Johan Melse exlibris

Johan Melse heeft een aanzienlijk exlibris-oeuvre nagelaten. Hij paste uitsluitend de houtsnede-techniek toe en zijn ontwerpen vertonen veelal christelijke motieven. Klik op "afspelen"om de presentatie te starten.