie Nobilis Cahiers gepresenteerd. Dit cahier is geheel gewijd aan het grafische werk van Wim Zwiers, die inmiddels de meer dan respectabele leeftijd van 95 jaar bereikt heeft, maar nog steeds kunstzinnig (en anderszins!) actief is. Marius Schalkwijk, voorzitter van Exlibriswereld, sprak de hoofdpersoon toe en overhandigde hem het eerste exemplaar van het Cahier. Onderstaande video geeft een impressie van deze "ceremonie". Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld ontvangen een exemplaar van het nieuwe Cahier bij het decembernummer van Grafiekwereld. Overige belangstellenden dienen zich te wenden tot de uitgever, Stichting Nobilis.75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.

Premieprent najaar 2017


Bij het najaarsnummer van Grafiekwereld hebben leden en abonnees wederom een premieprent ontvangen. Deze keer is het een droge-naaldets van de hand van de Tsjechische kunstenaar Jaroslav Dajč. Omdat van een droge-naald geen al te grote oplagen gedrukt kunnen worden, heeft Dajč maar liefst vier verschillende prenten met een scène uit de avonturen van Don Quichot vervaardigd, alle in een oplage van 100 exemplaren. Wie het vierluik compleet wil hebben kan de ontbrekende drie bestellen bij de secretaris. De prenten kosten € 8,00 per stuk; de verzendkosten bedragen € 1,50 per zending. Aarzel niet te lang, want de voorraad is beperkt!

Grafiekwereld Jaargang 4 nummer 3 is uit!
De bladeren beginnen te vallen, dus iedereen zit klaar voor het najaarsnummer van Grafiekwereld, dat inmiddels aan alle leden en abonnees is toegezonden. Om te beginnen doet de hoofdredacteur verslag van de hartverwarmende respons op zijn alarmerende oproep in het zomernummer (die ook hieronder is weergegeven). Verder onder meer interessante bijdragen over relatief jonge en wat oudere kunstenaars: tot de eerste categorie horen Konstantin Kalinovich (Oekraïne) en Michiel van Nieuwland, tot de tweede  de Tsjechische graficus Jaroslav Dajč. Deze laatste heeft de premieprent bij dit nummer geleverd. Henk de Gans bespreekt een exlibris van de Antwerpse kunstenaar Edward Pellens (1872-1947), en Anneüs van der Bee maakt ons opnieuw deelgenoot van zijn boeiende bespiegelingen, dit keer over de praktijk van het exlibris-verzamelen. Deel 1 van een serie getiteld De Stijl en Theo van Doesburg van de hand van Evert Veldhuizen, en een bijdrage van Maarten Giltay Veth over de steendrukken van Aage Sikker Hansen completeren deze aflevering. Op de pagina Publicaties is zoals gebruikelijk de pdf te vinden.

Ruilbijeenkomsten in 2018

De data van de ruilbijeenkomsten in 2018 zijn bekend, noteer ze dus vast in uw agenda!
  • Op 17 februari in het Steendrukmuseum te Valkenswaard;
  • Op 12 mei in vergadercentrum HF Witte in De Bilt, in combinatie met de jaarvergadering.
    Zaal open 10.00 uur, aanvang jaarvergadering 11.00 uur;
  • Op 6 oktober in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo;
  • Op 8 december op een nog nader te bepalen locatie.
Deze bijeenkomsten worden ook vermeld in de Agenda; zodra over de invulling van de dagen meer bekend is, vindt u daar de nadere informatie.

Veiling boeken uit collectie Frans Pot
Tijdens de Dag van de Prentkunst annex Najaarsruildag van Exlibriswereld, op zaterdag 7 oktober in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, zal het complete grafiek-gerelateerde boekenbezit van wijlen dr. Frans Pot geveild worden. Het overzicht van de te veilen publicaties is te vinden in deze catalogus. Wie niet in de gelegenheid is op deze dag aanwezig te zijn, kan eventuele biedingen doorgeven aan de >>secretaris van de vereniging. Hij neemt ze tijdens de veiling in het biedverloop mee. Achteraf zal hij de winnende bieders van hun aanwinsten op de hoogte brengen.

