Hub Levigne exlibris

De Maastrichtenaar Levigne heeft een redelijk omvangrijk exlibris-oeuvre nagelaten, met vele kopergravures, maar ook houtgravures en clichés.