1e Dag van de Prentkunst


Op zaterdag 10 oktober vindt in het Centrum voor prentkunst in het Friese Fochteloo de eerste Dag van de Prentkunst plaats, een gezamenlijk initiatief van Stichting Nobilis, Exlibriswereld, Kunstkrant en Holt, met financiële ondersteuning door de provincie Fryslân Iepen Mienskipsfûns.

Voor de leden van Exlibriswereld is er volop gelegenheid tot ruilen, en er is een veiling uit de ateliernalatenschap van Ank Spronk-Feenstra. De veilinghamer word gehanteerd door Marius Schalkwijk, voorzitter van Exlibriswereld.

Verder geven 25 grafici acte de présence; zij presenteren en verkopen hun werk en geven demonstraties. Een willekeurige greep uit de aanwezige kunstenaars: Siemen Dijkstra, Antje Veldstra, Henk Blokhuis, Grietje Postma, Har Siekman en Anneke Kuyper. Ook is er werk te zien van Reinder Homan, Peter Lazarov en Lou Strik en ook de expositie van werk van Ank Spronk is nog te bezichtigen. Enkele antiquaren bieden prenten en boeken te koop aan.
In de loop van de dag is er een drietal lezingen over het verzamelen en maken van grafiek, door Jos van Waterschoot, Floortje Sebens en Pieter Jonker.

De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Iedereen is welkom, de entree is gratis en koffie, thee en broodjes zijn ruim voor handen. Het Centrum voor prentkunst is te vinden aan het Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo.

Inverband met de catering en het aantal te plaatsen tafels voor het ruilverkeer is het van belang zicht te krijgen op het te verwachten aantal bezoekers. Aanmelding, ook voor het ruilen, kan gericht worden aan de organisatie met opgave van het aantal personen.