Welkom

op de website van Exlibriswereld, de Nederlandse vereniging voor exlibris en andere (klein)grafiek.Nieuwe datum Jubileumdag: 30 oktober 2021

In verband met de voort durende COVID-19-crisis heeft het bestuur van Exlibriswereld, in samenspraak met de Jubileumcommissie, eerder besloten om de viering van ons 75-jarig jubileum, die op zaterdag 24 april 2021 in Cultuur- en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt zou plaatsvinden, naar een latere datum te verschuiven.

Inmiddels is een nieuwe datum vastgesteld: 30 OKTOBER 2021. De locatie blijft ongewijzigd. Het programma van de dag is nu ook bekend.

  PROGRAMMA Beeldmerk NEK
ontw. W.J. Rozendaal
In 1946 is deze vereniging, als "opvolger" van de in 1932 opgerichte Nederlandsche Exlibriskring (NEK), opgericht als onderdeel van de Wereld Bibliotheek Vereniging. Vanaf oktober 1986 is Exlibriswereld een zelfstandige vereniging met ongeveer 400 leden/abonnees, voornamelijk in Nederland, maar daarnaast onder meer ook in België, Duitsland, Oostenrijk, de VS en Japan.
De vereniging wil in Nederland bekendheid geven aan de exlibriskunst onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en tentoonstellingen en het uitgeven van een tijdschrift. Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal ruilbijeenkomsten, die voor leden gratis toegankelijk zijn. De laatste jaren vinden deze afwisselend plaats in De Bilt, Valkenswaard en Fochteloo. Door het uitbrengen van ruil- en ledenlijsten worden de contacten tussen de leden bevorderd. Verder kan de vereniging bemiddelen bij het verstrekken van exlibris-opdrachten aan grafisch kunstenaars in binnen- en buitenland.

Z. Mutafchiev (Bg)
Europe (litho 2011)

De vereniging stimuleert internationale betrekkingen tussen exlibrisverzamelaars, door deelname aan ruilbijeenkomsten in het buitenland, uitwisseling van exlibristijdschriften, bezoek aan Internationale Exlibriscongressen en contacten met zusterverenigingen in het buitenland. Naast het tijdschrift Grafiekwereld, dat vier keer per jaar verschijnt, ontvangen de leden regelmatig een premieprent. Hiernaast is één van die prenten afgebeeld; bekijk het overzicht van alle premieprenten (in de Shop).Tegelijk met het tijdschrift verschijnt ook de periodieke Antiquariaataanbieding. Dit is een schriftelijke veiling van exlibris en andere kleingrafiek, exclusief voor leden. Langs deze weg kunnen leden, vaak tegen aantrekkelijke prijzen, interessante kavels kleingrafiek aan hun verzameling toevoegen.