FISAE-congres 2020Het Engelse Cambridge vormt het decor van het 38e FISAE-congres, dat van 12 t/m 16 augustus 2020 zal plaatsvinden. Onze Britse zustervereniging The Bookplate Society heeft inmiddels de organisatie voortvarend ter hand genomen. Vanwege de populariteit van Cambridge als locatie voor conferenties, congressen enz. verzoekt de organisatie degenen die voornemens zijn het congres te bezoeken dit nu al of in ieder geval vóór 1 januari 2019 bij de organisatie te melden. Er is inmiddels een informatiefolder (in het Engels), met daarin alle gegevens voor zover die nu bekend zijn en met uitleg over de wijze van aanmelding.