Nieuwe website Graphia
Deze of gene onder u zal het reeds opgemerkt hebben: onze Belgische zustervereniging Graphia heeft sinds enige tijd een fraaie, gloednieuwe website. Via deze link komt u op de site van onze zuiderburen. De hyperlink op de pagina Links is eveneens  bijgewerkt.

Fragment van de nieuwe homepage van Graphia


Dit is mijn boek | Joodse exlibriscultuur in Nederland
In oktober 2017 verschijnt het langverwachte boek over de Joodse exlibriscultuur in Nederland, van de hand van Jan Aarts en Chris Kooyman. Deze publicatie is het resultaat van een langlopend project met als doel een zo compleet mogelijke collectie tot stand te brengen van exlibris die toebehoorden aan Nederlandse Joden of aan Joden die, bijvoorbeeld als vluchteling, naar Nederland kwamen. De zoektocht leverde uiteindelijk 1747 exlibris van 1393 verschillende titularissen op. Het boek zal 1496 pagina's tellen en ca. 1700 afbeeldingen bevatten. De boekhandelsprijs zal  € 88,00 bedragen. Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen het boek bestellen tegen de sterk gereduceerde prijs van € 70,00 (dit is inclusief verzendkosten); bestelling kan geschieden door € 70,00 over te maken op IBAN NL44INGB0001781409 t.n.v. De Buitenkant Amsterdam, onder vermelding van "EL". Vergeet daarbij niet uw naam en volledige adres in te vullen.

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Workshop exlibris maken
Litho-stenen
Altijd al een exlibris willen maken? Dat kan. Op zaterdag 11 november 2017 biedt het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard u de unieke gelegenheid deel te nemen aan een workshop steendrukken en tevens een eigen exlibris te maken. Deze workshop wordt geleid door de bekende Belgische kunstenaar Hedwig Pauwels en meester-drukker Francis Dierix. Deelnemers maken kennis met de fascinerende wereld van de lithografie en ontvangen tevens een zelf ontworpen en getekend exlibris in een oplage van 50 steendrukken. De dag begint om 10.00 uur; de kosten inclusief materialen, lunch, afsluitend drankje en de 50 afgedrukte exlibris bedragen € 135,00. Inschrijven is mogelijk tot 1 november 2017. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 8. Er zijn op het moment nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Lowies Giesen-Verbiest via tel.nr. 040-2049841 of via e-mail.

Monografie over Jan Th. Giesen
Onlangs is een rijk geïllustreerde monografie verschenen van de hand van Jan Roedoe over leven en werk van de Haagse kunstenaar Jan Th. Giesen (1900-1982). De volledige titel van deze uitgave luidt Jan Th. Giesen, kunstenaar op een goede plaats, maar in een verkeerde tijd. Giesen heeft naast veel ander werk ook een klein maar fraai en gezocht exlibris-oeuvre nagelaten, dat enige verwantschap vertoont met het werk van Chr. Lebeau. Het werk van Giesen is in menige verzameling vertegenwoordigd. De monografie (paperback, 192 pagina's) is voor € 19,95 te koop bij de boekhandel; ISBN 978-90-826700-0-4. Het boek kan ook besteld worden bij de Stichting Jan Giesen; ga hiervoor naar de website van de stichting.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het jongste nummer van Grafiekwereld is weer een fraaie premieprent meegeleverd (exclusief voor de leden). Het is een linosnede gecombineerd met kleurendruk, gemaakt door de jonge kunstenaar Floortje Sebens. Over haar en haar werk verscheen al een artikel in Grafiekwereld 2015 nummer 1, en ook in het net verschenen nummer passeren haar werk en werkwijze de revue. De premieprent is er in twee varianten: Kraneweg z(omer) en Kraneweg w(inter). Elk lid heeft één van beide varianten ontvangen. Wie ook de andere aan zijn collectie wil toevoegen, kan een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (zolang de voorraad, die uiteraard beperkt is, strekt). De kosten bedragen € 12,50 per prent plus € 1,50 verzendkosten. Vanzelfsprekend zijn de prenten ook te koop in de Shop.

