Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Exlibriswereld een bestuur. Er zijn momenteel vier bestuursleden, en er is één vacature.

vlnr Marius Schalkwijk (vz), Coen Heij (pm), Jan van Koolwijk (secr), Evert Veldhuizen (lid)

Inlichtingen over de vereniging, lidmaatschap, abonnement enz. kunnen worden ingewonnen bij de >>secretaris.