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Boek Nijmeegse exlibris
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Nijmeegse exlibris in het Maris-huis in Heumen (zie voor details de Agenda), is een boekje verschenen van de hand van Leo Ewals, eveneens getiteld Nijmeegse exlibris. In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de kapel of de ruïne op het Valkhof, de Waalbrug of een ander icoon uit de Nijmeegse topografie. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. De publicatie telt 59 pagina's, en kost € 15,00; ISBN 978-94-911-3605-4. Het boek is verkrijgbaar in het museum; bestellen kan ook, ga daarvoor naar de museumwinkel op marishuis.nl.

Premieprent Grafiekwereld Jg 3 nr 2
Bij het laatste nummer van Grafiekwereld, dat onlangs is verschenen, hebben alle leden/abonnees de premieprent aangetroffen van de hand van Mikhail Verkholantsev. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze prent in twee varianten vervaardigd is: a) met een steunkleur zilver of goud (dus in twee drukgangen) en b) zonder steunkleur (dus in één drukgang). Leden en abonnees hebben variant a ontvangen; van variant b is nog een beperkt aantal exemplaren voorhanden. De prijs hiervan bedraag € 5,00. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Shop.Speciaal voor leden: Oeuvrecatalogus grafiek van Dirk van Gelder
In 2007 verscheen van de hand van Susan Adams (e.a.) het boek Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Oeuvrecatalogus van de grafiek. Het boek telt 303 pagina's en werd in luxe band met stofomslag uitgegeven. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van Exlibriswereld kunnen leden van de vereniging het boek nu bestellen voor de zeer gereduceerde prijs van € 15,00 + verzendkosten. Bestellingen kunnen per email doorgegeven worden aan mw. A.M. van den Noort, bij wie ook nog enkele etsen van Dirk van Gelder verkrijgbaar zijn. Het boek is ook af te halen, tegen contante betaling,  in het Centrum voor Prentkunst, Zuideinde 26b te Fochteloo.

Prent van Verdienste voor Pieter Jonker
Op zaterdag 21 mei 2016 vond in De Bilt de jaarvergadering van Exlibriswereld plaats. Bij die gelegenheid ontving Pieter Jonker, vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de prentkunst in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, uit handen van voorzitter Marius Schalkwijk de Prent van Verdienste, een co-productie van Anneke Kuyper (ets/gravure) en Joke van den Brandt (kalligrafie). Behalve de jaarvergadering, die geanimeerd doch ordelijk verliep, was ook tijd ingeruimd voor een presentatie over papierrestauratie door Charlotte van Alem en was Dick Berendes aanwezig om wat van zijn typografiek te laten zien. Voor het overige was er uiteraard voldoende gelegenheid voor ruilactiviteiten. In de Fotogalerij is een beeldverslag van de dag te bekijken.

Speciaal aanbod voor leden van Exlibriswereld
Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen profiteren van een bijzonder aanbod. Een tweetal etsen van graficus Reinder Homan is te koop voor € 95,00 per stuk (in plaats van de normale € 180,00 per stuk). Het betreft de prenten De vallei (lijnets 2016, 140x150 mm) en Hoog boven de wilgen (ets/aquatint 2016, 200x150 mm). U kunt één of beide prenten rechtstreeks bestellen bij de kunstenaar door een e-mail te sturen.
De vallei
Hoog boven de wilgen
Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruilen leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Premieprenten nu te koop
Cees Andriessen, lino
Vanaf vandaag is de Shop uitgebreid met de afdeling Premieprenten. Het betreft de prenten die de leden in de loop der jaren als premie bij het verenigingsblad ontvangen hebben. De exemplaren die de vereniging nog beschikbaar heeft, zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Ga naar de Shop of direct naar de Premieprenten en sla uw slag!
[27 juli 2014]